ANG BANTAYAN Mayo 2013 | Malupit ba ang Diyos?

Dahil sa likas na mga sakuna ngayon at sa mga kahatulan ng Diyos na nasa Bibliya iniisip ng ilan na malupit ang Diyos. Totoo ba iyan?

TAMPOK NA PAKSA

Bakit May Nagsasabing Malupit ang Diyos?

Iniisip ng marami na ang Diyos ay malupit o walang malasakit. Ano ang sinasabi ng Bibliya?

TAMPOK NA PAKSA

Likas na mga Sakuna—Katibayan ba na Malupit ang Diyos?

Kung nasusuklam ang Diyos sa kalupitan, bakit niya hinahayaang mamatay sa likas na mga sakuna ang mga tao?

TAMPOK NA PAKSA

Mga Kahatulan ng Diyos—Malupit ba ang mga Ito?

Para masagot iyan, isaalang-alang ang dalawang halimbawa ng kahatulan ng Diyos sa Bibliya—ang Baha noong panahon ni Noe at ang paglipol sa mga Canaanita.

TAMPOK NA PAKSA

Magtitiwala Ka ba sa Diyos?

Kilalanin mo ang Diyos bilang isang mapagkakatiwalaang Kaibigan at maging masaya.

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

“Pangarap Kong Maging Pari”

Bata pa si Roberto Pacheco pangarap na niyang maging pari. Alamin kung paano nagbago ang kaniyang buhay.

SUSI SA MALIGAYANG PAMILYA

Kung Paano Makikitungo sa mga Taong Malalapít sa Inyong Stepfamily

Paano makakatulong ang Bibliya sa mga stepparent na maging maayos ang kanilang relasyon sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, at dating asawa?

MAGING MALAPÍT SA DIYOS

Talaga Bang Nagmamalasakit sa Iyo si Jehova?

Mahirap bang paniwalaang mahalaga ka sa Diyos? Ang mga sinabi ni Jesus sa Juan 6:44 ay naglalaan ng katibayan na nagmamalasakit ang Diyos.

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Pinatatawad ba ng Diyos kahit ang malulubhang kasalanan? Kung gusto nating matamo ang pagsang-ayon ng Diyos, ano ang dapat nating gawin?

Iba Pang Mababasa Online

Iniisip ba ng mga Saksi ni Jehova na Sila Lang ang Maliligtas?

Ipinaliliwanag ng Bibliya kung sino ang may pag-asang maligtas.