Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Själen

Själen

Det finns många motstridiga uppfattningar om vad själen är och vad som händer med den när vi dör. Men Bibeln ger en tydlig förklaring.

Är själen odödlig?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många tror att själen är odödlig. En vanlig uppfattning är att själen återföds i en ny kropp efter döden. Andra tror att själen ger sig av till en annan dimension, kanske till himlen eller helvetet.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln säger inte att själen är odödlig. Faktum är att Bibeln ofta talar om själen som dödlig. Bibelskribenten Hesekiel skrev att en själ kan straffas med döden. Vid ett annat tillfälle använder Bibeln uttrycket ”död själ” om en död person. (3 Moseboken 21:11) Bibeln lär alltså inte att själen är odödlig.

”Den själ som syndar, den skall dö.” (Hesekiel 18:20)

Är själen åtskild från kroppen?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Själen ger liv åt kroppen medan personen lever men lämnar kroppen vid döden.

VAD BIBELN SÄGER

Första Moseboken 46:18 berättas det om en kvinna som födde ”själar”, dvs. personer som levde och andades. Det hebreiska ordet för ”själ” i Bibelns grundtext kan faktiskt översättas med ”en som andas”. Ibland används det ordet även om djur. Dessutom sägs det i Bibeln att själen behöver mat. (5 Moseboken 12:20) Själen skulle inte behöva andas och äta om den var åtskild från den fysiska kroppen. I de flesta fall avser ordet ”själ” i Bibeln helt enkelt en människa, inbegripet kroppen, känslorna och personligheten.

”Med tiden födde hon ... sexton själar.” (1 Moseboken 46:18)

 Vad händer när vi dör?

VAD BIBELN SÄGER

Vi vet att vår kropp förmultnar och försvinner när vi dör. Men vad händer med vår tankeverksamhet? I Predikaren 9:10 sägs det: ”Det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap eller vishet i Sheol [graven].” En annan bibelvers sammanfattar det hela mycket bra: ”Han vänder åter till jord; på den dagen förgås hans tankar.” (Psalm 146:4) En död själ, eller person, kan alltså varken tänka eller göra något. Ibland jämför Bibeln faktiskt döden med sömn. (Matteus 9:24)

VAD SPELAR DET FÖR ROLL?

Många som förlorar nära och kära i döden vill veta var de är, om de lider och vilket tillstånd de befinner sig i. Eftersom Bibeln försäkrar oss om att de döda inte är vid medvetande, kan vi känna oss trygga i vetskapen om att de inte lider. Dessutom kan vi få tröst av att veta att Jehova kommer att uppväcka många av de döda till liv i framtiden. (Jesaja 26:19)

”De döda vet ingenting alls.” (Predikaren 9:5)