Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Hur man får en lycklig familj:

Genom att lösa problem

Genom att lösa problem

Han säger: ”Var är flickorna?”

Hon säger: ”De är ute och handlar kläder.”

Han säger: [Irriterad och med höjd röst] ”Vad då ’handlar kläder’? De köpte ju nya kläder förra månaden!”

Hon säger: [Intar försvarsställning, känner sig sårad och anklagad] ”Men det är ju rea. Och i vilket fall som helst så frågade de mig först, och jag sade att det var okej.”

Han säger: [Tappar humöret och skriker] ”Du vet ju att jag inte tycker om när flickorna gör av med pengar utan att fråga mig först! Hur kunde du fatta ett så förhastat beslut utan att prata med mig?”

VILKA problem tycker du att det här paret behöver ta itu med? Mannen har helt klart problem med sitt humör. Förutom det verkar paret inte vara överens om hur stor frihet deras barn skall ha. De verkar också ha problem med att kommunicera.

Inget äktenskap är fullkomligt. Alla par kommer att få problem av något slag. Vare sig problemen är stora eller små är det viktigt att mannen och hustrun lär sig att lösa dem. Varför det?

Med tiden kan olösta problem bli likt en barriär som hindrar kommunicerandet. ”Stridigheter är som bommen för ett boningstorn”, sade den vise kung Salomo. (Ordspråksboken 18:19) Hur kan man öppna dörren till ett bättre kommunicerande när man tar itu med problem?

Om kommunicerandet är det livsuppehållande blodet i ett äktenskap, då är kärleken och respekten hjärtat och lungorna i förhållandet. (Efesierna 5:33) När det gäller att lösa problem kommer kärleken att få paret att överse med tidigare tillkortakommanden – och de känslomässiga skador som blivit följden – och koncentrera sig på det nuvarande problemet. (1 Korinthierna 13:4, 5; 1 Petrus 4:8) Par som visar varandra respekt ger varandra möjlighet att tala öppet och anstränger sig för att förstå vad den andre vill ha sagt.

Fyra steg för att lösa problem

Begrunda de fyra steg som räknas upp här nedan, och lägg märke till hur Bibelns principer kan hjälpa er att lösa problem på ett kärleksfullt och respektfullt sätt.

1. Bestäm en tid för att samtala om saken.

”För allt finns det en bestämd tid, ... en tid att tiga och en tid att tala.” (Predikaren 3:1, 7)  Som framgick av grälet som nämndes tidigare kan en del problem väcka starka känslor. Om det händer, ha då självbehärskning nog att tillfälligt avbryta samtalet – ”att tiga” – innan ni tappar humöret. Ni kan undvika att skada ert förhållande om ni lyssnar till Bibelns råd: ”Börja gräl är som att öppna dammluckor; sluta innan striden bryter lös!” (Ordspråksboken 17:14, Bibel 2000)

Men det finns också ”en tid att tala”. Problem växer precis som ogräs om man inte gör något åt dem. Så ignorera inte ett problem och hoppas att det bara skall försvinna. Om du vill avbryta ett samtal, visa då din partner respekt genom att föreslå en tid i en nära framtid när ni kommer att ta upp saken igen. Ett sådant löfte kan hjälpa er båda att tillämpa andemeningen i Bibelns råd: ”Låt inte solen gå ner medan ni är i ett uppretat tillstånd.” (Efesierna 4:26) Sedan måste du naturligtvis hålla ditt löfte.

PRÖVA DET HÄR: Välj ut en tid varje vecka då ni kan samtala om problem i familjen. Om du vet att du är mer lättretlig vid någon speciell tid under dagen – till exempel när du kommer hem från jobbet eller innan du har ätit – kom då överens om att inte ta upp några problem vid de tillfällena. Välj i stället ut en tid när ni båda är mer avspända.

2. Säg vad du tycker på ett ärligt och respektfullt sätt.

”Tala sanning var och en av er med sin nästa.” (Efesierna 4:25) Om du är gift är din äktenskapspartner den nästa som står dig närmast. Så var ärlig och uttrycklig när du talar med din partner om dina känslor. Margareta, * som varit gift i 26 år, säger: ”När jag var nygift förväntade jag mig att min man bara skulle veta hur jag kände det när det uppstod ett problem. Jag lärde mig att sådana förväntningar är orealistiska. Nu försöker jag vara tydlig när jag uttrycker mina tankar och känslor.”

Kom ihåg att målet när ni samtalar om ett problem inte är att vinna en strid eller besegra en fiende, utan helt enkelt att din partner skall få reda på vad du tänker. För att kunna göra det effektivt, tala då om vad du tycker att problemet är, när det uppstår och förklara sedan hur det påverkar dina känslor. Om du till exempel är irriterad på att din partner är slarvig hemma, kan du respektfullt säga: ”När du kommer hem från jobbet och slänger dina kläder på golvet [vad som är problemet och när det uppstår], får jag känslan att du inte uppskattar det jag gör här hemma [förklarar tydligt hur du känner det].” Föreslå sedan taktfullt vad du tror kan vara lösningen på problemet.

PRÖVA DET HÄR: För att hjälpa dig att ha tanken klar för dig innan du talar med din partner, skriv ner vad du tror problemet är och hur du skulle vilja lösa det.

3. Lyssna till din partner och bekräfta hans eller hennes känslor.

Lärjungen Jakob skrev att en kristen bör ”vara snar till att höra, sen till att tala, sen till vrede”. (Jakob 1:19) Det är få saker som orsakar mer sorg i ett äktenskap än känslan att ens partner inte förstår hur man känner det. Så bestäm dig för att inte ge din partner en sådan känsla! (Matteus 7:12)

Wolfgang, som varit gift i 35 år, säger: ”När vi samtalar om problem blir jag på något sätt spänd, framför allt om jag känner att min fru inte förstår hur jag tänker.” Dianna, som varit gift i 20 år, medger: ”Jag klagar ofta på min man att han egentligen inte lyssnar på mig när vi samtalar om problem.” Hur kan det här hindret övervinnas?

Utgå inte från att du vet vad din partner tänker och känner. ”Genom förmätenhet vållar man bara strid, men hos dem som rådgör med varandra finns vishet”, står det i Guds ord. (Ordspråksboken 13:10) Visa respekt  genom att låta din partner säga sin mening utan att du avbryter. För att försäkra dig om att du har förstått saken rätt, återge med egna ord vad du har hört och gör det utan att vara sarkastisk och arg. Om du har missförstått något av det som sades, låt då din partner rätta dig. Prata inte själv hela tiden. Turas om med att lyssna, och tala enligt det här mönstret tills ni båda anser att ni förstår den andres tankar och känslor.

Det är sant att det krävs ödmjukhet och tålamod för att lyssna uppmärksamt på din partner och bekräfta hans eller hennes uppfattning. Men om du tar ledningen i att visa din partner en sådan ”ära”, kommer din partner att vara mer villig att ära dig. (Matteus 7:2; Romarna 12:10)

PRÖVA DET HÄR: När du upprepar vad din partner har sagt, återge det då inte med exakt samma ord. Försök att på ett vänligt sätt beskriva vad din partner både säger och känner, så som du uppfattar det. (1 Petrus 3:8)

4. Kom överens om en lösning.

”Bättre två än en, eftersom de får god lön för sin möda. Ty om en av dem faller, kan den andre resa upp sin medbroder.” (Predikaren 4:9, 10) Man kan inte lösa särskilt många problem i ett äktenskap om inte båda samarbetar och hjälper varandra.

Det är sant att Jehova satte mannen som huvud för familjen. (1 Korinthierna 11:3; Efesierna 5:23) Men att mannen har ledningen i familjen betyder inte att han är en diktator. En vis äkta man kommer inte att fatta beslut utan att ta hänsyn till vad hans hustru tycker. David, som varit gift i 20 år, säger. ”Jag försöker hitta något som min fru och jag är överens om och komma fram till ett beslut som vi båda kan stödja.” Tanya, som varit gift i sju år, säger: ”Det handlar inte om vem som har rätt och vem som har fel. Ibland har man bara olika uppfattningar om hur man löser ett problem. Jag har funnit att man måste vara flexibel och resonlig för att lyckas.”

PRÖVA DET HÄR: Skapa en känsla av teamarbete genom att ni båda skriver ner så många olika lösningar på problemet som ni kan komma på. När ni inte har fler idéer, gå då igenom listan och arbeta efter den lösning som ni båda är överens om. Bestäm sedan en tid då ni, innan alltför lång tid har gått, kan följa upp om ni har gjort som ni kom överens om och hur det har fungerat.

Dra åt samma håll

När Jesus talade om äktenskapet sade han: ”Vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt.” Uttrycket ”foga samman” är översatt från ett grekiskt ord som också kan återges med ”sammanoka”. (Matteus 19:6, fotnoten) På den tiden lades ett ok av trä på två djur så att de kunde utföra arbete tillsammans. Om djuren inte samarbetade kunde de inte arbeta effektivt, och oket skavde då på deras nacke. Men om de samarbetade kunde de dra tunga lass eller plöja en åker.

En man och en hustru som inte samarbetar kan på liknande sätt tycka att äktenskapets ok skaver. Men om de å andra sidan lär sig att dra åt samma håll, kan de lösa nästan vilka problem som helst och utföra mycket gott. En lyckligt gift man som heter Kalala sammanfattar det hela så här: ”Under 25 år har min fru och jag löst våra problem genom att tala öppet med varandra, genom att sätta oss in i den andres situation, genom att be Jehova om hjälp och genom att tillämpa Bibelns principer.” Kan du göra detsamma?

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • Vilket problem brukar jag oftast ta upp med min äktenskapspartner?

  • Hur kan jag försäkra mig om att jag förstår hur min partner verkligen känner det i den här frågan?

  • Om jag alltid insisterar på att göra saker på mitt sätt, vilka problem kan jag då orsaka?

^ § 17 En del namn är utbytta.