Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför engagerade sig Jesus inte politiskt?

Varför engagerade sig Jesus inte politiskt?

 Varför engagerade sig Jesus inte politiskt?

FÖRESTÄLL dig något som hände år 32 v.t. Det är sent på dagen. Jesus, som är den förutsagde Messias, har redan blivit allmänt känd för att ha botat sjuka och till och med uppväckt döda. I dag har han gjort starkt intryck på tusentals människor genom att utföra mäktiga tecken och genom att undervisa om Gud. Nu delar han in de hungriga människorna i mindre grupper. Han ber till Jehova, och genom ett underverk ger han alla mat. Sedan samlar han ihop det som blir över för att inget ska gå till spillo. Hur reagerar de som är där? (Johannes 6:1–13)

Efter att ha sett Jesu underverk och lagt märke till hur skickligt han tar hand om folket och fyller deras behov, drar de slutsatsen att Jesus skulle bli en perfekt kung. (Johannes 6:14) Det är lätt att förstå deras reaktion. Kom ihåg att de var i desperat behov av en bra och effektiv ledare. Deras älskade land styrdes av en förtryckande främmande makt. Så de försökte tvinga Jesus att ge sig in i det politiska spelet. Med det i tankarna ska vi se närmare på hans reaktion.

I Johannes 6:15 sägs det: ”Jesus, som visste att de tänkte komma och gripa honom för att göra honom till kung, drog sig därför åter undan till berget, helt ensam.” Jesus kunde inte ha visat sin inställning tydligare. Han vägrade resolut att engagera sig politiskt för sitt land, och han ändrade sig aldrig. Han sade också att hans efterföljare skulle dela hans uppfattning. (Johannes 17:16) Varför intog han den här ståndpunkten?

Varför valde Jesus att vara neutral?

Jesu neutralitet i förhållande till den här världens politik var fast förankrad i Bibelns principer. Vi ska behandla två faktorer.

”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9) Så sammanfattas allt mänskligt styre i Bibeln. Kom ihåg att Jesus levde som andevarelse i himlen långt innan han kom till jorden som människa. (Johannes 17:5) Han visste därför att ingen människa, hur goda avsikter hon än har, kan fylla miljarder människors behov, och Gud skapade inte heller människan med den kapaciteten. (Jeremia 10:23) Jesus visste att regeringar här på jorden inte har lösningen på mänsklighetens problem.

”Hela världen ligger i den ondes våld.” (1 Johannes 5:19) Tycker du att det är chockerande att höra att Djävulen har makt över världen? Många tycker det. De tänker på uppriktiga människor som engagerar sig politiskt för att göra den här världen till en bättre och säkrare plats. Men inte ens de mest uppriktiga ledarna kan komma ifrån inflytandet från den som Jesus kallade ”den här världens härskare”. (Johannes 12:31; 14:30) Därför sade Jesus till en politiker: ”Mitt kungarike är ingen del av den här världen.” (Johannes 18:36) Jesus var den blivande kungen i Guds himmelska regering. Om Jesus hade gett sig in i politiken skulle han inte ha varit lojal mot sin Faders regering.

Men lärde Jesus att hans efterföljare inte hade några skyldigheter mot jordiska regeringar? Tvärtom, han lärde dem att hitta den rätta balansen mellan deras ansvar mot Gud och deras ansvar mot de styrande.

Jesus respekterade styrande myndigheter

När Jesus undervisade i templet försökte motståndare sätta dit honom genom att fråga  honom om man behövde betala skatt. Om Jesus hade sagt nej skulle hans svar ha betraktats som upproriskt och kanske till och med gett näring åt ett uppror bland förtryckta människor som gärna ville bli av med det romerska oket. Men om Jesus hade sagt ja skulle många ha trott att han tolererade de orättvisor som de fick utstå. Jesu svar var ett under av balans. Han sade: ”Betala ... tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.” (Lukas 20:21–25) Hans efterföljare har alltså skyldigheter mot både Gud och kejsaren, dvs. de jordiska regeringarna.

Dagens regeringar upprätthåller en viss ordning. De kräver med all rätt att medborgare ska vara ärliga, betala skatter och följa lagarna. Hur var Jesus ett exempel när det gällde att betala ”till kejsaren det som är kejsarens”? Jesus hade växt upp med föräldrar som följde lagen även när det var besvärligt att göra det. Josef och hans gravida hustru, Maria, färdades till exempel omkring 15 mil till Betlehem när en romersk skattskrivning krävde det. (Lukas 2:1–5) Jesus följde sina föräldrars exempel. Han var laglydig och betalade till och med skatter som han egentligen inte var tvungen att betala. (Matteus 17:24–27) Han var också noga med att inte överskrida sin myndighet genom att ta ställning i världsliga frågor. (Lukas 12:13, 14) Vi kan säga att Jesus respekterade statsapparaten men att han vägrade att vara en del av den. Men vad menade Jesus när han talade om att betala ”till Gud det som är Guds”?

Jesus gav ”Gud det som är Guds”

Jesus fick en gång frågan om vilket som var det största budet som Gud hade gett.  Han svarade: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet. Det andra, som är likt det, är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matteus 22:37–39) När det gäller att betala till ”Gud det som är Guds” visade Jesus att det första vi är skyldiga Gud är att visa honom kärlek – och det innebär bland annat att vi är helhjärtat och fullständigt trogna.

Kan sådan kärlek vara delad? Kan vi vara lojala både mot Jehova Gud och hans himmelska regering och mot en jordisk regering? Jesus framhöll en princip: ”Ingen kan vara slav åt två herrar; för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla fast vid den ene och förakta den andre.” (Matteus 6:24) Här talade Jesus om att vara slav ”åt Gud och åt Rikedomen”, men tydligtvis menade han att principen även var tillämplig när det gällde politiskt engagemang, och hans efterföljare i det första århundradet hade samma inställning.

De äldsta tillgängliga källorna visar att Jesu efterföljare i den forntida världen inte tog del i det politiska livet. De tillbad bara den som Kristus tillbad, och därför vägrade de att svära trohet mot Rom och kejsaren, att göra militärtjänst och att ha offentliga ämbeten. Det gjorde att de utsattes för alla tänkbara former av fientlighet. Deras fiender anklagade dem ibland för att hata mänskligheten. Var det en berättigad anklagelse?

Sanna kristna bryr sig om människor

Kom ihåg vad Jesus sade var det näst största budet som Gud hade gett: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Det är tydligt att ingen  som verkligen följer Kristus har rätt att hata mänskligheten. Jesus älskade människor och arbetade hårt för dem. Det fanns inget problem som var för vardagligt eller obetydligt för honom. (Markus 5:25–34; Johannes 2:1–10)

Men vad var Jesus mest känd som? Han fick inte namn om sig att vara den som botade människor, gav människor mat eller uppväckte döda, trots att han utförde sådana underverk. Han kallades i stället för ”Lärare”, och det med rätta. (Johannes 1:38; 13:13) Jesus förklarade att ett av de främsta skälen till att han kom till jorden var att undervisa människor om Guds rike. (Lukas 4:43)

Därför ägnar sig hans sanna efterföljare åt samma arbete som deras mästare gick in för när han var här på jorden – att undervisa människor om de goda nyheterna om Guds kungarike. Jesus Kristus gav alla sanna kristna i uppdrag att undervisa människor världen över om Guds rike. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Den här eviga himmelska regeringen följer kärlekens lag och kommer att styra över hela Guds skapelse. Den kommer att genomföra Guds vilja och till och med avlägsna lidande och död. (Matteus 6:9, 10; Uppenbarelseboken 21:3, 4) Det är lätt att förstå varför Bibeln talar om Kristi budskap som ”de goda nyheterna”. (Lukas 8:1)

Så hur kan du känna igen dem som verkligen följer Jesus Kristus i vår tid? Är de politiskt engagerade? Eller ägnar de sig i första hand åt det arbete som Jesus påbörjade – att predika och undervisa om Guds rike?

Skulle du vilja veta mer om Guds rike och hur det kan påverka ditt liv nu? Du är varmt välkommen att kontakta Jehovas vittnen där du bor eller gå in på den officiella webbplatsen www.watchtower.org.

[Ruta/Bilder på sidorna 24, 25]

Gör Jehovas vittnen något för samhället?

Jehovas vittnen är politiskt neutrala. Men de är djupt engagerade i att hjälpa andra människor oavsett var de kommer ifrån eller vilken bakgrund de har. Vi ska se på några exempel:

▪ Jehovas vittnen består av mer än sju miljoner volontärer. Varje år använder de över 1,5 miljard timmar till att undervisa människor om Bibeln. De visar hur Bibeln kan hjälpa människor att bli fria från skadliga vanor, få ett lyckligt familjeliv och förbättra livet på andra sätt.

▪ De trycker och sprider litteratur kostnadsfritt på mer än 500 språk, inklusive några språk som inte har någon annan tryckt litteratur.

▪ De har kurser i hur man talar offentligt, och de här kurserna har hjälpt miljoner människor att lära sig att uttrycka sig väl på ett taktfullt sätt.

▪ De anordnar läs- och skrivkurser som har hjälpt tiotusentals människor över hela världen att lära sig läsa och skriva.

▪ Världen över har de bildat över 400 regionala byggnadskommittéer, som utbildar volontärer så att de kan bygga lokaler för biblisk undervisning. Under de senaste tio åren byggdes mer än 20 000 gudstjänstlokaler, eller Rikets salar.

▪ Över hela världen tar de del i hjälpinsatser efter katastrofer, och de hjälper både medtroende och andra. Efter en serie orkaner i USA ägnade frivilliga Jehovas vittnen två år åt att återuppbygga mer än 90 Rikets salar och 5 500 bostadshus.

[Bild på sidan 23]

När människor försökte få Jesus att engagera sig politiskt drog han sig ”undan till berget, helt ensam”.