ANG BANTAYAN Blg. 5 2016 | Saan Ka Makakakuha ng Tulong?

Kailangan nating lahat ng tulong, lalo na sa mahihirap na panahon. Tinatalakay sa isyung ito kung paano tinutulungan ng Diyos ang mga tao para maharap nila ang mga problema at hamon sa buhay.

TAMPOK NA PAKSA

Kailangan Nating Lahat ng Tulong

Saan ka makakakuha ng tulong kapag nangungulila ka o may mabigat na problema sa kalusugan, pag-aasawa, o trabaho?

TAMPOK NA PAKSA

Kung Paano Tayo Tinutulungan ng Diyos

Apat na mapagkukunan ng tulong ng mga napipighati

TAMPOK NA PAKSA

Tulong sa Mahihirap na Panahon

Totoong karanasan ng mga taong nakakuha ng tulong sa panahong kailangang-kailangan nila.

TULARAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA

“Kay Jehova ang Pagbabaka”

Ano ang nakatulong kay David na matalo si Goliat? Ano ang matututuhan natin sa kuwento tungkol kay David?

Ang Pakikipaglaban ni David kay Goliat—Talaga Bang Nangyari Ito?

Nagdududa ang ilang kritiko kung totoo ang pangyayaring ito. Makatuwiran ba ang pagdududa nila?

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

Marahas Ako at Punô ng Galit

Paano nagbago ang buhay ng isang basag-ulero na taga-Mexico?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol sa Kaharian ng Diyos. Pero ano ba talaga ang itinuturo ng Kasulatan? Baka magulat ka sa sagot.

Iba Pang Mababasa Online

Sasagutin ba ng Diyos ang mga Panalangin Ko?

Nakadepende sa iyo kung sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo.