Fetela kwa tshedimosetsong

Go Obamela Modimo

Bodumedi

A Modimo o Amogela Madumedi Otlhe?

Baebele e tlhomolola dikarolo tse pedi tse di arabang potso eno.

A go A Tlhokega Gore o Nne Leloko la Kereke Nngwe?

A motho a ka kgona go obamela Modimo a le nosi?

Ke Eng Fa go Na le Dikereke Tse Dintsi Jaana?

A se ke sone se mosimolodi wa Bokeresete e bong Jesu a neng a se batla?

Nka Bona Jang Bodumedi Jwa Boammaaruri?

A bodumedi bo atlholwa ka maikutlo?

Moganetsakeresete ke Mang?

A o sa ntse a tla kgotsa a o setse a le gone?

Go Nna Boitshepo go Kaya Eng?

A motho o kgona go nna boitshepo?

Thapelo

A Modimo o Tla Nthusa Fa ke Mo Rapela?

A ruri Modimo o a amega ka mathata a rona?

A Modimo o Tla Araba Dithapelo Tsa Me?

Gore Modimo a arabe dithapelo tsa gago, go tla ikaega ka gore o rapela jang.

Nka Rapelela Eng?

Sekaseka gore ke eng fa Modimo a amiwa ke dilo tse di re tshwenyang.

Ke Eng fa re Tshwanetse go Rapela ka Leina la ga Jesu?

Ithute gore go rapela ka leina la ga Jesu go tlotla Rara jang le go bontsha gore re a mo anaanela.

A ke Tshwanetse go Rapela Baitshepi?

Utlwa gore Baebele ya re re tshwanetse go rapela mang.

Ke Mabaka Afe a Mabedi a a Dirang Gore Modimo a se Arabe Dithapelo Dingwe?

Ithute gore ke dithapelo dife tse Modimo a sa di arabeng le gore ke batho ba ba ntseng jang ba Modimo a sa ba reetseng.

Go Bolokwa

Go Pholosiwa go Kaya Eng?

Re ka bona jang poloko? Motho o bolokiwa mo go eng?

Jesu o re Boloka Jang?

Goreng go tlhokega gore Jesu a re buelele kwa Modimong? A go dumela mo go Jesu ke gone fela go ka dirang gore re bolokwe?

Goreng Jesu a Ile a Swa?

Batho ba le bantsi ba a itse gore Jesu o ile a swela maleo a rona. Mme gone loso lwa gagwe lo re thusa jang?

Kolobetso ke Eng?

Baebele ya reng ka go kolobediwa? A kolobetso e tlosa boleo? Pharologano ke eng fa gare ga go kolobetsa batho ba ba godileng le go kolobetsa masea?

Go Tsalwa Sesha go Kaya Eng?

A o tlhoka go tsalwa sesha gore o nne Mokeresete?

Boleo le go Itshwarela

Boleo Jwa Ntlha ke Eng?

Adame le Efa ba ile ba fetisetsa boleo jwa bone mo baneng ba bone. Go tshwana le fa batsadi ba ka fetisetsa bokoa bongwe mo baneng ba bone.

Boleo ke Eng?

A go na le maleo a a magolo go feta a mangwe?

Go Itshwarela go Kaya Eng?

Baebele e re naya ditsela tse tlhano tsa go itshwarela ba bangwe.

A Modimo o Tla Intshwarela?

Utlwa gore Baebele ya re o ka dirang gore Modimo a go itshwarele.

A go Na le Maleo a le Supa Fela a a Isang Losong?

Kgopolo eno e tswa kae? Pharologanyo ke eng magareng ga boleo jo bo isang losong le jo bo sa iseng losong?

Boleo Jo bo Ka se Itshwarelweng ke Bofe?

O ka itse jang gore o dirile boleo jo bo ka se itshwarelweng?

Molao o o Reng “Leitlho mo Boemong Jwa Leitlho” o Kayang?

A molao o o reng “leitlho mo boemong jwa leitlho” o kgothaletsa batho gore ba ipusolosetse?

Baebele ya Reng ka Bojalwa? A go Bo Nwa ke Boleo?

Tota Baebele e tlhalosa melemo mengwe ya beine le ya mefuta e mengwe ya bojalwa.

A go Goga go Phoso?

Fa e le gore Baebele ga e bue sepe ka go goga, re ka itse jang gore go goga go phoso kana jang?

A go Betšha go Phoso?

Baebele ga e tlhalose go betšha ka tlhamalalo, ka jalo re ka itse jang gore Modimo o go leba jang?

Dilo Tse di Dirwang mo Bodumeding

Baebele e a Reng ka go Ntsha Ditsabosome?

Se tota Baebele e se buang le se batho bangwe ba akanyang gore e a se bua, se ka go gakgamatsa.

A re Tshwanetse go Obamela Ditshwantsho?

A Modimo ga a na sepe le gore re dirisa ditshwantsho kgotsa medingwana mo kobamelong ya rona?

A Bakeresete ba Tshwanetse go Boloka Sabata?

Fa e le gore ga ba e boloke, ke eng fa Baebele e re Sabata ke kgolagano e e sa khutleng?

Baebele ya Reng ka go Bua ka Diteme?

A go bua ka diteme go tlhomolola Bakeresete ba nnete?

Baebele ya Reng ka go Itima Dijo?

Mo Baebeleng, batho ba ne ba itima dijo fa go ne go diragetseng? A Baebele ya re Bakeresete ba tshwanetse go itima dijo?

Baebele ya Reng ka go Aba?

Ke leng go aba go itumedisang Modimo?

Melao e e Lesome ke Eng?

E neilwe bomang? A Bakeresete ba tshwanetse go e boloka?