Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visste du?

Visste du?

En synagoga under det första århundradet: Den här illustrationen ger en uppfattning om hur en synagoga kan ha sett ut på Bibelns tid. Illustrationen är delvis baserad på lämningarna av en synagoga från det första århundradet i den forntida staden Gamla, omkring 10 km nordöst om Galileiska sjön.

Vad var ursprunget till synagogan?

ORDET ”synagoga” kommer från ett grekiskt ord som betyder ”sammanförande” eller ”samling”. Namnet är passande eftersom synagogor sedan forna tider har varit samlingsplatser för undervisning och tillbedjan i judiska samhällen. De hebreiska skrifterna nämner inte uttryckligen synagogor, men i de kristna grekiska skrifterna är det tydligt att sådana samlingsplatser redan var väletablerade i det första århundradet.

De flesta forskare menar att synagogan härstammar från tiden då judarna befann sig i fångenskap i Babylon. I Encyclopaedia Judaica sägs det: ”Judarna hade blivit berövade sitt tempel, befann sig i ett främmande land och kände att de behövde tröst i sin svåra situation. Därför brukade de emellanåt, troligen under sabbaten, träffas och läsa Skrifterna.” Efter fångenskapen fortsatte de tydligtvis att samlas för att be och läsa Skrifterna, och de etablerade synagogor var de än bosatte sig.

I det första århundradet hade synagogorna blivit religiösa och sociala centrum i judiska samhällen kring Medelhavet, i Mellanöstern och i själva Israel. Synagogan var ”en plats för studium, heliga måltider, rättegångar, hantering av ekonomiska bidrag, politiska möten och socialt umgänge”, säger professor Lee Levine vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Han tillägger: ”Men det viktigaste var naturligtvis gudstjänsterna.” Det är därför inte förvånande att Jesus ofta besökte synagogan. (Mark. 1:21; 6:2; Luk. 4:16) Där undervisade och uppmuntrade han dem som var närvarande. Och efter att den kristna församlingen hade grundats predikade aposteln Paulus ofta i synagogor. De som hade ett andligt intresse drogs helt naturligt till synagogan, så när Paulus kom till en stad var det vanligtvis dit han gick först för att undervisa. (Apg. 17:1, 2; 18:4)