Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Gumawa ng Matatalinong Desisyon sa Panahon ng Kabataan

Gumawa ng Matatalinong Desisyon sa Panahon ng Kabataan

‘Kayong mga binata at mga dalaga, purihin ninyo ang pangalan ni Jehova.’AWIT 148:12, 13.

1. Anong makabuluhang mga gawain ang pinagkakaabalahan ng maraming kabataang Kristiyano?

NABUBUHAY tayo sa kapana-panabik na panahon. Milyun-milyon ngayon mula sa lahat ng bansa ang sumasamba kay Jehova. (Apoc. 7:9, 10) Maraming kabataan ang nagkakaroon ng masasayang karanasan habang tumutulong sa iba na maunawaan ang nagliligtas-buhay na mga katotohanan sa Bibliya. (Apoc. 22:17) Ang ilang kabataan ay nagtuturo ng Bibliya at tumutulong sa mga tao na magkaroon ng mas maligayang buhay. Ang iba ay nangangaral ng mabuting balita sa mga banyaga ang wika. (Awit 110:3; Isa. 52:7) Ano ang dapat mong gawin para mas makabahagi ka sa kasiya-siyang gawain ng mga lingkod ni Jehova?

2. Paano ipinakikita ng karanasan ni Timoteo na si Jehova ay handang magbigay ng mga pananagutan sa mga kabataan? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulong ito.)

2 Bilang kabataan, makagagawa ka ng mga desisyong magbubukas sa iyo ng mga oportunidad na maglingkod sa Diyos. Halimbawa, si Timoteo na taga-Listra ay maliwanag na gumawa ng matatalinong desisyon kaya naatasan na siyang maging misyonero noong halos o lampas 20 anyos siya. (Gawa 16:1-3) Lumilitaw na ilang buwan lang matapos mapilitan si Pablo na iwan ang bagong-tatag na kongregasyon sa Tesalonica dahil sa marahas na pag-uusig, pinabalik niya roon si Timoteo para patibayin ang mga kapatid. (Gawa 17:5-15;  1 Tes. 3:1, 2, 6) Isip-isipin ang nadama ni Timoteo nang ibigay sa kaniya ang atas na iyon!

ANG IYONG PINAKAMAHALAGANG DESISYON

3. Ano ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo, at kailan mo dapat gawin iyon?

3 Bilang kabataan, ngayon na ang panahon para gumawa ng mahahalagang desisyon. Pero may isang desisyon na pinakamahalaga sa lahat—ang paglingkuran si Jehova. Kailan pinakamagandang gawin iyan? Sinabi ni Jehova: “Alalahanin . . . ang iyong Dakilang Maylalang sa mga araw ng iyong kabinataan.” (Ecles. 12:1) Para magawa ito, dapat mong paglingkuran si Jehova nang lubusan. (Deut. 10:12) Iyan ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo. Makakaapekto iyan nang malaki sa iyong kinabukasan.Awit 71:5.

4. Anong mahahalagang desisyon ang makakaapekto sa paglilingkod mo sa Diyos?

4 Siyempre, bukod sa desisyong maglingkod kay Jehova, may iba pang desisyon na makakaapekto sa kinabukasan mo. Halimbawa, baka iniisip mo rin kung mag-aasawa ka o hindi, kung sino ang mapapangasawa mo, at kung ano ang magiging trabaho mo. Mahahalagang desisyon iyan, pero isang katalinuhang pag-isipan mo muna kung gusto mong paglingkuran si Jehova nang lubusan. (Deut. 30:19, 20) Bakit? Dahil magkakaugnay ang mga desisyong iyan. Ang desisyon mo sa pag-aasawa at trabaho ay makakaapekto sa paglilingkod mo sa Diyos. (Ihambing ang Lucas 14:16-20.) Gayundin, ang pagnanais mong maglingkod sa Diyos ay makakaapekto sa desisyon mo sa pag-aasawa at trabaho. Kaya magpasiya ka muna kung ano ang pinakamahalaga sa iyo.Fil. 1:10.

ANO ANG GAGAWIN MO HABANG KABATAAN KA PA?

5, 6. Magbigay ng halimbawa na nagpapakitang ang tamang mga desisyon ay nagdudulot ng makabuluhang buhay. (Tingnan din ang artikulong “Ang Desisyon Ko Noong Bata Pa Ako” sa isyung ito.)

5 Kapag naipasiya mo nang maglingkod sa Diyos, pag-isipan kung ano ang gusto niyang gawin mo at magpasiya kung paano mo siya paglilingkuran. Isang Japanese na brother ang sumulat: “Noong 14 anyos ako, habang nangangaral kasama ng isang elder, napansin niyang hindi ako nag-e-enjoy sa ministeryo. Mabait niyang sinabi sa akin: ‘Umuwi ka na, Yuichiro. Umupo ka at pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa ni Jehova para sa iyo.’ Sinunod ko siya. Ang totoo, ilang araw akong nag-isip at nanalangin. Unti-unting nagbago ang pananaw ko. Nag-e-enjoy na ako sa paglilingkod kay Jehova. Gustung-gusto kong magbasa tungkol sa mga misyonero, at naisip kong paglingkuran ang Diyos nang lubusan.

6 “Gumawa ako ng mga desisyong makakatulong para makapaglingkod ako kay Jehova sa ibang bansa,” ang sabi pa ni Yuichiro. “Halimbawa, kumuha ako ng kurso sa wikang Ingles. Nang makatapos ako ng pag-aaral, nagturo ako ng Ingles bilang part-time para makapagpayunir. Noong 20 anyos ako, nag-aral ako ng wikang Mongolian at nagkaroon ng pagkakataong bumisita sa isang grupo ng mga mamamahayag na Mongolian. Pagkaraan ng dalawang taon, noong 2007, bumisita ako sa Mongolia. Nang sumama ako sa ilang payunir sa pangangaral at makitang marami ang naghahanap ng katotohanan, naisip kong lumipat doon para tumulong. Pagbalik sa Japan, nagplano ako. Nagpapayunir na ako sa Mongolia mula noong Abril 2008. Mahirap ang buhay dito. Pero tumutugon ang mga tao sa mabuting balita at natutulungan ko silang mapalapít kay Jehova. Kumbinsido akong pinili ko ang pinakamagandang buhay.”

7. Anong mga desisyon ang dapat gawin ng isang kabataan para sa kaniyang sarili? Ano ang matututuhan natin kay Moises?

7 Ikaw ang dapat magpasiya kung paano mo gagamitin ang iyong buhay bilang isang Saksi ni Jehova. (Jos. 24:15) Hindi kami ang magpapasiya kung mag-aasawa ka o hindi, kung sino ang pakakasalan mo, o kung anong trabaho ang kukunin mo. Pipili ka ba ng trabahong kaunting pagsasanay lang ang kailangan? Ang ilan sa mga kabataang Kristiyano  na tulad mo ay nakatira sa mahihirap na nayon; ang iba ay sa mauunlad na lunsod. Magkakaiba kayo ng personalidad, kakayahan, karanasan, interes, at espirituwalidad. Tulad ninyo, malaki rin ang pagkakaiba ng mga kabataang Hebreo sa sinaunang Ehipto at ng kabataang si Moises. Marami siyang oportunidad noon sa korte ng hari, samantalang ang ibang mga Hebreo ay mga alipin. (Ex. 1:13, 14; Gawa 7:21, 22) Gaya mo, nabuhay sila sa kapana-panabik na mga panahon. (Ex. 19:4-6) Bawat isa ay kinailangang magpasiya kung ano ang gagawin niya sa kaniyang buhay. Tamang desisyon ang ginawa ni Moises.Basahin ang Hebreo 11:24-27.

8. Sinu-sino ang makakatulong sa mga kabataan sa paggawa ng matatalinong desisyon?

8 Tinutulungan ka ni Jehova na gumawa ng matatalinong desisyon sa panahon ng kabataan. Naglaan siya ng mga simulaing maikakapit mo anuman ang iyong sitwasyon. (Awit 32:8) Bukod diyan, matutulungan ka ng iyong mga magulang na Kristiyano at ng mga elder sa kongregasyon na maunawaan kung paano mo ikakapit ang mga simulaing ito. (Kaw. 1:8, 9) Talakayin natin ang tatlong simulain sa Bibliya na makakatulong sa iyo na gumawa ng matatalinong desisyon.

TATLONG SIMULAIN SA BIBLIYA NA GAGABAY SA IYO

9. (a) Paano tayo binibigyang-dangal ni Jehova sa paggawa ng mga desisyon? (b) Kung hahanapin mo muna ang Kaharian, magkakaroon ka ng anong mga pagkakataon?

9 Hanapin muna ang Kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran. (Basahin ang Mateo 6:19-21, 24-26, 31-34.) Bilang pagbibigay-dangal sa atin, hinahayaan tayo ni Jehova na gumawa ng sariling mga desisyon. Hindi niya sinasabi sa iyo na dapat mong gamitin ang buong panahon ng iyong kabataan sa pangangaral. Pero itinuro ni Jesus na mahalagang sundin ang simulaing hanapin muna ang Kaharian. Kung ikakapit mo ito, magkakaroon ka ng mga pagkakataong ipakita ang iyong pag-ibig sa Diyos, ang pagmamalasakit mo sa kapuwa, at ang pagpapahalaga mo sa pag-asang buhay na walang hanggan. Makikita ba sa mga desisyon mo tungkol sa pag-aasawa at pagtatrabaho na mas mahalaga sa iyo ang materyal na mga bagay kaysa sa pag-una sa Kaharian ng Diyos at sa kaniyang katuwiran?

10. Bakit naging maligaya si Jesus? Anong mga desisyon ang magdudulot sa iyo ng kaligayahan?

10 Maging maligaya sa paglilingkod sa iba. (Basahin ang Gawa 20:20, 21, 24, 35.) Itinuro sa atin ni Jesus ang mahalagang simulaing ito. Naging maligaya siya dahil ginawa niya ang kalooban ng kaniyang Ama at hindi ang sa kaniya. Nagdulot din ng kagalakan kay Jesus ang pagtugon ng mga taong maaamo sa mabuting balita. (Luc. 10:21; Juan 4:34) Marahil ay ganiyan din ang nadama mo nang makatulong ka sa iba. Kung ang mahahalagang desisyon mo sa buhay ay ibabatay mo sa mga simulaing itinuro ni Jesus, tiyak na magiging maligaya ka, pati na si Jehova.Kaw. 27:11.

11. Bakit nawala ang kagalakan ni Baruc? Ano ang ipinayo sa kaniya ni Jehova?

11 Ang pinakamalaking kaligayahan natin ay nagmumula sa paglilingkod kay Jehova. (Kaw. 16:20) Lumilitaw na nakalimutan iyan ni Baruc, ang kalihim ni Jeremias. May panahong nawala ang kagalakan niya sa paglilingkod kay Jehova. Sinabi ni Jehova sa kaniya: “Patuloy kang humahanap ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili. Huwag ka nang maghanap. Sapagkat narito, magpapasapit ako ng kapahamakan sa lahat ng laman, . . . at ibibigay ko sa iyo ang iyong kaluluwa bilang samsam sa lahat ng dako na iyong paroroonan.” (Jer. 45:3, 5) Sa palagay mo, alin ang mas makapagpapasaya kay Baruc—ang paghahanap ng mga dakilang bagay o ang makaligtas sa pagkawasak ng Jerusalem bilang tapat na lingkod ng Diyos?Sant. 1:12.

12. Anong desisyon ang nakatulong kay Ramiro na maging maligaya?

12 Isa si Ramiro sa mga naging maligaya dahil sa paglilingkod sa iba. Sinabi niya: “Mahirap lang kami at nakatira sa isang nayon  sa Kabundukan ng Andes. Kaya nang alukin ako ni Kuya na pag-aaralin niya ako sa unibersidad, isang malaking oportunidad iyon. Pero kababautismo ko lang bilang Saksi ni Jehova, at may isa pang alok sa akin—inanyayahan ako ng isang payunir na sumama sa kaniya sa pangangaral sa isang maliit na bayan. Pumunta ako roon, nag-aral maggupit ng buhok, at nagbukas ng barberya para masuportahan ang sarili ko. Marami ang tumatanggap ng pag-aaral sa Bibliya. Nang maglaon, umugnay ako sa isang bagong-tatag na kongregasyon na gumagamit ng isang katutubong wika. Sampung taon na ako ngayon sa buong-panahong paglilingkod. Walang ibang propesyon ang makapagbibigay sa akin ng kagalakang naranasan ko sa pagtulong sa mga tao na malaman ang mabuting balita sa sarili nilang wika.”

Naging maligaya si Ramiro dahil sa paglilingkod kay Jehova mula pa noong kabataan niya (Tingnan ang parapo 12)

13. Bakit sa panahon ng kabataan magandang maglingkod kay Jehova nang lubusan?

13 Maglingkod kay Jehova sa panahon ng iyong kabataan. (Basahin ang Eclesiastes 12:1.) Huwag isiping kailangan mo munang makakuha ng magandang trabaho para makapaglingkod sa Diyos. Sa panahon ng kabataan magandang magsimula sa paglilingkod kay Jehova nang lubusan. Maraming kabataan ang walang gaanong responsibilidad sa pamilya at may lakas at sigla para sa mabibigat na atas. Ano ang gusto mong gawin para kay Jehova habang kabataan ka? Baka tunguhin mong magpayunir. Maaaring gusto mong mangaral sa mga taong nagsasalita ng wikang banyaga. O baka may maitutulong ka pa sa inyong kongregasyon. Anuman ang tunguhin mo, kailangang may pagkakakitaan ka. Itanong sa sarili: ‘Anong trabaho ang pipiliin ko, at gaano kahabang pagsasanay ang kailangan para doon?’

GAMITIN ANG MGA SIMULAIN SA BIBLIYA SA PAGPAPASIYA

14. Sa pagdedesisyon tungkol sa pipiliing trabaho, bakit dapat kang mag-ingat?

14 Ang tatlong simulaing tinalakay natin ay makakatulong sa iyo sa pagpili ng trabaho.  Tiyak na alam ng mga counselor sa inyong paaralan kung anu-anong trabaho ang makukuha sa inyong lugar. O baka may ahensiya ng gobyerno na makapagsasabi sa iyo kung anong trabaho ang madaling mapasukan sa lugar ninyo o sa lugar kung saan mo gustong maglingkod. Maaari silang makatulong sa iyo—pero mag-ingat. Baka subukan ng mga taong hindi umiibig kay Jehova na itanim sa puso mo ang pag-ibig sa sanlibutan. (1 Juan 2:15-17) Kapag tiningnan mo ang mga iniaalok ng sanlibutan, baka madaya ka ng iyong puso.Basahin ang Kawikaan 14:15; Jer. 17:9.

15, 16. Sino ang makapagbibigay sa iyo ng mahuhusay na payo sa pagpili ng trabaho?

15 Kapag alam mo na ang mga trabahong mapagpipilian mo, kailangan mo ng praktikal na payo. (Kaw. 1:5) Sino ang makapagpapayo sa iyo batay sa mga simulain sa Bibliya? Makinig sa mga taong umiibig kay Jehova, nakakakilala at nagmamahal sa iyo, at talagang nakakaalam ng sitwasyon mo. Tutulungan ka nilang suriin ang iyong mga abilidad at motibo. Baka ang sasabihin nila ay makatulong sa iyo na muling pag-isipan ang mga tunguhin mo. Malaking tulong kung ang mga magulang mo ay may pag-ibig kay Jehova. Gayundin, ang mga elder sa inyong kongregasyon ay mga taong espirituwal na makapagbibigay ng mabubuting payo. Magtanong din sa mga payunir at mga naglalakbay na tagapangasiwa. Bakit sila nagpasiyang maglingkod nang buong panahon? Paano sila nagsimulang magpayunir, at paano nila sinusuportahan ang kanilang sarili? Anong mga pagpapala ang natanggap nila?Kaw. 15:22.

16 Ang mga talagang nakakakilala sa iyo ay makapagbibigay ng mahuhusay na payo. Halimbawa, baka gusto mo nang huminto sa high school at magpayunir dahil maraming gawain sa paaralan. Makikita ng isang taong nagmamahal sa iyo ang motibo mo at matutulungan ka niyang maunawaan na mahalaga ang pag-aaral para matuto kang maging matiyaga, isang katangiang kailangan sa paglilingkod kay Jehova nang lubusan.Awit 141:5; Kaw. 6:6-10.

17. Anong mga desisyon ang dapat nating iwasan?

17 Lahat ng naglilingkod kay Jehova ay mapapaharap sa mga sitwasyong puwedeng magsapanganib ng kanilang espirituwalidad at maglayo sa kanila kay Jehova. (1 Cor. 15:33; Col. 2:8) Pero may mga trabaho na mapanganib sa espirituwal. Mayroon bang ilan sa inyong lugar na dumanas ng ‘pagkawasak ng kanilang pananampalataya’ dahil sa pinili nilang trabaho? (1 Tim. 1:19) Isa ngang katalinuhan na iwasang gumawa ng mga desisyon na maaaring sumira sa kaugnayan mo sa Diyos.Kaw. 22:3.

MASIYAHAN SA PAGIGING ISANG KABATAANG KRISTIYANO

18, 19. Kung hindi pa nadarama ng isa na gusto niyang higit na paglingkuran si Jehova, ano ang dapat niyang gawin?

18 Kung talagang gusto mong maglingkod kay Jehova, samantalahin ang iyong mga oportunidad bilang kabataang lingkod ng Diyos. Gumawa ng mga desisyon na makakatulong sa iyo na masiyahan sa paglilingkod kay Jehova sa kapana-panabik na panahong ito.Awit 148:12, 13.

19 Pero ano ang dapat mong gawin kung hindi mo pa nadarama na gusto mong higit na paglingkuran si Jehova? Huwag sumuko; patuloy mo pang patibayin ang iyong pananampalataya. Matapos ilarawan ni apostol Pablo ang mga pagsisikap niya para matamo ang pagpapala ng Diyos, sumulat siya: “Kung kayo ay may kaisipang nakahilig nang di-gayon sa anumang paraan, isisiwalat sa inyo ng Diyos ang nabanggit na saloobin. Gayunpaman, sa anumang antas tayo nakagawa na ng pagsulong, patuloy tayong lumakad nang maayos sa rutina ring ito.” (Fil. 3:15, 16) Tandaan na mahal ka ni Jehova at ang mga payo niya ang pinakamabuti. Matutulungan ka niyang gumawa ng matatalinong desisyon sa panahon ng iyong kabataan.