Mkaribie Yehova

Mungu anakualika umkaribie. Kitabu hiki kitakuonyesha kupitia Maandiko jinsi unavyoweza kufanya hivyo.

Utangulizi

Unaweza kusitawisha uhusiano imara pamoja na Yehova Mungu ambao hautaharibika kamwe.

SURA YA 1

“Tazama! Huyu Ni Mungu Wetu”

Kwa nini Musa aliuliza kuhusu jina la Mungu ilhali tayari alilijua jina hilo?

SURA YA 2

Je, Kweli Unaweza ‘Kumkaribia Mungu’?

Yehova Mungu, Muumba wa mbingu na dunia, anatupatia mwaliko na ahadi.

SURA YA 3

“Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Ni Bwana”

Kwa nini Biblia inahusianisha utakatifu na uzuri?

SURA YA 4

“Mwenyezi-Mungu . . . Amejaa Nguvu”

Je, tunapaswa kumwogopa Mungu kwa sababu ya nguvu zake? Kujibu ndiyo au la, ni sahihi.

SURA YA 5

Nguvu za Kuumba—“Aliyezifanya Mbingu na Nchi”

Uumbaji wa Mungu, kuanzia jua letu kubwa hadi ndege mdogo sana anayeitwa hummingbird, unaweza kutufundisha jambo muhimu kumhusu Mungu.

SURA YA 6

Nguvu za Kuangamiza—Yehova, “Ni Mtu wa Vita”

Ni jinsi gani “Mungu wa amani” hupingana vita?

SURA YA 7

Nguvu za Kulinda—“Mungu Ni Kimbilio Letu”

Mungu anawalinda watumishi wake katika njia mbili, lakini moja ndiyo muhimu zaidi.

SURA YA 8

Uwezo wa Kurudisha Hali Nzuri—Yehova ‘Anafanya Vitu Vyote Kuwa Vipya’

Yehova tayari amerudisha ibada safi. Ni hali gani nzuri atakazorudisha wakati ujao?

SURA YA 9

“Kristo Ni Nguvu ya Mungu”

Miujiza na mafundisho ya Yesu Kristo yanatufundisha nini kumhusu Yehova?

SURA YA 10

“Iweni Waigaji wa Mungu” Mnapotumia Uwezo

Huenda una uwezo mwingi kuliko unavyodhani—unaweza kuutumiaje kwa njia inayofaa?

SURA YA 11

“Njia Zake Zote Ni Haki”

Sifa ya haki ya Mungu inavutia jinsi gani?

SURA YA 12

“Je, kwa Mungu Kuna Ukosefu wa Haki?”

Ikiwa Yehova anachukia ukosefu wa haki, kwa nini basi umejaa ulimwenguni?

SURA YA 13

“Sheria ya Bwana Ni Kamilifu”

Mfumo wa sheria unawezaje kuchochea upendo?

SURA YA 14

Yehova Atoa “Fidia Katika Kubadilishana kwa Ajili ya Wengi”

Fundisho rahisi lakini lenye maana sana linaweza kukusaidia umkaribie Mungu.

SURA YA 15

Yesu ‘Aimarisha Haki Duniani’

Yesu alitekelezaje haki wakati uliopita? Anatekelezaje sasa? Na atatekelezaje haki wakati ujao?

SURA YA 16

‘Tenda Haki’ Unapotembea na Mungu

Kwa nini Yesu alionya: “Komeni kuhukumu ili msipate kuhukumiwa.”?

SURA YA 17

‘Lo! Kina cha Hekima ya Mungu!’

Kwa nini hekima ya Mungu ni kuu kuliko hata ujuzi, uelewaji na utambuzi wake?

SURA YA 18

Hekima ya “Neno la Mungu”

Kwa nini Mungu alitumia wanadamu kuandika Biblia badala ya kutumia malaika au kuiandika mwenyewe?

SURA YA 19

“Hekima ya Mungu Katika Siri Takatifu”

Ni siri gani takatifu ambayo wakati fulani Mungu aliificha lakini sasa ameifunua?

SURA YA 20

“Yeye Ni Mwenye Hekima Moyoni”—Lakini Mnyenyekevu

Inawezekanaje kwamba Bwana Mwenye Enzi Kuu ya ulimwengu mzima kuwa mnyenyekevu?

SURA YA 21

Yesu Afunua “Hekima Kutoka kwa Mungu”

Mafundisho ya Yesu yaliwafanyaje maaskari waliotumwa kumkamata warudi mikono mitupu?

SURA YA 22

Je, “Hekima ya Kutoka Juu” Inakuongoza Maishani?

Biblia inataja njia nne zinazoweza kukusaidia kustawisha hekima ya Mungu.

SURA YA 23

“Alitupenda Sisi Kwanza”

Usemi “Mungu ni upendo” unamaanisha nini?

SURA YA 24

Hakuna Kitu Kinachoweza “Kututenga na Upendo wa Mungu”

Pinga uongo wa kwamba hupendwi au huthaminiwi na Mungu.

SURA YA 25

“Huruma Nyororo ya Mungu Wetu”

Hisia za Mungu kukuelekea zinafananaje na zile za mama kwa mtoto wake?

SURA YA 26

Mungu Aliye “Tayari Kusamehe”

Ikiwa Mungu anakumbuka kila kitu, inawezekanaje asamehe na kusahau?

SURA YA 27

“Wema Wake, Jinsi Ulivyo Mwingi!”

Wema wa Mungu ni nini hasa?

SURA YA 28

“Wewe Peke Yako Ni Mwaminifu-Mshikamanifu”

Kwa nini uaminifu-mshikamanifu wa Mungu ni bora kuliko uaminifu wake?

SURA YA 29

“Kuujua Upendo wa Kristo”

Sehemu tatu za upendo wa Yesu zinaonyesha kikamili upendo wa Yehova.

SURA YA 30

“Endeleeni Kutembea Katika Upendo”

Wakorintho wa kwanza inakazia njia 14 ambazo tunaweza kuonyesha upendo.

SURA YA 31

“Mkaribieni Mungu, Naye Atawakaribia”

Ni swali gani muhimu zaidi unaloweza kujiuliza? Utalijibuje?