Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En tidig bibelförläggare

En tidig bibelförläggare

 En tidig bibelförläggare

HANDSKRIVNA böcker och skriftrullar började produceras tusentals år tillbaka i historien. Men tryckta böcker har inte en lika lång historia. De första tryckta böckerna framställdes i Kina år 868 v.t. med hjälp av utskurna träblock. I Tyskland omkring år 1455 uppfann Johann Gutenberg lösa bokstavstyper och framställde den första tryckta Bibeln på latin.

 Tryckerikonsten blev snart etablerad, men det tog ändå några år innan biblar och andra böcker började spridas i större skala. Nürnberg blev Tysklands tryckericentrum, och Anton Koberger, som kom från den staden, kan ha varit den förste internationelle utgivaren som tryckte biblar i stor omfattning.

Människor ur alla kulturer står i tacksamhetsskuld till de tidiga bibelutgivarna, som Anton Koberger. Vi ska se lite närmare på honom och hans verksamhet.

”Intresset för en bok – Bibeln”

Koberger öppnade Nürnbergs första tryckeri 1470. Under verksamhetens glansdagar var 24 pressar i gång samtidigt och sysselsatte 100 tryckare, konsthantverkare och andra anställda i Basel, Strasbourg, Lyon och andra europeiska städer. Koberger gav ut medeltida latinska skrifter och en hel del av dåtidens vetenskapliga litteratur. Under sin karriär framställde han 236 olika verk. Vissa av dem var på hundratals sidor, och varje sida hade tryckts en åt gången på manuella pressar.

Kobergers typsnitt var av hög kvalitet och gjorde hans böcker kända för sin skönhet och läsbarhet. ”Koberger var alltid noga med att använda nygjutna, skarpa och precisa typer. Det var inte tillåtet att använda utslitna bokstäver”, skriver Alfred Börckel. Dessutom innehöll många av Kobergers böcker och biblar detaljerade träsnitt.

Oscar Hase, författare till en biografi om Koberger, skriver att genom hela Kobergers karriär ”kan man se intresset för en bok – Bibeln”. Koberger och hans kolleger gjorde stora ansträngningar för att få tag i de mest tillförlitliga bibeltexterna. Det kan inte ha varit lätt, eftersom pergamenthandskrifter var verkliga klenoder som förvarades på vissa kloster och bara lånades ut under mycket kort tid för att kunna skrivas av – om de över huvud taget lånades ut.

Latinska och tyska biblar

Koberger gjorde 15 olika upplagor av Biblia Latina, och den första kom ut 1475. Vissa utgåvor innehöll bilder på Noas ark, de tio budorden och Salomos tempel. År 1483 tryckte Koberger Biblia Germanica i omkring 1 500 exemplar, vilket var en stor mängd på den tiden. Den här bibeln innehöll mer än 100 träsnitt för att väcka läsarens intresse, förtydliga bibeltexten och göra välbekanta bibliska berättelser levande för dem som inte kunde läsa. Bilderna i den här bibeln var en stor inspiration för senare bibelillustratörer, särskilt i Tyskland.

Kobergers tyska bibel från 1483 blev mycket uppskattad, men denna utgåva blev den enda tyska bibel som Koberger någonsin publicerade. Hans redigerare hade noggrant justerat texten för att den skulle stämma med den latinska Vulgata, som var godkänd av kyrkan, men han hade baserat sin utgåva på en bannlyst valdensisk översättning från 1300-talet. * Följande år vidtog påven Innocentius VIII åtgärder för att utplåna valdensernas byar. Motståndet mot biblar som hade översatts till folkets språk fortsatte att öka. Den 22 mars 1485 utfärdade den tyske ärkebiskopen Berthold av Mainz ett edikt som fördömde översättning av Bibeln till tyska. Den 4 januari följande år förnyade han ediktet. På grund av det här spända läget vågade inte Koberger ge ut någon tysk bibel igen.

Men Anton Kobergers arbete var inte förgäves. Han utnyttjade tidens nya uppfinning – tryckkonsten – och gjorde så att böcker av alla slag blev mer tillgängliga och mer överkomliga i pris i Europa. Hans arbete bidrog till att Bibeln blev en bok för var man.

[Fotnot]

^ § 11 Se artikeln ”Valdenserna – från kätteri till protestantism” i Vakttornet för 15 mars 2002.

[Bilder på sidan 26]

Från vänster till höger: Träsnitt som visar Daniel i lejongropen; initialbokstav i bladguld; tydliga och klara typsnitt.

[Bild på sidan 26]

Koberger.

[Bilder på sidan 26]

Detaljer ur Kobergers latinska och tyska biblar: Illuminationer och texten i Första Moseboken 1:1.

[Bildkällor på sidan 26]

Foton på biblar: Genom tillmötesgående från American Bible Society Library; Koberger: Mit freundlicher Genehmigung der Linotype GmbH.