Panaghoy 3:1-66

א [Alep] 3  Ako ang matipunong lalaki na nakakita ng kapighatian+ dahil sa baston ng kaniyang poot.   Ako ang kaniyang inakay at pinalalakad sa kadiliman at hindi sa liwanag.+   Tunay nga, laban sa akin ay paulit-ulit niyang iginagalaw ang kaniyang kamay sa buong araw.+ ב [Bet]   Pinanghina niya ang aking laman at ang aking balat.+ Binali niya ang aking mga buto.+   Siya ay nagtayo laban sa akin, upang mapalibutan+ niya ako ng nakalalasong halaman+ at ng paghihirap.   Sa madidilim na dako+ ay pinaupo niya akong tulad ng mga taong mahabang panahon nang patay.+ ג [Gimel]   Hinarangan niya ako ng waring pader na bato, upang hindi ako makalabas.+ Pinabigat niya ang aking mga pangaw na tanso.+   Gayundin, kapag ako ay humihingi ng saklolo at humihiling ng tulong, hinahadlangan nga niya ang aking panalangin.+   Hinarangan niya ang aking mga daan ng tinabas na bato.+ Ang aking mga landas ay pinilipit niya.+ ד [Dalet] 10  Sa akin ay gaya siya ng isang oso na nag-aabang,+ gaya ng isang leon sa mga kublihang dako.+ 11  Ang aking mga daan ay ginulo niya, at pinababayaan niya akong nakatiwangwang. Ako ay ginawa niyang kaaba-aba.+ 12  Niyapakan niya ang kaniyang busog,+ at inilalagay niya ako bilang tudlaan ng palaso.+ ה [He] 13  Isinaksak niya sa aking mga bato ang mga anak ng kaniyang talanga.+ 14  Ako ay naging katatawanan+ ng buong bayang laban sa akin, ang paksa ng kanilang awit sa buong araw.+ 15  Pinagsawa niya ako sa mapapait na bagay.+ Inumay niya ako sa ahenho.+ ו [Waw] 16  At sa pamamagitan ng graba ay binabali niya ang aking mga ngipin.+ Pinayukyok niya ako sa abo.+ 17  Nagtatakwil ka rin anupat walang kapayapaan ang aking kaluluwa. Nawala na sa aking alaala kung ano ang mabuti.+ 18  At patuloy kong sinasabi: “Ang aking kagalingan ay naglaho, at ang aking inaasahan mula kay Jehova.”+ ז [Zayin] 19  Alalahanin mo ang aking kapighatian at ang aking kawalan ng tahanan,+ ang ahenho at ang nakalalasong halaman.+ 20  Walang pagsalang maaalaala ng iyong kaluluwa at yuyuko sa ibabaw ko.+ 21  Ito ang gugunitain ko sa aking puso.+ Kaya naman ako ay magpapakita ng mapaghintay na saloobin.+ ח [Ket] 22  Dahil sa mga gawa ng maibiging-kabaitan+ ni Jehova kung kaya hindi pa tayo nalilipol,+ sapagkat ang kaniyang kaawaan ay tiyak na hindi magwawakas.+ 23  Ang mga iyon ay bago sa bawat umaga.+ Ang iyong katapatan ay sagana.+ 24  “Si Jehova ang aking bahagi,”+ ang sabi ng aking kaluluwa, “kaya naman ako ay magpapakita ng mapaghintay na saloobin sa kaniya.”+ ט [Tet] 25  Mabuti si Jehova doon sa umaasa sa kaniya,+ sa kaluluwang patuloy na humahanap sa kaniya.+ 26  Mabuti sa isa ang maghintay,+ nang tahimik nga,+ sa pagliligtas ni Jehova.+ 27  Mabuti sa isang matipunong lalaki ang magpasan ng pamatok sa panahon ng kaniyang kabataan.+ י [Yod] 28  Umupo siyang mag-isa at manahimik,+ sapagkat may ipinataw siya sa kaniya.+ 29  Ilagay niya ang kaniyang bibig sa mismong alabok.+ Marahil ay may pag-asa pa.+ 30  Ibigay niya ang kaniyang pisngi doon sa nananakit sa kaniya.+ Mapuspos siya ng kadustaan.+ כ [Kap] 31  Sapagkat hindi hanggang sa panahong walang takda ay magtatakwil si Jehova.+ 32  Sapagkat bagaman siya ay pumipighati,+ tiyak na magpapakita rin siya ng awa ayon sa kasaganaan ng kaniyang maibiging-kabaitan.+ 33  Sapagkat hindi buhat sa kaniyang sariling puso kung kaya niya pinipighati o dinadalamhati ang mga anak ng mga tao.+ ל [Lamed] 34  Sa pagdurog sa lahat ng bilanggo+ sa lupa sa ilalim ng mga paa,+ 35  Sa paglilihis sa kahatulan ng matipunong lalaki sa harap ng mukha ng Kataas-taasan,+ 36  Sa pagbabaluktot sa isang tao sa kaniyang usapin sa batas, si Jehova ay walang pagsang-ayon.+ מ [Mem] 37  Sino nga ang nagsasabing may dapat mangyari gayong hindi naman nag-utos si Jehova?+ 38  Sa bibig ng Kataas-taasan ay hindi lumalabas ang masasamang bagay at ang mabuti.+ 39  Bakit magrereklamo ang isang taong buháy,+ ang matipunong lalaki dahil sa kaniyang kasalanan?+ נ [Nun] 40  Suriin natin ang ating mga lakad at siyasatin ang mga iyon,+ at manumbalik nga tayo kay Jehova.+ 41  Itaas natin ang ating puso pati ang ating mga palad sa Diyos na nasa langit:+ 42  “Kami ay sumalansang, at gumawi kami nang mapaghimagsik.+ Ikaw naman ay hindi nagpatawad.+ ס [Samek] 43  Hinarangan mo ng galit ang paglapit,+ at lagi mo kaming tinutugis.+ Pumatay ka; hindi ka nahabag.+ 44  Hinarangan mo ng kaulapan+ ang lumalapit sa iyo, upang ang panalangin ay hindi makaraan.+ 45  Ginagawa mo kaming hamak na sukal at basura sa gitna ng mga bayan.”+ פ [Pe] 46  Laban sa amin ay ibinuka ng lahat ng aming kaaway ang kanilang bibig.+ 47  Ang panghihilakbot at ang hukay ay naging amin,+ ang pagkatiwangwang at ang pagkasira.+ 48  Mga bukal ng tubig ang idinadaloy ng aking mata dahil sa pagkasira ng anak na babae ng aking bayan.+ ע [Ayin] 49  Ang akin mismong mata ay bumubuhos at ayaw tumigil, anupat walang mga patlang,+ 50  Hanggang sa dumungaw si Jehova at tumingin mula sa langit.+ 51  Ang aking mata ay nakitungo nang may kahigpitan sa aking kaluluwa,+ dahil sa lahat ng mga anak na babae ng aking lunsod.+ צ [Tsade] 52  Ang aking mga kaaway ay talagang naghahanap sa akin gaya ng sa isang ibon,+ nang walang dahilan.+ 53  Ang aking buhay ay pinatahimik nila sa hukay,+ at patuloy nila akong pinupukol ng mga bato. 54  Tubig ang umaagos sa ibabaw ng aking ulo.+ Sinabi ko: “Ako ay tiyak na malilipol!”+ ק [Kop] 55  Tinawag ko ang iyong pangalan, O Jehova, mula sa isang hukay na napakalalim.+ 56  Ang aking tinig ay dinggin mo.+ Huwag mong ikubli ang iyong pandinig sa aking ikagiginhawa, sa paghingi ko ng tulong.+ 57  Lumapit ka nang araw na patuloy akong tumawag sa iyo.+ Sinabi mo: “Huwag kang matakot.”+ ר [Res] 58  Ipinagsanggalang mo, O Jehova, ang mga pakikipaglaban ng aking kaluluwa.+ Tinubos mo ang aking buhay.+ 59  Nakita mo, O Jehova, ang kamaliang ginawa sa akin.+ O patnugutan mo nawa ang kahatulan para sa akin.+ 60  Nakita mo ang lahat ng kanilang paghihiganti, ang lahat ng kanilang mga kaisipan laban sa akin.+ ש [Sin] o [Shin] 61  Narinig mo ang kanilang pandurusta, O Jehova, ang lahat ng kanilang mga kaisipan laban sa akin,+ 62  Ang mga labi niyaong mga tumitindig laban sa akin+ at ang kanilang pagbubulungan laban sa akin sa buong araw.+ 63  Tingnan mo ang kanila mismong pag-upo at ang kanilang pagtindig.+ Ako ang paksa ng kanilang awit.+ ת [Taw] 64  Gagantihan mo sila ng pakikitungo, O Jehova, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay.+ 65  Ibibigay mo sa kanila ang kawalang-pakundangan ng puso,+ ang iyong sumpa sa kanila.+ 66  Manunugis ka sa galit at lilipulin mo sila+ mula sa silong ng langit ni Jehova.+

Talababa