Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Biriyaskogen i Galileen.

Visste du?

Visste du?

Fanns det verkligen så mycket skog i det forntida Israel som Bibeln säger?

I BIBELN står det att det fanns skog i vissa delar av det utlovade landet och att det fanns gott om träd. (Jos. 17:15, 18; 1 Kung. 10:27) Men någon skulle kunna undra om det verkligen var så, med tanke på hur skogfattiga många delar av landet är i dag.

Sykomorfikon.

Boken Life in Biblical Israel förklarar att ”det fanns betydligt mer skog i det forntida Israel än det finns i dag”. På höglandet växte huvudsakligen aleppotall (Pinus halepensis), vintergrön ek (Quercus calliprinos) och terebint (Pistacia palaestina). Och i Shefela, ett kuperat område mellan det centrala bergmassivet och Medelhavskusten, var sykomorträd (Ficus sycomorus) mycket vanliga.

Som det konstateras i boken Plants of the Bible finns det nu för tiden inga träd alls på vissa platser i Israel. Hur har det blivit så? Det förklaras i boken att det har skett gradvis: ”Människan har ständigt inkräktat på den naturliga växtligheten, framför allt för att utvidga sin odlingsmark och betesmark men också för att få byggnadsmaterial och bränsle.”