ANG BANTAYAN Blg. 3 2019 | Ganito na Lang Ba ang Buhay?

Karaniwan ang tanong na ito, at ang sagot na tatanggapin ng isa ay may malaking epekto sa buhay niya.

Ang Masaklap na Realidad ng Kamatayan

Anuman ang gawin natin, hindi natin matatakasan ang epekto ng pagtanda at kamatayan. Ganito na lang ba ang buhay?

Paghahangad ng Mahabang Buhay

Sinisikap tuklasin ng ilang biologist at geneticist kung bakit tumatanda ang tao. Ano ang resulta ng gayong mga pagsasaliksik?

Dinisenyo Tayo Para Mabuhay

Gusto nating lahat na mabuhay nang mahaba at masaya.

Bakit Tayo Tumatanda at Namamatay?

Hindi layunin ng Diyos na mamatay ang tao. Nilalang ang ating unang mga magulang na may perpektong isip at katawan; buháy pa sana sila hanggang ngayon.

Paano Madaraig ang Kamatayan?

Ang Diyos ay may maibiging paglalaan para mailigtas ang mga tao mula sa kaaway na kamatayan—ang pagbabayad ng pantubos.

Paano Ka Magkakaroon ng Mas Magandang Buhay?

May “daang” kailangan mong lakaran para makamit ang buhay na inihahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kaniya.

Puwedeng Maging Mas Masaya ang Buhay Mo Ngayon

Paano ka matutulungan ng mga payo sa Bibliya na maging kontento, patibayin ang pagsasama bilang mag-asawa, at harapin ang pagkakasakit?

Ano ang Pag-asa ng mga Patay?

Sinasagot iyan ng Bibliya.