Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Djur kunde ingå i ett brudpris.

Visste du?

Visste du?

Varför betalade de forntida israeliterna brudpris?

PÅ BIBELNS tid betalades ett brudpris till brudens familj innan ett äktenskap ingicks. Brudpriset kunde bestå av värdesaker, djur eller pengar. Ibland betalades det i form av arbete. Så var det till exempel för Jakob, som gick med på att arbeta åt Rakels far i sju år för att få gifta sig med henne. (1 Mos. 29:17, 18, 20) Varför betalade man ett brudpris?

Bibelkommentatorn Carol Meyers skriver: ”Ett brudpris skulle kompensera brudens familj för förlusten av en dotters arbetskraft, som var viktig för jordbrukarfamiljer.” Brudpriset kan också ha stärkt vänskapsbanden mellan de här familjerna, som nu skulle bli ingifta släktingar. Tack vare de här släktbanden kunde man kanske få hjälp av varandra i svåra tider. Brudpriset var också en bekräftelse på att kvinnan var förlovad och att det nu var hennes man som skulle ta hand om och skydda henne i stället för hennes far.

Anordningen med brudpris innebar inte att kvinnan gjordes till ett objekt som kunde köpas eller säljas. I en bok om det forntida Israel står det: ”Denna förpliktelse att betala en summa pengar eller dess motsvarighet till flickans familj får uppenbarligen det israelitiska äktenskapet att förefalla som ett köp. Men ... [brudpriset] verkar inte så mycket vara det pris som betalades för kvinnan som en kompensation given åt familjen.” (Roland de Vaux, 1961: Ancient Israel—Its Life and Institutions)

I en del länder följer man fortfarande traditionen att betala brudpris. När kristna föräldrar begär ett brudpris vill de göra sig ”kända bland alla för att vara resonliga” genom att inte begära ett orimligt högt pris. (Fil. 4:5; 1 Kor. 10:32, 33) På det här sättet visar de att de inte är giriga eller har börjat ”älska pengar”. (2 Tim. 3:2) Det här gör också att mannen i fråga inte behöver skjuta upp giftermålet tills han har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala brudpriset. Och om mannen är pionjär kommer han inte att känna att han måste sluta som pionjär och börja jobba heltid för att kunna tjäna ihop till ett väldigt högt brudpris.

I vissa delar av världen är brudpriset reglerat i lagstiftningen, och då följer kristna föräldrar de lagarna. I Bibeln står det ju att de kristna ”ska underordna sig myndigheterna” och lyda lagarna så länge de inte går emot det Gud säger. (Rom. 13:1; Apg. 5:29)