ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Enero 2014

Ipakikita sa isyung ito na mula’t sapol ay Hari si Jehova. Palalalimin din nito ang pagpapahalaga natin sa Mesiyanikong Kaharian at sa mga ginagawa nito.

Kusang-loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Kanlurang Aprika

Ano ang nagpakilos sa ilan na iwan ang Europa at lumipat sa Aprika? Ano ang naging resulta?

Sambahin si Jehova, ang Haring Walang Hanggan

Mas mapapalapít ka kay Jehova kapag nalaman mo kung anong uri siya ng Ama at kung paano niya ipinakikita ang kaniyang pagkahari.

100 Taon ng Kaharian—Paano Nakaaapekto sa Iyo?

Paano tayo nakikinabang sa pamamahala ng Kaharian? Alamin kung paano dinadalisay, tinuturuan, at inoorganisa ng Mesiyanikong Hari ang mga sakop niya.

Gumawa ng Matatalinong Desisyon sa Panahon ng Kabataan

Maraming kabataang Saksi ang nagkaroon ng magagandang karanasan sa pagtulong sa iba. Paano ka higit na makapaglilingkod kay Jehova?

Maglingkod kay Jehova Bago ang Kapaha-pahamak na mga Araw

Anong natatanging mga oportunidad ang bukás sa nagkakaedad nang mga Kristiyano para mapalawak ang kanilang ministeryo?

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”—Pero Kailan?

Bakit tayo makapagtitiwalang malapit nang kumilos ang pinahirang Hari para lubusang tuparin ang kalooban ng Diyos sa lupa?

Ang Desisyon Ko Noong Bata Pa Ako

Isang batang lalaki na taga-Columbus, Ohio, E.U.A. ang nagdesisyong mag-aral ng Cambodian. Bakit? Ano ang naging epekto nito sa kinabukasan niya?