Mikas 3:1-12

3  At sinabi ko: “Dinggin ninyo, pakisuyo, kayong mga ulo ng Jacob at kayong mga kumandante ng sambahayan ng Israel.+ Hindi ba tungkulin ninyo ang makaalam ng katarungan?+  Kayong napopoot sa mabuti+ at maibigin sa kasamaan,+ na bumabakbak ng kanilang balat mula sa mga tao at ng kanilang laman mula sa kanilang mga buto;+  kayo na siyang kumakain din ng laman ng aking bayan,+ at tumutuklap ng kanila mismong balat mula sa kanila, at bumabali ng kanila mismong mga buto, at dumudurog sa kanila na gaya niyaong nasa palayok na maluwang ang bibig at gaya ng karne sa loob ng palayok.+  Sa panahong iyon ay hihingi sila ng saklolo kay Jehova, ngunit hindi niya sila sasagutin.+ At ikukubli niya ang kaniyang mukha mula sa kanila sa panahong iyon,+ ayon sa kasamaang ginawa nila sa kanilang mga pakikitungo.+  “Ito ang sinabi ni Jehova laban sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan,+ na ipinangkakagat ang kanilang mga ngipin+ at sumisigaw, ‘Kapayapaan!’+ na kapag may sinumang hindi naglagay ng anuman sa kanilang mga bibig ay nagpapabanal din ng digmaan laban sa kaniya,+  ‘Kaya magkakaroon kayo ng gabi,+ anupat hindi magkakaroon ng pangitain;+ at magkakaroon kayo ng kadiliman, upang hindi makapanghula. At lulubugan ng araw ang mga propeta, at ang araw ay magdidilim sa kanila.+  At ang mga tagapangitain+ ay mapapahiya,+ at ang mga manghuhula+ ay mabibigo. At tatakpan nila ang bigote,+ nilang lahat, sapagkat walang sagot mula sa Diyos.’ ”+  At, sa kabilang dako, ako naman ay napuspos ng kapangyarihan, sa pamamagitan ng espiritu ni Jehova, at ng katarungan at kalakasan,+ upang sabihin sa Jacob ang kaniyang pagsalansang at sa Israel ang kaniyang kasalanan.+  Dinggin ninyo ito, pakisuyo, kayong mga pangulo ng sambahayan ni Jacob at kayong mga kumandante ng sambahayan ng Israel,+ na mga nasusuklam sa katarungan at gumagawang liko sa lahat nga ng bagay na tuwid;+ 10  na nagtatayo ng Sion sa pamamagitan ng mga pagbububo ng dugo at ng Jerusalem sa pamamagitan ng kalikuan.+ 11  Ang kaniyang mga pangulo ay humahatol dahil lamang sa suhol,+ at ang kaniyang mga saserdote ay nagtuturo kapalit lamang ng isang halaga,+ at ang kaniyang mga propeta ay nanghuhula dahil lamang sa salapi;+ gayunma’y patuloy silang sumasandig kay Jehova, na sinasabi: “Hindi ba si Jehova ay nasa gitna natin?+ Walang kapahamakang darating sa atin.”+ 12  Kaya dahil sa inyo ang Sion ay aararuhing gaya lamang ng isang bukid, at ang Jerusalem ay magiging mga bunton lamang ng mga guho,+ at ang bundok ng bahay ay magiging gaya ng matataas na dako ng kagubatan.

Talababa