Gå direkt till innehållet

Bibeln – historiskt korrekt

Länder och platser i Bibeln

Egypten och Bibelns historia

Bekräftar profanhistorien och arkeologin det som Bibeln säger om det forntida Egypten?

Assyrien och Bibelns historia

Bekräftar profanhistorien Bibelns beskrivning av det forntida Assyrien? Undersök fakta.

Babylon och Bibelns historia

Varför var Guds profetia om Babylons ödeläggelse så häpnadsväckande?

Medo-Persien och Bibelns historia

Läs om hur Gud använde Medo-Persien för att uppfylla Bibelns profetior.

Grekland och Bibelns historia

Läs om hur Grekland blev det femte världsväldet i Bibelns historia.

Rom och Bibelns historia

Hur hade det forntida Rom en del i uppfyllelsen av Bibelns profetior?

Lerskärvor bekräftar platsen för israelitisk stam

Samaria-ostraka bekräftar historiska detaljer i Bibeln.

Nineves fall

När Assyrien hade blivit det största imperiet i världen, förutsade Guds profet något som var helt otänkbart.

Visste du? – juli 2015

I Bibeln står det att det fanns skog i delar av det utlovade landet. Men kan det verkligen stämma, med tanke på hur skogfattigt det är i dag?

Visste du? – april 2013

Varför kallades Nineve för ”blodsutgjutelsens stad”? Varför byggde judarna på Bibelns tid räcken runt taket på sina hus?

Människor i Bibeln

Visste du? (mars 2020)

Vilka utombibliska bevis finns det för att israeliterna var slavar i Egypten?

Mose – historisk person eller myt?

Finns det argument som talar för att Mose verkligen existerat?

Ett bibliskt namn ser dagens ljus

Skärvorna från en 3 000 år gammal keramikurna som hittades 2012 har väckt stort intresse hos arkeologer och forskare. Vad var det som var så speciellt med det här fyndet?

Arkeologisk upptäckt stöder kung David som historisk person

En del kritiker har hävdat att kung David i Israel är en myt. Vad visar arkeologin?

Visste du? (februari 2020)

Finns det arkeologiska belägg för att Belsassar har funnits och att han var kung i Babylon?

Historiska porträtt – Cyrus den store

Vem var Cyrus, och vilka förutsägelser gjordes om honom omkring 150 år innan han föddes?

Ännu ett arkeologiskt bevis

Tattenaj är en tämligen okänd figur. Men arkeologiska bevis för hans existens bekräftar ett viktigt faktum.

Har Johannes döparen verkligen funnits?

Historikern Josefus från det första århundradet ansåg att Johannes döparen var en verklig person. Det kan vi också göra.

Har Jesus verkligen funnits?

Vad säger nutida och forntida källor om det här ämnet?

Innehåller Bibeln sanningen om Jesus liv?

Fakta om evangelieskildringarna och de äldsta kända handskrifterna.

Hon hörde till Kaifas släkt

Upptäckten av ett ossuarium bekräftar att Bibeln berättar om verkliga personer som hörde till verkliga familjer.

Visste du? – november 2015

Varför rakade Josef sig innan han träffade farao? I Bibeln sägs det att Timoteus pappa var grek. Betyder det att han föddes i Grekland?

Visste du? – maj 2015

Har Bibeln stöd av arkeologin? När försvann lejonen från Bibelns länder?

Bibliska händelser

Är berättelsen om Noa och syndafloden bara en myt?

Bibeln berättar att Gud vid ett tillfälle använde sig av en översvämning för att ta bort de onda. Vad i Bibeln visar att det här har inträffat på riktigt?

Uppstod våra språk vid ”Babels torn”?

Vad är Babels torn? Varifrån kommer egentligen våra språk?

Visste du? (juni 2022)

Tillät romarna att någon som hade blivit avrättad på en påle, till exempel Jesus, fick en riktig begravning?

Fem skäl att lita på Bibeln-tillförlitlig historia

Är Bibeln historiskt korrekt även i små detaljer?

Fem skäl att lita på Bibeln-uppfyllda profetior

Bibeln är full av förutsägelser, eller så kallade profetior. Har några av dem uppfyllts?

Goda nyheter för alla människor – tillförlitliga profetior i Bibeln

Jesus förkunnade ”de goda nyheterna om Guds kungarike”. Dog budskapet med honom?

Forntida egyptisk relief bekräftar biblisk skildring

Läs om hur en forntida egyptisk inskrift bekräftar Bibelns äkthet.

Är Bibelns skildring av den babyloniska fångenskapen korrekt?

Gud förutsade hur livet skulle se ut för judarna under den babyloniska fångenskapen. Vad säger andra källor om den tiden? Bekräftar eller dementerar de Bibelns skildring?

Frågor från läsekretsen – november 2015

Vad finns det för bevis för att den forntida staden Jeriko intogs utan en lång belägring?

Visste du? — oktober 2012

Flydde de kristna från Judeen innan Jerusalem förstördes år 70? Vilka var ”profetsönerna”?

Livet på Bibelns tid

Den typ av vagn som den etiopiske hovmannen åkte i

Vad var det för vagn som den etiopiske hovmannen åkte i när Filippus träffade honom?

Frågor från läsekretsen (oktober 2023)

Hade israeliterna något mer att äta i vildmarken än manna och vaktlar?

Forntida tegeltillverkning visar att Bibeln är tillförlitlig

Hur visar arkeologiska fynd av tegel och tegeltillverkning i det forntida Babylon att Bibeln är tillförlitlig?

Visste du? (juni 2022

Hur kunde man veta när månader och år började på Bibelns tid?

Forntida sigill – vad var det?

Varför var det så viktigt med sigill, och hur användes de av kungar och regenter förr i tiden?

”Du kommer att bryta koppar”

Arkeologiska fynd hjälper oss att förstå hur koppar användes på Bibelns tid.

Hur kosmetika användes på Bibelns tid

Vad gjorde kvinnor på Bibelns tid för att försköna sitt utseende?

Visste du? (oktober 2017)

Varför sa Jesus att man inte skulle svära eder?

Visste du? – Vakttornet nr 5 2017

Jesus jämförde icke-judar med små hundar. Var det nedsättande?

Visste du? – juni 2017

Varför kallade Jesus dem som sålde djur i templet för rövare?

Visste du? – oktober 2016

Hur stor frihet gav romarna de judiska myndigheterna i Judeen under det första århundradet? Och är det troligt att någon i forna tider skulle så ogräs i en annan mans åker?

Visste du? – december 2015

Kom det judar från alla världens länder till Jerusalem vid pingsten år 33 v.t.? Var övernattade besökarna som kom till Jerusalem under de judiska högtiderna?

Visste du? – mars 2015

Vilken nytta hade Paulus av sitt romerska medborgarskap? Hur fick herdar på Bibelns tid betalt?

Visste du? – maj 2014

Varför begärde judarna att Jesus ben skulle krossas? Kunde David verkligen döda Goljat med bara en slunga?

Visste du? – februari 2014

Vad var det för aloe som användes på Bibelns tid? Vilka offer var godtagbara i templet i Jerusalem?

Visste du? – januari 2014

Var lämnade man bidrag till templet på Jesus tid? Var bibelskribenten Lukas en trovärdig historiker?