Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bidra till skönheten i det andliga paradiset

Bidra till skönheten i det andliga paradiset

”Platsen för mina fötter skall jag göra härlig.” (JES. 60:13)

SÅNGER: 102, 75

1, 2. Vad kan uttrycket ”fotpall” syfta på i de hebreiska skrifterna?

JEHOVA har sagt: ”Himlen är min tron, och jorden är min fotpall.” (Jes. 66:1) Och om sin ”fotpall” har han också sagt: ”Platsen för mina fötter skall jag göra härlig.” (Jes. 60:13) Hur gör han det? Och vad innebär det för oss som bor på hans ”fotpall”, jorden?

2 I de hebreiska skrifterna används uttrycket ”fotpall” också om det forntida templet i Israel. (1 Krön. 28:2; Ps. 132:7) Templet var centrum för sann tillbedjan på jorden. Därför var det mycket vackert i Jehovas ögon, och det bidrog till att han blev ärad och upphöjd.

3. Vad är Jehovas stora andliga tempel, och när kom det till?

3 Nu i våra dagar är centrum för sann tillbedjan inte längre ett bokstavligt tempel. Det finns däremot ett andligt tempel, som upphöjer Jehova långt mer än en byggnad någonsin skulle kunna göra. Det här andliga templet är den anordning som gör att vi människor kan tillbe Gud och få ett nära förhållande till honom. Det hade aldrig varit möjligt utan Jesus lösenoffer och hans roll som präst. Den här anordningen kom till år 29 v.t. när Jesus döptes och blev smord till överstepräst i det här stora andliga templet. (Hebr. 9:11, 12)

4, 5. a) Vad vill de som tillber Jehova göra enligt Psalm 99? b) Vad bör vi fråga oss?

 4 Vi är verkligen tacksamma för Jehovas upphöjda anordning för sann tillbedjan, och vi visar det genom att göra hans namn känt och berätta för andra om den kärleksfulla gåva som lösenoffret är. Tänk att det i dag är över åtta miljoner sanna kristna som lovprisar Jehova! Många religiösa föreställer sig att de ska prisa Gud när de har dött och kommit till himlen, men vi som tillhör Jehovas folk inser hur viktigt det är att vi gör det här och nu.

5 När vi gör det efterliknar vi de trogna tjänare som det talas om i Psalm 99:1–3, 5–7. (Läs.) Som den här psalmen visar gjorde Mose, Aron och Samuel allt de kunde för att understödja den sanna tillbedjan på sin tid. Och hur är det i dag? Fram till dess att de smorda ska få tjäna som präster tillsammans med Jesus i himlen tjänar de på den jordiska förgården till det andliga templet. Och miljontals ”andra får” ger dem lojalt sitt stöd. (Joh. 10:16) Även om de här två grupperna har olika framtidshopp så tillber de Jehova tillsammans, som en enda grupp. Men som individer är det bra att vi frågar oss: Ger jag mitt fulla stöd åt Jehovas anordning för sann tillbedjan?

VILKA TJÄNAR I GUDS ANDLIGA TEMPEL?

6, 7. Vilket problem uppstod under den första kristna tiden, och vad blev därför nödvändigt många hundra år senare?

6 Mindre än hundra år efter det att den kristna församlingen hade grundats började avfällighet utvecklas, precis som det var förutsagt. (Apg. 20:28–30; 2 Thess. 2:3, 4) Därefter blev det svårare och svårare att se vilka som verkligen tjänade Gud i hans andliga tempel. Det var inte förrän många hundra år senare som Jehova lät Jesus, som nyinsatt kung i Guds rike, klargöra det.

7 Från och med 1919 var det uppenbart vilka som var godkända av Jehova och som tjänade i hans andliga tempel. De hade renats andligen för att deras tillbedjan skulle bli mer godtagbar för Jehova. (Jes. 4:2, 3; Mal. 3:1–4) I och med det började något som aposteln Paulus hade fått se i en syn många hundra år tidigare att uppfyllas.

8, 9. Vad var ”paradiset” som Paulus fick se i en syn?

8 Vi kan läsa om Paulus syn i 2 Korinthierna 12:1–4. (Läs.) I den här synen, eller uppenbarelsen, fick Paulus se något som skulle finnas i framtiden. Han skrev att han blev ”bortryckt ... till tredje himlen”, till ”paradiset”. Vad var det för paradis han fick se? För det första kan det syfta på det jordiska paradiset, som vi fortfarande väntar på. (Luk. 23:43) För det andra kan det syfta på det andliga paradiset, som vi kommer att få uppleva fullt ut i den nya världen. Och för det tredje kan det syfta på ”Guds paradis”, dvs. det himmelska paradis där Jehova själv befinner sig. (Upp. 2:7) Det paradis Paulus fick se har alltså en fysisk, en andlig och en himmelsk motsvarighet, och de kommer att samexistera i framtiden.

9 Men varför sa Paulus att han ”fick höra outsägliga ord, som det inte är tillåtet för en människa att uttala”? Därför att det då inte var rätt tid att beskriva allt  det underbara han hade fått se i synen. Men i dag är det verkligen läge för oss att berätta för andra om de välsignelser som Guds folk får uppleva!

10. Är det andliga paradiset och det andliga templet samma sak? Förklara.

10 Uttrycket ”det andliga paradiset” har blivit en del av vårt teokratiska ordförråd. Vi använder det för att beskriva den unika andliga miljö, eller atmosfär, som gör att vi kan ha frid med Gud och med våra bröder och systrar. Det andliga paradiset och det andliga templet är alltså inte samma sak. Det andliga templet är Guds anordning för sann tillbedjan. Det andliga paradiset är själva den anda som är utmärkande bland dem som har Guds godkännande och som tjänar honom i hans andliga tempel. (Mal. 3:18)

11. Vilket privilegium har vi i dag?

11 Det är verkligen uppmuntrande att veta att Jehova sedan 1919 har låtit ofullkomliga människor samarbeta med honom för att utvidga och stärka det andliga paradiset och få det att blomstra. Är du engagerad i det här fantastiska arbetet? Uppskattar du privilegiet att få samarbeta med Jehova och göra ”platsen för hans fötter” härlig?

JEHOVAS ORGANISATION BLIR ÄNNU VACKRARE

12. Hur vet vi att Jesaja 60:17 har uppfyllts? (Se den inledande bilden.)

12 Profeten Jesaja förutsade att den jordiska delen av Jehovas organisation skulle genomgå många förändringar till det bättre. (Läs Jesaja 60:17.) De yngre och nyare bland oss kanske har läst om sådana förändringar eller hört talas om dem. Men många av våra bröder och systrar har själva fått uppleva dem! Inte undra på att de är övertygade om att Jehova använder Jesus, vår kung, för att vägleda sin organisation! De vet att deras övertygelse är välgrundad, och när vi hör dem uttrycka sin tro på Jehova stärker det vår egen tro och förtröstan på honom.

13. Vilket ansvar har vi enligt Psalm 48:12–14?

13 Oavsett hur länge vi har varit med i sanningen måste vi berätta för andra om Jehovas organisation. Att det över huvud taget finns ett andligt paradis mitt i den här onda, korrupta och kalla världen är verkligen ett nutida underverk! Vi är glada över att få berätta för ”den kommande generationen” om Jehovas organisation, eller ”Sion”, och om det andliga paradiset. (Läs Psalm 48:12–14.)

14, 15. Vilka organisatoriska förändringar gjordes på 70-talet, och hur har de varit till nytta?

14 Under årens lopp har många av våra äldre vänner varit med om flera organisatoriska förändringar som har förskönat den jordiska delen av Jehovas organisation. De kommer ihåg när församlingarna hade en enda församlingstjänare och inte en äldstekrets, när varje land hade en landstjänare och inte en kommitté vid avdelningskontoret och när vägledningen kom genom Sällskapet Vakttornets president och inte genom organisationens styrande krets. Även om alla de här hängivna bröderna hade många trogna medarbetare, så var det i princip en enda person som hade ansvaret att fatta beslut i församlingarna och vid avdelningskontoren och  huvudkontoret. På 70-talet kom förändringar som gjorde att ansvaret inte längre vilade på enskilda individer, utan på grupper av äldstebröder.

15 Har de här förändringarna varit till nytta för organisationen? Ja, och det är precis vad man kan förvänta, eftersom förändringarna grundar sig på en bättre förståelse av det bibliska mönstret. Så i stället för att en enda person får vara tongivande, har vi nu nytta av de fina egenskaperna hos alla äldste, som Jehova har gett oss som ”gåvor”. (Ef. 4:8; Ords. 24:6)

Jehova ger människor överallt precis den vägledning de behöver. (Se paragraf 16, 17.)

16, 17. Vilka förändringar på sistone har gjort särskilt intryck på dig, och varför det?

16 Tänk också på de förändringar som har gjorts på senare tid när det gäller vår litteratur; hur den ser ut, vad den innehåller och hur den sprids. Visst är vi glada över att kunna erbjuda vår fina, aktuella litteratur i tjänsten! Och när vi använder den senaste tekniken för att sprida sanningen, till exempel vår hemsida, jw.org, efterliknar vi Jehova. Han vill att människor överallt ska få den vägledning som de är i så desperat behov av.

17 Vi uppskattar också det förändrade mötesprogrammet, som gör att vi kan ha en andlig familjekväll eller få mer tid till personligt studium. Dessutom är vi mycket glada över de förändringar som har gjorts i samband med våra sammankomster. Vi säger ofta att de blir bättre för varje år som går! Vi är också tacksamma över alla våra skolor, som fler och fler förkunnare får nytta av. Vi kan tydligt se vem som ligger bakom alla de här förändringarna. Det  är Jehova som undan för undan förskönar sin organisation och det andliga paradiset som vi njuter av redan nu!

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT FÖRSKÖNA DET ANDLIGA PARADISET?

18, 19. Hur kan vi bidra till skönheten i det andliga paradiset?

18 Jehova har gett oss den stora äran att få hjälpa till att försköna vårt andliga paradis. Vi kan göra det genom att flitigt förkunna de goda nyheterna om Guds rike och göra fler lärjungar. Varje gång vi hjälper någon att börja tjäna Jehova har vi en del i att utvidga det andliga paradiset. (Jes. 26:15; 54:2)

19 Vi kan också göra det andliga paradiset vackrare genom att hela tiden arbeta på vår kristna personlighet. När vi gör det blir det här paradiset mer tilltalande för andra. Ofta är det inte vår kunskap i Bibeln, utan snarare att vi är rena och fridsamma som gör att människor dras till vår organisation och i och med det till Jehova och Jesus.

Du kan hjälpa till att utvidga det andliga paradiset. (Se paragraf 18, 19.)

20. Vad vill vi göra i enlighet med tanken i Ordspråksboken 14:35?

20 Jehova och Jesus måste verkligen bli glada när de ser vårt vackra andliga paradis! Och den glädje vi känner när vi får försköna det är bara en försmak av den glädje vi kommer att få uppleva när vi ska göra hela jorden till ett bokstavligt paradis. Tänk på det som står i Ordspråksboken 14:35: ”Kungen finner välbehag i den tjänare som handlar med insikt.” Vi vill därför vara förståndiga och göra vårt bästa för att bidra till skönheten i vårt andliga paradis.