Tito 3:1-15

3  Endelea kuwakumbusha wajitiishe+ na kuzitii serikali na mamlaka zikiwa watawala,+ wawe tayari kwa ajili ya kila kazi njema,+  wasiseme vibaya juu ya yeyote, wasiwe wataka-vita,+ wawe wenye usawaziko,+ wakionyesha upole wote kuelekea watu wote.+  Kwa maana hata sisi wakati mmoja tulikuwa watu wasio na akili, wasiotii, tukipotoshwa, tukiwa watumwa wa tamaa na raha za namna mbalimbali, tukiendelea katika ubaya na wivu, wenye kuchukiza, tukichukiana.+  Hata hivyo, wakati Mwokozi wetu,+ Mungu, alipoonyesha+ fadhili+ na upendo kwa mwanadamu,  si kutokana na matendo yoyote+ ya uadilifu ambayo tulikuwa tumefanya,+ bali kulingana na rehema+ yake alituokoa kupitia kuoshwa+ kulikotuleta kwenye uzima+ na kupitia kutufanya sisi kuwa wapya kwa roho takatifu.+  Roho hii yeye aliimimina kwa wingi juu yetu kupitia Yesu Kristo Mwokozi wetu,+  ili, baada ya kutangazwa kuwa waadilifu+ kwa msingi wa fadhili zisizostahiliwa zake huyo,+ sisi tuwe warithi+ kulingana na tumaini la uzima wa milele.+  Neno hilo ni la uaminifu,+ na kuhusu mambo hayo ninatamani usisitize kwa nguvu daima, ili wale ambao wamemwamini Mungu wakaze akili zao juu ya kudumisha matendo yaliyo mazuri.+ Mambo hayo ni mazuri na yenye faida kwa watu.  Lakini epuka maswali ya upumbavu+ na kutafuta-tafuta ukoo+ na mizozo+ na mapigano juu ya Sheria,+ kwa maana hayo hayana faida na ni ya ubatili. 10  Kwa habari ya mtu anayeendeleza madhehebu,+ mkatae+ baada ya onyo la kwanza na la pili;+ 11  ukijua kwamba mtu wa namna hiyo amegeuzwa kutoka njiani na anafanya dhambi, yeye akiwa amejihukumia hatia mwenyewe.+ 12  Nitakapomtuma Artema au Tikiko+ kwako, fanya yote unayoweza uje kwangu katika Nikopoli, kwa maana nimeamua kukaa huko wakati wa majira ya baridi kali.+ 13  Ili wasikose kitu chochote kwa ajili ya safari yao, kwa uangalifu mpe mahitaji Zena, aliye na ujuzi mwingi wa Sheria, na Apolo.+ 14  Lakini acha watu wetu pia wajifunze kudumisha matendo mazuri ili kutimiza mahitaji yao muhimu,+ ili wasiwe wasiozaa matunda.+ 15  Wote walio pamoja nami wanakutumia salamu zao.+ Wape salamu zangu wale wanaotupenda katika imani. Fadhili zisizostahiliwa na ziwe pamoja nanyi nyote.+

Maelezo ya Chini