Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Fem skäl att lita på Bibeln

1. Tillförlitlig historia

1. Tillförlitlig historia

Det skulle vara svårt att lita på en bok som innehåller felaktiga uppgifter. Tänk dig en modern historiebok som sade att andra världskriget utkämpades på 1800-talet och att USA har en kung, inte en president. Skulle inte sådana felaktigheter få dig att tvivla på att resten av boken var tillförlitlig?

INGEN har någonsin kunnat motbevisa att Bibeln är historiskt exakt. Den nämner verkliga personer och verkliga händelser.

Verkliga personer.

Bibeln nämner en person vid namn Pontius Pilatus som var romersk ståthållare över Judeen och utlämnade Jesus till döden. Bibelkritiker ifrågasatte länge att Pontius Pilatus hade funnits. (Matteus 27:1–26) Men den sten som man fann 1961 i hamnstaden Caesarea vid Medelhavet bär en inskrift som bevisar att Pilatus en gång härskade över Judeen.

Förutom Bibelns uppgifter fanns det länge inga belägg för att David, den modige unge herde som senare blev kung i Israel, var en historisk person. Men 1993 frilade arkeologer i norra Israel en basaltsten som dateras till 800-talet f.v.t., och enligt experter innehåller texten på den uttrycken ”Davids hus” och ”Israels kung”.

Verkliga händelser.

Fram till helt nyligen tvivlade många forskare på Bibelns skildring av hur Edoms nation stred mot Israel på Davids tid. (2 Samuelsboken 8:13, 14) Man menade att edoméerna var ett enkelt herdefolk vid den tiden och att de inte blev tillräckligt organiserade eller mäktiga för att utgöra ett hot mot Israel förrän långt senare. Men utgrävningar på senare tid har visat att ”Edom var ett organiserat samhälle flera hundra år tidigare [än man hittills trott], vilket stämmer med Bibelns skildring”, sägs det i en artikel i tidskriften Biblical Archaeology Review.

Korrekta titlar.

Många härskare hann framträda på världsscenen under de 1 600 år då Bibeln skrevs. När Bibeln nämner en härskare använder den alltid rätt titel. Herodes Antipas omnämns helt korrekt som ”landsdelshärskare” och Gallio som ”prokonsul”. (Lukas 3:1; Apostlagärningarna 18:12) I Esra 5:6 nämns Tattenaj, ståthållaren i den persiska provinsen ”på andra sidan Floden”, det vill säga floden Eufrat. På ett mynt som tillverkades på 300-talet f.v.t. finns en liknande beskrivning, som uppger att den persiske ståthållaren Mazaeus härskade i provinsen ”på andra sidan Floden”.

Bibeln stämmer alltså i till synes små detaljer, och det är av stor betydelse. Om vi kan lita på bibelskribenterna även i små detaljer, borde vi då inte kunna lita på deras övriga uppgifter?