2 Petro 3:1-18

3  Wapendwa, hii sasa ndiyo barua ya pili ninayowaandikia ninyi, ambayo katika hiyo, kama katika ile yangu ya kwanza,+ ninaamsha uwezo wenu mzuri wa kufikiri kwa njia ya kikumbusho,+  ili mkumbuke maneno yaliyosemwa hapo zamani na manabii watakatifu+ na amri ya Bwana na Mwokozi kupitia mitume wenu.+  Kwa maana mnajua hili kwanza, kwamba katika siku za mwisho+ watakuja wadhihaki+ na dhihaka zao, wakiendelea kulingana na tamaa zao wenyewe+  na kusema:+ “Huku kuwapo kwake kulikoahidiwa kuko wapi?+ Kwani, tangu siku mababu zetu walipolala katika kifo, mambo yote yanaendelea sawasawa kama tangu mwanzo wa uumbaji.”+  Kwa maana, kulingana na kupenda kwao, wao hawalioni jambo hili, kwamba mbingu+ zilikuwapo tangu zamani za kale na dunia ikisimama imara kutoka katika maji+ na katikati ya maji+ kwa neno la Mungu;  na kwa njia hizo ulimwengu wa wakati huo uliangamia kwa gharika ya maji.+  Lakini kwa neno hilohilo mbingu+ na dunia+ za sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya moto+ nazo zinahifadhiwa mpaka ile siku ya hukumu+ na ya kuangamizwa kwa watu wasiomwogopa Mungu.+  Hata hivyo, wapendwa, msikose kujua jambo hili moja, kwamba siku moja kwa Yehova ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja.+  Yehova hakawii kuhusiana na ahadi yake,+ kama watu fulani wanavyoona kukawia, bali yeye ni mwenye subira kwenu kwa sababu hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba.+ 10  Lakini siku ya Yehova+ itakuja kama mwizi,+ ambayo katika hiyo mbingu zitapitilia mbali+ kwa kelele ya kuvuma,+ lakini vitu vyake vya msingi vikiwa moto sana vitayeyushwa,+ na dunia+ na kazi zilizo ndani yake zitafunuliwa.+ 11  Kwa kuwa hivyo vitu vyote vitayeyushwa jinsi hiyo, ninyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani katika matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu, 12  mkingojea+ na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova,+ ambayo kupitia hiyo mbingu zikiwa zimewaka moto zitayeyushwa+ na vitu vya msingi vikiwa moto sana vitayeyuka! 13  Lakini kulingana na ahadi yake tunangojea mbingu mpya+ na dunia mpya,+ na humo uadilifu utakaa.+ 14  Kwa hiyo, wapendwa, kwa kuwa mnangojea mambo hayo, fanyeni yote mnayoweza ili mwishowe yeye awapate ninyi mkiwa bila doa+ na bila dosari na mkiwa katika amani.+ 15  Zaidi ya hayo, ioneni subira ya Bwana wetu kuwa wokovu, kama ndugu yetu mpendwa Paulo alivyowaandikia+ ninyi kulingana na hekima+ aliyopewa, 16  akisema juu ya mambo hayo kama anavyosema pia katika barua zake zote. Hata hivyo, ndani ya hizo mna mambo fulani yaliyo magumu kuelewa, ambayo wale wasiofundishwa na wasio imara wanayapotosha, kama wanavyofanya na Maandiko+ mengine pia, kwa maangamizi yao wenyewe. 17  Kwa hiyo, ninyi, wapendwa, mkiwa na ujuzi huu wa kimbele,+ jilindeni ili msichukuliwe mbali pamoja nao kwa kosa la watu wanaokaidi sheria, mwanguke kutoka kwenye uimara wenu wenyewe.+ 18  Hapana, bali endeleeni kukua katika fadhili zisizostahiliwa na ujuzi juu ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.+ Kwake yeye na kuwe utukufu sasa na pia mpaka siku ya umilele.+

Maelezo ya Chini