Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visste du?

Visste du?

Var lämnade man bidrag till templet på Jesus tid?

Templets bidragsbössor stod på kvinnornas förgård. Ett referensverk säger: ”Runt förgården löpte en enkel kolonnad, och mot den ena muren stod de 13 kistorna, eller ’trumpeterna’, där man lade sina bidrag.” (The Temple—Its Ministry and Services)

Kistorna eller bössorna kallades också trumpeter, eftersom de hade en vid botten och en smal hals. På varje bidragsbössa stod det vad bidraget skulle gå till, och pengarna som kom in var öronmärkta för detta ändamål. Det var på kvinnornas förgård som Jesus lade märke till och kommenterade en fattig änka som lämnade ett bidrag. (Lukas 21:1, 2)

I bössa 1 och 2 lades tempelskatt för det nuvarande och det gångna året. Nummer 3 till 7 var i tur och ordning avsedda för bidrag som motsvarade kostnaden för turturduvor, unga duvor, ved, rökelse och guldkärl. Om man hade lagt undan pengar till ett offer, men offret sedan inte kostade så mycket som man hade beräknat, lade man överskottet i någon av de övriga bössorna. Nummer 8 var avsedd för syndoffer, och nummer 9 till 12 var avsedda för offer i följande ordning: skuldoffer, fågeloffer, nasirernas offer och offren från spetälska som blivit renade. Nummer 13 var avsedd för frivilliga bidrag.

Var Lukas en trovärdig historiker?

Lukas skrev både evangeliet som bär hans namn och bibelboken Apostlagärningarna. Lukas berättar att han noggrant hade ”efterforskat allting ända från början”, men vissa bibelkritiker har ifrågasatt hans redogörelse. (Lukas 1:3) Hur exakt var han?

Lukas nämner historiska fakta som kan verifieras. Han använder flera ovanliga titlar på romerska ämbetsmän. När han nämner magistratens ledamöter i Filippi använder han titeln pretor. Thessalonikes styresmän kallar han politarker, och ledande befattningshavare i Efesos omnämner han som asiarker. (Apostlagärningarna 16:20, Kingdom Interlinear; 17:6; 19:31) Enligt Lukas bär Herodes Antipas titeln tetrark, eller landsdelshärskare, och han säger att Sergius Paulus är Cyperns prokonsul. (Apostlagärningarna 13:1, 7)

Det är anmärkningsvärt att Lukas använder korrekta titlar, för när en romersk provins ändrade status ändrades även styresmannens titel. Men ”sådana historiska referenser i Apostlagärningarna har gång på gång visat sig vara helt korrekta i förhållande till tid och plats”, säger professor Bruce Metzger. Och forskaren William Ramsay kallar Lukas ”en historiker av högsta rang”.