Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HISTORISKA PORTRÄTT

Cyrus den store

Cyrus den store

Natten mellan den 5 och 6 oktober 539 före vår tideräkning (f.v.t.) inträffade det till synes omöjliga för huvudstaden i det babyloniska riket. Denna ödesdigra natt besegrades Babylon av en armé bestående av meder och perser, ledd av den persiske kungen Cyrus, också känd som Cyrus (Kyros) den store. Hans strategi var briljant.

HUR CYRUS ERÖVRADE BABYLON

”När Cyrus vände sina blickar mot Babylon var den redan den mest imponerande staden i Mellanöstern, kanske i hela världen”, sägs det i boken Ancient World Leaders—Cyrus the Great. Babylon låg vid floden Eufrat, som också bildade vallgravar runt stadens massiva murar – en försvarskombination som fick staden att verka ointaglig.

Cyrus män avledde Eufrat norr om Babylon så att vattennivån i staden sjönk. Soldaterna vadade sedan fram till stadsportarna, som hade lämnats öppna, och Babylon kunde intas utan något större motstånd. Enligt de grekiska historikerna Herodotos och Xenofon kände babylonierna sig så trygga bakom stadens försvarsverk den natten att många, till och med kungen, festade! (Se rutan  ”Skriften på väggen”.) Något som också är intressant är att Cyrus erövring uppfyllde några häpnadsväckande profetior i Bibeln.

Cyrus erövring av Babylon var förutsagd i Bibeln.

 ANMÄRKNINGSVÄRDA FÖRUTSÄGELSER

Jesajas profetior är speciellt anmärkningsvärda eftersom de skrevs ner ungefär 200 år innan de uppfylldes – kanske 150 år innan Cyrus ens var född! Lägg märke till följande:

ETT MIRAKULÖST BEFRIANDE

Tidigare, år 607 f.v.t., förstörde babylonierna Jerusalem och förde de flesta överlevande i fångenskap. Hur länge skulle judarna hållas fångna? Gud sa: ”Det skall ske, när sjuttio år har fullbordats, att jag skall avkräva Babylons kung och den nationen räkenskap ... och jag skall göra det till ödsliga ödemarker till oöverskådlig tid.” (Jeremia 25:12)

Som det nämndes tidigare erövrade Cyrus Babylon 539 f.v.t. Kort därefter befriades judarna och kunde återvända till sitt hemland år 537, exakt 70 år efter landsförvisningen. (Esra 1:1–4) Och när det gällde Babylon förvandlades staden till slut till ”ödsliga ödemarker” – ytterligare ett bevis på Bibelns profetiors tillförlitlighet.

VARFÖR AV INTRESSE?

Tänk på det här: Bibeln förutsade 1) att judarna skulle vara fångar i 70 år, 2) att Cyrus skulle erövra Babylon och även hur han skulle göra det och 3) att Babylon skulle ödeläggas för all framtid. Sådan upphöjd information kan inte människor ge! En rimligare slutsats är i stället: ”Aldrig har en profetia framförts av en människas vilja, utan människor talade ord från Gud.” (2 Petrus 1:21) Helt uppenbart är Bibeln värd att undersökas.

^ § 36 Orden var myntenheter. För en mer utförlig förklaring, se kapitel 7 i boken Ge akt på Daniels profetia!, utgiven av Jehovas vittnen.