ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Pebrero 2016

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Abril 4 hanggang Mayo 1, 2016.

TALAMBUHAY

Pinagtagumpay ni Jehova ang Paglilingkod Ko sa Kaniya

Tapat na naglingkod sa Diyos si Corwin Robison sa loob ng 73 taon, kasama na ang mahigit anim na dekadang paglilingkod sa Bethel sa Estados Unidos.

Tinawag Siya ni Jehova na “Aking Kaibigan”

Gusto mo bang maging kaibigan ni Jehova? Matuto mula sa halimbawa ni Abraham.

Tularan ang Malalapít na Kaibigan ni Jehova

Paano naging malapít na kaibigan ng Diyos sina Ruth, Hezekias, at Maria?

Patuloy na Maglingkod kay Jehova Nang May Kagalakan

Ang pagbubulay-bulay sa tatlong pangunahing simulain ay tutulong para mapanatili ang ating kagalakan.

Ipakitang Matapat Ka kay Jehova

Matutulungan tayo ng halimbawa ni Jonatan na maging matapat kay Jehova sa apat na sitwasyon.

Matuto Mula sa Matapat na mga Lingkod ni Jehova

Paano naging pangunahin kina David, Jonatan, Natan, at Husai ang pagiging matapat kay Jehova?

MULA SA AMING ARCHIVE

Ang Sound Car na Kilalá ng Milyon-milyon

Mula 1936 hanggang 1941, nakatulong ang “Watch Tower sound car” sa iilang Saksi sa Brazil para mapaabutan ng mensahe ng Kaharian ang milyon-milyon.