Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Det här kilskriftsdokumentet har namnet Tattannu skrivet på ena sidan.

Ännu ett bevis

Ännu ett bevis

Finns det arkeologiska bevis för att det som står i Bibeln är sant? År 2014 tog en artikel i tidskriften Biblical Archaeology Review upp frågan: hur många personer i Gamla testamentet har fått sin existens bekräftad av arkeologiska fynd? Svaret som gavs var: minst 50 personer! Men en man som inte fanns med på listan i artikeln var Tattenaj. Vem var han? Vi ska titta närmare på det lilla som Bibeln berättar om honom.

Jerusalem var en gång en del av det enorma persiska riket. Staden låg i ett område som perserna kallade ”andra sidan floden”, dvs. väster om floden Eufrat. Perserna erövrade Babylonien och släppte sedan judarna fria. Perserna bemyndigade judarna att återuppbygga Jehovas tempel i Jerusalem. (Esra 1:1–4) Men Bibeln berättar att judarnas fiender motarbetade bygget och använde det som förevändning för att anklaga judarna för uppror mot Persien. (Esra 4:4–16) Under Dareios I:s styre (522–486 f.v.t.) började persern Tattenaj, ”ståthållaren på andra sidan Floden”, att engagera sig i frågan. (Esra 5:3–7)

Man har funnit ett antal kilskriftsdokument där namnet Tattenaj förekommer. De här kilskriftsdokumenten verkar ha ingått i ett familjearkiv, och bland dem finns ett skuldebrev daterat till det 20:e året av Dareios I:s styre (502 f.v.t.). I skuldebrevet framkommer att ett vittne till transaktionen var tjänare till ”Tattannu, ståthållare över området på andra sidan floden”, alltså samme Tattenaj som det står om i bibelboken Esra.

Vad hade den här mannen för uppgift? År 535 f.v.t. omorganiserade Kyros den store sina områden till provinser, och en av dem kallades ”Babylon och andra sidan floden”. Den provinsen delades senare i två delar. Den ena, som troligtvis styrdes från Damaskus, kallades helt enkelt ”andra sidan floden” och inbegrep Koilesyrien, Fenicien, Samarien och Juda. Tattenaj styrde över det här området från omkring 520 till 502 f.v.t.

Tattenaj reste till Jerusalem för att undersöka om det fanns belägg för anklagelsen om ett uppror. Han rapporterade till Dareios att judarna menade att Kyros bemyndigat dem att återuppbygga Jehovas tempel. Vid närmare efterforskningar i det kungliga arkivet bekräftades påståendet. (Esra 5:6, 7, 11–13; 6:1–3) Tattenaj blev befalld att inte hindra dem, och han följde order. (Esra 6:6, 7, 13)

Det är sant att Tattenaj, ”ståthållare på andra sidan Floden”, bara är en parentes i historien. Men arkeologin bekräftar att han har funnits och att Bibeln använder hans rätta titel. Det här är bara ett av många bevis för att Bibeln är en autentisk bok.