Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Sju steg till givande bibelläsning

Sju steg till givande bibelläsning

 Sju steg till givande bibelläsning

”Bibeln är inte bara historiens största bestseller – den är en bestseller varje år.” – TIDSKRIFTEN TIME.

”Jag läser Bibeln ibland, men jag tycker den är fruktansvärt tråkig.” – KEITH, BRITTISK ROCKMUSIKER.

DET är intressant att så många har en bibel men så få verkar få ut något av den. Men andra värdesätter verkligen Bibeln. En kvinna som heter Nancy säger: ”Sedan jag började läsa och begrunda Bibeln varje morgon har jag känt att det är mycket lättare att ta itu med vardagen. Den här vanan har hjälpt mig att klara av mina depressioner de senaste 35 åren mer än något annat jag har prövat.”

Du kanske inte har läst så mycket i Bibeln, men visst är det intressant att andra har haft nytta av den? Och om du redan läser Bibeln ibland, skulle du vilja få ut mer av den? Testa i så fall de sju steg som beskrivs i artikeln.

Steg 1 Läs med rätt motiv

▪ Man kan läsa Bibeln bara som klassisk litteratur eller för att det är något man ”ska” ha gjort. Eller så kanske man söker vägledning och hjälp i en orolig värld. Men man får ut mest av sin bibelläsning om man vill lära sig mer om Gud. Dessutom kan läsningen bli väldigt givande om vi har motivet att ta reda på hur Bibelns budskap kan påverka vårt liv.

I Bibeln används ett bildspråk för att betona hur viktigt det är att läsa Bibeln med rätt motiv: ”Om någon är ordets hörare och inte dess görare, är han lik en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han betraktar nämligen sig själv, och så går han bort och  glömmer med ens vad slags människa han är. Men den som blickar in i frihetens fullkomliga lag och håller i med det, han skall, därför att han inte har blivit en glömsk hörare utan en gärningens görare, vara lycklig när han gör det.” (Jakob 1:23–25)

Mannen som såg sig själv i spegeln rättade inte till det han borde. Han kanske bara kastade en hastig blick i spegeln utan att se efter ordentligt, eller så kände han inte för att göra något åt sitt utseende. Om vi bara läser Bibeln när andan faller på eller struntar i att tillämpa det vi läser får vi inte ut något av Bibeln. Men vi kan bli lyckliga människor om vi verkligen läser Bibeln med motivet att bli ”gärningens görare”, dvs. med inställningen att låta Gud påverka våra tankar och vårt handlingssätt.

Steg 2 Välj en bra översättning

▪ Det kanske finns många bibelöversättningar på ditt språk. Du kan säkert ha nytta av alla översättningar, men vissa använder ett gammaldags eller akademiskt språk som kan vara svårt att ta till sig. (Apostlagärningarna 4:13) Vissa översättningar har till och med påverkat bibeltexten så att Bibelns klara budskap har fått ge vika för traditioner. Som vi såg i de inledande artiklarna i den här tidskriften har Guds namn ofta bytts ut mot titlar som ”Gud” eller ”Herren”. Så när du ska välja en bibelöversättning är det viktigt att hitta en som är exakt och lättförståelig, så att du får lust att läsa mer.

Miljoner läsare världen över har valt Nya världens översättning just av den anledningen. * Det här upplevde en äldre man i Bulgarien. Han var med vid ett av Jehovas vittnens möten och fick Nya världens översättning. Hans kommentar om den var: ”Jag har läst Bibeln i många år, men jag har aldrig läst en översättning som är så lätt att förstå och går rakt till hjärtat.”

Steg 3 Ta hjälp av bönen

▪ Du kan få hjälp att förstå Bibeln bättre om du ber Bibelns författare om hjälp. Det gjorde en av bibelskribenterna, och han sade: ”Öppna mina ögon, så att jag kan se det underbara i din lag.” (Psalm 119:18) Be till Gud om hjälp att förstå innan du börjar läsa. Du kan också tacka Gud för att vi har fått Bibeln, för utan den skulle vi inte kunna lära känna Gud. (Psalm 119:62)

Lyssnar Gud på böner om hjälp? Två tonåriga syskon i Uruguay var med om något intressant. De förstod inte riktigt innebörden av det de läste i Daniel 2:44 och bad till Gud att han skulle skicka någon som kunde hjälpa dem. De hade fortfarande sin bibel uppslagen när två Jehovas vittnen kom och ringde på. Vittnena visade precis den vers som syskonen hade läst och förklarade att den handlar om regeringar på jorden som ska ersättas av Guds rike. * De båda tonåringarna var säkra på att Gud hade besvarat deras bön.

Steg 4 Läs varje dag

▪ Många börjar läsa Bibeln när livet känns svårt. En förläggare lade märke till att ”bibelförsäljningen sköt i höjden” efter terroristattackerna i USA den 11 september 2001. Men Bibeln själv uppmanar oss att läsa den varje dag: ”Denna lagbok skall inte vika från din mun, och du skall läsa i den med låg röst dag och natt, så att du är noga med att göra enligt allt som står skrivet i den; ty då kommer du att göra din väg framgångsrik, och då  kommer du att handla med insikt.” (Josua 1:8)

Vi kan illustrera hur värdefullt det är att läsa Bibeln regelbundet. Tänk dig en man som har haft en hjärtattack och som bestämmer sig för att börja äta mer näringsriktigt. Skulle det hjälpa om han bara följde sin diet i samband med att han fick ont i bröstet? Nej, han måste förstås följa dieten konsekvent för att få verklig nytta av den. På samma sätt får vi mesta möjliga nytta av Bibeln om vi läser den varje dag. Då kan vi göra vår ”väg framgångsrik”.

Steg 5 Variera dig

▪ Det kan säkert fungera att läsa Bibeln från pärm till pärm, men det finns andra trevliga sätt. Här är några förslag.

Läs om en viss person. Läs alla kapitel eller bibelböcker som handlar om en viss biblisk person, till exempel:

Josef: Första Moseboken, kapitel 37–50.

Rut: Rut, kapitel 1–3.

Jesus: Evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. *

Välj ett ämne. Läs bibelställen som hör till det ämne du valt. Du kan till exempel välja ämnet ”bön” och läsa vad Bibeln säger om bön. Läs också några av de böner som finns återgivna i Bibeln. *

Läs högt. Bibelläsningen kan ge mycket mer om man läser högt. (Uppenbarelseboken 1:3) Ni kan läsa högt tillsammans i familjen och turas om att läsa ett stycke var, eller låta olika familjemedlemmar ta olika roller i bibelskildringen. En del tycker om att lyssna på inspelningar av Bibeln. ”Jag tyckte det var svårt att komma i gång, så därför började jag lyssna på inspelningar. Nu tycker jag att Bibeln är mer spännande än en roman”, säger en ung kvinna.

Steg 6 Ta dig tid att begrunda

▪ Vardagens stress och hets kan göra det svårt att få tid att begrunda. När vi äter måste vi smälta maten innan vi får nytta av den, och när vi läser Bibeln måste vi begrunda vad vi läser för att få ut något av det. Därför är det viktigt att stanna upp ibland och tänka på innehållet. Vi kan fråga oss: Vad har det här lärt mig om Jehova Gud? Hur berör det här mig? Hur kan jag använda det här för att hjälpa andra?

Om vi gör det låter vi Bibelns budskap nå vårt hjärta och vi kommer att tycka om att läsa Guds ord. Psalm 119:97 säger: ”Vad jag älskar din lag! Hela dagen begrundar jag den.” Med andra ord hade den här skribenten Guds ord i sina tankar hela dagen. Det hjälpte honom att utveckla djup uppskattning för det han läste.

Steg 7 Ta hjälp av någon erfaren

▪ Gud förväntar inte att vi ska kunna förstå allt i Bibeln på egen hand. Bibeln säger själv att den innehåller ”en del som är svårt att förstå”. (2 Petrus 3:16) I Apostlagärningarna berättas det om en etiopisk ämbetsman som blev förbryllad när han läste ett stycke i Bibeln. Gud sände en av sina tjänare för att hjälpa honom, och det ledde till att den etiopiske mannen ”fortsatte sin resa, fylld av glädje”. (Apostlagärningarna 8:26–39)

Du kan också få större behållning av att läsa Bibeln om någon hjälper dig att förstå det du läser. Kontakta Jehovas vittnen på din ort eller skriv till adressen på sidan 4 i den här tidskriften och be om ett kostnadsfritt bibelstudium.

[Fotnoter]

^ § 12 Nya världens översättning, som ges ut av Jehovas vittnen, har tryckts helt eller delvis på 83 språk. Den kan också läsas på 17 språk på www.watchtower.org.

^ § 15 Mer information om Guds rike och vad det ska åstadkomma finns i kapitel 8 i boken Vad lär Bibeln?, som ges ut av Jehovas vittnen.

^ § 24 Om du inte har läst Bibeln förut kan du börja med Markusevangeliet, där bibelskribenten Markus ger en kärnfull skildring av Jesu tjänst.

^ § 25 Boken Vad lär Bibeln? har hjälpt många att studera Bibeln ämnesvis. Kapitel 17 tar upp vad Bibeln säger om bön.