ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Hulyo 2014

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Setyembre 1 hanggang 28, 2014.

Kusang-Loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Micronesia

Ang mga Saksing taga-ibang bansa na naglilingkod sa mga isla sa Pasipiko ay napapaharap sa tatlong hamon. Ano ang ginawa nila?

“Kilala ni Jehova Yaong mga Nauukol sa Kaniya”

Paano nakakatulong ang “pundasyon” at “tatak” na binanggit sa 2 Timoteo 2:19 para makilala ang mga nauukol kay Jehova?

Tinatalikuran ng Bayan ni Jehova ang Kalikuan

Ano ang kaugnayan ng pananalitang ‘talikuran ang kalikuan’ sa ilang pangyayari noong panahon ni Moises? Ano-ano ang matututuhan natin sa mga iyon?

TALAMBUHAY

Nawalan ng Ama—Nakahanap ng Ama

Basahin ang talambuhay ni Gerrit Lösch, miyembro ng Lupong Tagapamahala.

“Kayo ang Aking mga Saksi”

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Saksi ni Jehova?

“Kayo ay Magiging mga Saksi Ko”

Bakit sinabi ni Jesus na “kayo ay magiging mga saksi ko,” hindi ni Jehova? Paano natin mapananatili ang ating sigasig sa gawaing pagpapatotoo?