Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visste du?

Visste du?

 Visste du?

Bereder verkligen myror ”sin föda” på sommaren, och samlar de verkligen ”sina matförråd” under skörden?

I Ordspråksboken 6:6–8 står det: ”Gå till myran, du late; se hur hon gör och bli vis. Fast hon inte har någon befälhavare, förman eller härskare, bereder hon om sommaren sin föda; hon har under skörden samlat sina matförråd.”

Flera arter av myror lägger faktiskt upp matförråd. Den art som Salomo troligen syftar på är skördemyran (Messor semirufus), som fortfarande är den vanligaste arten i Israel.

En källa säger att ”skördemyror lämnar sina bon vid lämplig väderlek för att söka efter föda” och ”samlar frön under de varmare månaderna”. De kan plocka frön från växter eller på marken. De här insekterna bygger underjordiska bon nära åkrar, sädesmagasin och tröskplatser där det finns gott om säd.

Inne i själva boet förvarar myrorna maten i en rad platta kammare som förbinds med ett nätvärk av gångar. Sådana kammare kan vara 12 centimeter i diameter och 1 centimeter höga. Välförsedda kolonier av skördemyror sägs kunna överleva i ”mer än fyra månader utan att fylla på sina mat- och vattenförråd”.

Vad innebar det att vara kungens munskänk?

Nehemja var munskänk hos den persiske kungen Artaxerxes. (Nehemja 1:11) Vid de kungliga hoven i Mellanöstern var kungens munskänk inte bara en tjänare. Tvärtom hade han en mycket ärofull ställning. Klassisk litteratur och en mängd forntida avbildningar av munskänkar hjälper oss att dra flera slutsatser om Nehemjas uppgifter vid det persiska hovet.

Munskänken brukade smaka på kungens vin för att skydda honom från att bli förgiftad. Så kungen litade fullständigt på munskänken. ”Det stora behovet av pålitliga hovfunktionärer understryks av de intriger som var så vanliga vid det akemenidiska [persiska] hovet”, säger historikern Edwin M. Yamauchi. Munskänken var troligen en betrodd ämbetsman som hade stort inflytande över kungen. Munskänken hade ett nära samarbete med kungen varje dag, och därför kan det ha varit han som avgjorde vem som fick audiens hos kungen.

Nehemjas höga ställning kan ha bidragit till att kung Artaxerxes gav honom tillåtelse att återvända till Jerusalem för att återuppbygga stadens murar. Kungen måste ha värderat Nehemja mycket högt. I ett uppslagsverk, The Anchor Bible Dictionary, sägs det: ”Det enda kungen sade var: ’Hur snart är du tillbaka?’” (Nehemja 2:1–6)

[Diagram/Bild på sidan 9]

Relief från det persiska palatset i Persepolis.

[Diagram]

(För formaterad text, se publikationen)

Munskänk

Kronprins Xerxes

Darius den store

[Bildkälla]

© The Bridgeman Art Library International.