Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Han söker efter det goda hos oss

Han söker efter det goda hos oss

 Lär känna Gud

Han söker efter det goda hos oss

1 KUNGABOKEN 14:13

”JEHOVA utforskar alla hjärtan, och varje benägenhet hos tankarna urskiljer han.” (1 Krönikeboken 28:9) De här inspirerade orden skrevs ner för att hjälpa oss att verkligen förstå hur intresserad Jehova är av oss. Han söker efter det goda hos oss även om vi är långt ifrån fullkomliga. Det här framgår tydligt av det han sade om Abia och som vi kan läsa om i 1 Kungaboken 14:13.

Abia tillhörde en familj som var mycket ondskefull. Hans far, Jerobeam, var överhuvud för ett kungahus som handlade otroget mot Jehova. * Jehova hade för avsikt att sopa bort Jerobeams hus, ”alldeles som man sopar bort dyngan tills den är helt borta”. (1 Kungaboken 14:10) Men han befallde att en i Jerobeams släkt, Abia – som var allvarligt sjuk – skulle få en hederlig begravning. * Varför skulle han få det? Gud förklarade: ”Därför att det hos honom har blivit funnet något gott inför Jehova, Israels Gud, i Jerobeams hus.” (1 Kungaboken 14:1, 12, 13) Vad visar de här orden om Abia?

Det sägs inte i Bibeln att Abia var en trogen tillbedjare av Gud. Men det fanns ändå något gott hos honom, något som var gott ”inför Jehova” och som kanske hade med tillbedjan av honom att göra. Rabbinska skribenter säger att Abia kanske gjorde en pilgrimsfärd till templet i Jerusalem eller avlägsnade de vakter som hans far hade placerat ut för att hindra israeliterna från att ta sig till Jerusalem.

Även om vi inte vet exakt vad det var för slags godhet Abia visade, så var den värd att uppmärksamma. Varför det? För det första var den äkta. Den fanns ”hos honom”, dvs. i hans hjärta. För det andra var den exceptionell. Han levde ju bland onda människor ”i Jerobeams hus”. En bibelkännare säger: ”Det är verkligen berömvärt när någon fortsätter att göra gott i en dålig omgivning och i en dålig familj.” En annan bibelkännare säger att Abias godhet var ”tydligt märkbar ..., precis som stjärnorna lyser som starkast när himlen är mörk och cedrarna är som vackrast när de omges av träd utan löv”.

Det viktigaste med orden i 1 Kungaboken 14:13 är att de lär oss något fint om Jehova och vad han söker efter hos oss. Vi kommer ihåg att det stod att något gott blev ”funnet” hos Abia. Det är tydligt att Jehova genomsökte hans hjärta tills han fann det lilla spår av godhet som fanns där. I jämförelse med sin familj var Abia som en ensam pärla ”i en hög med småsten”, som en bibelkännare säger. Jehova satte värde på den här godheten och belönade den genom att visa en viss barmhärtighet mot den här mannen som tillhörde en ond familj.

Visst känns det lugnande och uppmuntrande att veta att Jehova söker efter det goda hos oss och sätter värde på det trots att vi är ofullkomliga? (Psalm 130:3) Det här bör få oss att vilja lära känna honom ännu mer, han som noga studerar vår inre människa för att upptäcka varje spår av godhet hos oss.

[Fotnoter]

^ § 2 Jerobeam hade infört kalvdyrkan i det norra tiostammarsriket Israel för att folket inte skulle bege sig till Jerusalem och tillbe Jehova i templet där.

^ § 2 Om någon på Bibelns tid inte fick en anständig begravning sågs det som ett tecken på att han hade blivit förkastad av Gud. (Jeremia 25:32, 33)