Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Känner du till Guds namn?

Känner du till Guds namn?

Det betraktas ofta som en ära när en högt uppsatt person vill att man ska lägga bort titlarna. Personer i höga ställningar tilltalas ofta med sina titlar, som ”ers majestät”, ”ers höghet” eller ”herr president”. Så om till exempel en kunglighet skulle säga till dig: ”Du kan använda mitt förnamn”, skulle du säkert känna dig hedrad.

I SITT skrivna ord, Bibeln, säger den sanne Guden: ”Jag är Jehova. Detta är mitt namn.” (Jesaja 42:8) Trots att han har många titlar, som ”Skaparen”, ”den Allsmäktige” och ”den suveräne Herren”, har han alltid hedrat sina lojala tjänare genom att låta dem använda hans egennamn.

Vi kan ta några exempel. Profeten Mose inledde en bön med att säga: ”Förlåt mig, Jehova.” (2 Moseboken 4:10) Kung Salomo bad en bön när templet i Jerusalem överlämnades och började med att tilltala Gud med hans namn, ”Jehova”. (1 Kungaboken 8:22, 23) Och när profeten Jesaja bad för israeliterna sade han: ”Du, Jehova, [är] vår Fader.” (Jesaja 63:16) Det är tydligt att vår himmelske Fader vill att vi ska använda hans namn.

Det är naturligtvis viktigt att använda Jehovas namn, men därifrån är steget långt till att verkligen känna honom. Jehova själv kommenterar hur han ser på en person som älskar honom och litar på honom: ”Jag beskyddar honom, ty han känner mitt namn.” (Psalm 91:14) Att man ”känner” Guds namn måste därför innebära mycket mer än att bara känna till namnet, eftersom det är en viktig faktor för att få Guds beskydd. Vi kan därför fråga oss: Vad betyder det att känna Jehovas namn?