‘Kwa Hakika Mungu Alimfanya Bwana na Pia Kristo’

Kadiri muda unavyopita, shaka zinaweza kudhoofisha imani yetu. Tazama na uimarishe imani yako katika Yesu, Masihi aliyeahidiwa na Mfalme wa Ufalme wa Mungu.

‘Kwa Hakika Mungu Alimfanya Bwana na Pia Kristo’ (Sehemu ya  1)

Ni nini kinachokuthibitishia kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa Bwana na pia Kristo?

‘Kwa Hakika Mungu Alimfanya Bwana na Pia Kristo’ (Sehemu ya 2)

Tazama uone ni mambo gani yanayoweza kukusaidia kusitawisha imani yenye nguvu katika Yesu.