Petrus första brev 4:1–19

4  Eftersom Kristus fick lida när han var människa+ ska ni rusta er med samma inställning* som han hade. Den som har lidit fysiskt har ju övergett synden,+  och därför ska han under resten av sin tid som människa inte längre leva efter sina begär*+ utan efter Guds vilja.+  Ni har tillräckligt länge gjort det som människor i världen vill.+ Era liv präglades av skamlöst uppförande,* ohämmade begär, drickande, vilda fester, fylleslag och avskyvärd* avgudadyrkan.+  Nu är de förvånade över att ni inte längre vill fortsätta att dela deras hämningslösa och omoraliska liv, och därför talar de föraktfullt om er.+  Men de ska få stå till svars inför den som är redo att döma både levande och döda,+  och därför förkunnades de goda nyheterna även för de döda.*+ Även om människor bedömer dem utifrån det rent fysiska kan de bli andligt levande i Guds ögon.  Men slutet på allt har närmat sig. Visa därför gott omdöme,*+ och var alltid redo att be.+  Framför allt ska ni älska varandra innerligt,+ eftersom kärleken täcker över många synder.+  Var gästfria mot varandra utan att klaga.*+ 10  Oavsett vilka gåvor ni har fått ska ni använda dem fullt ut till att betjäna varandra som goda förvaltare av Guds generösa* omtanke, som kommer till uttryck på olika sätt.+ 11  Den som talar ska tala som om det var uttalanden från Gud, och den som tjänar ska förlita sig på Guds kraft.+ Då kan Gud bli upphöjd i allt+ genom Jesus Kristus. Äran och makten tillhör honom i evigheters evighet. Amen. 12  Ni älskade, var inte förvånade över de eldprov som drabbar er,+ som om det var något oväntat som händer er. 13  Tvärtom, var glada över+ att ni delar Kristus lidande,+ så att ni kan glädja er och vara sprudlande glada också när han blir uppenbarad i sin härlighet.+ 14  Om ni blir hånade* för Kristus namns skull, då kan ni vara lyckliga,+ eftersom härlighetens ande, ja Guds ande, vilar över er. 15  Men se till att ingen av er lider för att han är en mördare eller en tjuv eller för att han bryter mot lagen eller lägger sig i andras angelägenheter.+ 16  Men om han lider för att han är kristen, då ska han inte skämmas+ utan bära det namnet och fortsätta ära Gud. 17  Den bestämda tiden är inne för domen att börja, och den börjar med Guds hus.+ Och om den börjar med oss,+ hur ska det då gå för dem som inte lyder Guds goda nyheter?+ 18  ”Om det är svårt för den rättfärdige att bli räddad, vad ska då hända med den ogudaktige och syndaren?”+ 19  De som lider för att de gör Guds vilja ska alltså fortsätta att lägga sitt liv i sin lojale skapares händer* och göra det goda.+

Fotnoter

Eller ”sätt att tänka”, ”beslutsamhet”.
Eller ”människors begär”.
Eller ”fräckt och respektlöst uppförande”. Plural av grekiskans asẹlgeia. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”laglös”.
Dvs. andligt döda. Se Ef 2:1.
Eller ”Var därför sunda i sinnet”.
Eller ”muttra”.
Eller ”oförtjänta”.
Eller ”förolämpade”.
Eller ”anförtro sitt liv åt sin lojale skapare”.

Studienoter

Media