Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad står Guds namn för?

Vad står Guds namn för?

HAR ditt namn någon innebörd? I vissa delar av världen ger man ofta sitt barn ett namn som betyder något speciellt. Det namn föräldrarna väljer återspeglar ofta deras trosuppfattningar och värderingar eller deras förhoppningar och drömmar för sitt barn.

Det är inget nytt att välja namn efter innebörd. Det gjorde man redan på Bibelns tid. Namnen hade ofta rika innebörder och kunde till exempel syfta på vad en person förväntades åstadkomma i livet. När Jehova berättade för David vad hans son Salomo skulle göra sade han: ”Salomo [från ett rotord som betyder frid eller fred] skall hans namn vara, och jag skall ge Israel frid och ro i hans dagar.” (1 Krönikeboken 22:9)

När en person skulle få en ny roll i livet hände det att Jehova gav dem ett nytt namn. Abrahams barnlösa hustru fick ett nytt namn, Sara, som betyder ”furstinna”. Varför? Jehova förklarade: ”Jag skall välsigna henne och även ge dig en son genom henne; och jag skall välsigna henne, och hon skall bli till nationer; kungar över folk skall komma från henne.” (1 Moseboken 17:16) Om man förstår varför Sara fick ett nytt namn förstår man också vilken framtida roll eller uppgift hon skulle få.

Hur är det då med det viktigaste namnet av alla – Jehova? Vad betyder det? När Mose frågade Jehova om hans namn, svarade han: ”Jag skall visa mig vara det som jag skall visa mig vara.” (2 Moseboken 3:14) I Rotherhams översättning står det: ”Jag skall bli vadhelst jag behagar.” Jehovas namn visar att han har många olika roller. Vi kan ta en enkel illustration: För att en mamma ska kunna fylla sina barns behov kan hon behöva ta på sig många olika roller – sjuksköterska, kock och lärare – beroende på vad situationen kräver. Det är likadant för Jehova, men på ett mycket mer upphöjt sätt. Han kan ta på sig vilken roll som än krävs – bli vad han än vill – för att uppfylla sina kärleksfulla löften till mänskligheten. Att verkligen känna Jehova innebär alltså att man förstår och respekterar hans många olika roller.

Tyvärr är Guds storslagna personlighet dold för dem som inte känner honom. Men genom att studera Bibeln kan vi förstå och uppskatta hur Jehova agerar som en vis rådgivare, en mäktig beskyddare och en generös givare, för att bara nämna några av hans många roller. Den djupa innebörden i Jehovas namn kan verkligen fylla oss med respekt och vördnad.

Men det finns omständigheter som har hindrat många människor från att lära känna Jehova och hans namn. Vi ska se närmare på det.