VAKTTORNET Juli 2010

TEMA

Känner du till Guds namn?

Vi kan lära känna Gud personligen. Bibeln visar tydligt att han vill att vi ska göra det.

TEMA

Vad står Guds namn för?

Läs om Guds eget namn, vad det betyder och vad det visar om hans personlighet.

TEMA

Vad har hänt med Guds namn?

Ta reda på vem som vill hindra dig från att ha ett nära förhållande till Gud.