ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Nobyembre 2017

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Disyembre 25, 2017 hanggang Enero 28, 2018.

Umawit Nang Masaya!

Kung nahihiya kang kumanta kasama ng kongregasyon, paano mo ito mapagtatagumpayan para magamit ang iyong tinig sa pagpuri kay Jehova?

Nanganganlong Ka Ba kay Jehova?

Matututuhan natin sa mga kanlungang lunsod ang tungkol sa kapatawaran ni Jehova.

Tularan ang Katarungan at Awa ni Jehova

Paano masasalamin sa mga kanlungang lunsod ang awa ni Jehova? Ano ang matututuhan natin sa mga ito hinggil sa pananaw niya tungkol sa buhay? Paano masasalamin sa mga ito ang kaniyang perpektong katarungan?

Ang Taong Bukas-Palad ay Pagpapalain

Magagamit natin ang ating panahon, lakas, at tinatangkilik para suportahan ang pangangaral ng Kaharian.

Tanggihan ang Makasanlibutang Kaisipan

Dapat nating iwasan ang popular na mga ideya na may masamang impluwensiya sa ating isip. Tingnan ang limang halimbawa ng makasanlibutang kaisipan.

Huwag Hayaang Mapagkaitan Ka ng Gantimpala

Matapos ipaalaala sa mga kapuwa Kristiyano ang kanilang napakagandang pag-asa, nagbigay si apostol Pablo ng ilang maibiging babala.

Paano Ka Makakapag-adjust sa Iyong Bagong Kongregasyon?

Kung kailangan mong lumipat ng kongregasyon, baka kinakabahan ka. Ano ang tutulong sa iyo na makapag-adjust?