Hesekiel 18:1–32

18  Jehovas ord kom till mig ännu en gång:  ”Vad betyder det här ordspråket som ni använder i Israel: ’Det är fäderna som äter sura druvor, men det är sönerna som får bitter eftersmak i munnen’?*+  ’Så sant jag lever’, säger den suveräne Herren Jehova, ’ni ska inte längre använda det ordspråket i Israel.  Alla själar* tillhör mig. Både faderns själ och sonens själ tillhör mig. Det är den själ* som syndar som ska dö.  Anta att en man är rättfärdig och gör det som är rätt och riktigt.  Han äter inte avgudaoffer på bergen,+ han sätter inte sitt hopp till Israels avskyvärda avgudar,* han tar inte sin medmänniskas hustru+ och ligger inte med en kvinna som har menstruation.+  Han behandlar inte någon illa,+ utan lämnar tillbaka det som en låntagare gett honom som pant.+ Han stjäl inte från någon,+ utan ger sin mat till den som är hungrig+ och kläder till den som är naken.+  Han kräver inte ränta och utnyttjar inte andra,+ utan håller sig långt borta från det som är orätt.+ Han dömer alltid rättvist mellan stridande parter.+  Han följer mina stadgar och håller mina lagar,* för han vill vara trofast. En sådan man är rättfärdig och ska få leva’,+ säger den suveräne Herren Jehova. 10  ’Men anta att han får en son som blir en rövare+ eller mördare*+ eller som gör något av det andra 11  (även om fadern själv inte har gjort något av detta) – han äter avgudaoffer på bergen, ligger med sin medmänniskas hustru, 12  behandlar den utsatte och fattige illa,+ stjäl från andra, vägrar lämna tillbaka en pant, sätter sitt hopp till avskyvärda avgudar,+ tar del i motbjudande seder,+ 13  utnyttjar andra och kräver ränta+ – en sådan son ska inte få leva. På grund av allt det avskyvärda han har gjort ska han straffas med döden. Han ska själv bära skulden för sin död.* 14  Men anta att en man har en son som ser sin fars alla synder, och fast sonen ser dem begår han inte själv sådana synder. 15  Han äter inte avgudaoffer på bergen, han sätter inte sitt hopp till Israels avskyvärda avgudar, han ligger inte med sin medmänniskas hustru, 16  han behandlar inte någon illa, han behåller inte det han har fått som pant, han stjäl inte från någon, han ger sin mat till den som är hungrig och kläder till den som är naken. 17  Han förtrycker inte den som är fattig, och han utnyttjar inte andra och kräver inte ränta. Han håller mina lagar och följer mina stadgar. En sådan man ska inte dö på grund av sin fars synd. Han ska få leva. 18  Hans far däremot, som bedrog andra, stal från sina bröder och handlade orätt bland sitt folk, han ska dö på grund av sin synd. 19  Men ni kommer att fråga: ”Varför behöver inte sonen bära skulden för sin fars synd?” Jo, eftersom sonen har gjort det som är rätt och riktigt och har hållit alla mina stadgar och följt dem ska han få leva.+ 20  Det är den själ* som syndar som ska dö.+ En son ska inte bära någon skuld för sin fars synd, och en far ska inte bära någon skuld för sin sons synd. Den rättfärdige ska dömas efter sin egen rättfärdighet, och den onde ska dömas efter sin egen ondska.+ 21  Men om någon som är ond upphör med alla sina synder och sedan håller mina stadgar och gör det som är rätt och riktigt ska han få leva. Han ska inte dö.+ 22  Han kommer inte att behöva stå till svars* för några av de överträdelser som han har begått.+ Han ska få leva därför att han gör det som är rätt.’+ 23  ’Skulle jag på något sätt glädja mig över den ondskefulles död?’+ säger den suveräne Herren Jehova. ’Skulle jag inte hellre se att han ändrar sitt handlingssätt och får leva?’+ 24  ’Men när någon som är rättfärdig överger sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma avskyvärda saker som den ondskefulle, kommer han då att få leva? Nej, alla de rättfärdiga gärningar som han har gjort ska vara glömda.+ På grund av sin illojalitet och de synder han har begått ska han dö.+ 25  Men ni kommer att säga: ”Det Jehova gör är inte rätt.”+ Lyssna nu, ni Israels folk! Är det jag som handlar fel?+ Är det inte ni?+ 26  När någon som är rättfärdig överger sin rättfärdighet och handlar orätt och därför dör, så är det på grund av sin egen synd han dör. 27  Och om någon som är ond upphör med sin ondska och börjar göra det som är rätt och riktigt räddar han sitt liv.*+ 28  När han inser vad det är han har gjort och upphör med sina överträdelser ska han få leva. Han ska inte dö. 29  Men Israels folk kommer att säga: ”Det Jehova gör är inte rätt.” Men är det verkligen jag som handlar fel, ni Israels folk?+ Är det inte ni?’ 30  ’Därför, Israels folk, ska jag döma var och en av er efter vad han har gjort’,+ säger den suveräne Herren Jehova. ’Vänd om, ja, vänd er fullständigt bort från alla era överträdelser, så att de inte blir ett hinder som får er på fall och ni drar skuld över er. 31  Sluta upp med alla era överträdelser,+ och förändra ert hjärta och ert tänkesätt,*+ för varför skulle ni dö,+ ni av Israels folk?’ 32  ’Jag finner inte glädje i någons död’,+ säger den suveräne Herren Jehova. ’Så vänd om, så ska ni få leva.’”+

Fotnoter

Ordagrant ”sönernas tänder som blir nötta (trubbiga)”.
Eller ”liv”. Se Ordförklaringar.
Eller ”person”. Se Ordförklaringar.
Det hebreiska uttrycket är möjligen besläktat med ett ord som betyder ”dynga” och används för att uttrycka förakt.
Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”en som utgjuter blod”.
Ordagrant ”Hans blod ska vara över honom”.
Eller ”person”. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”bli ihågkommen”.
Eller ”sin själ”. Se Ordförklaringar under ”Själ”.
Eller ”skaffa ett nytt hjärta och en ny ande”.

Studienoter

Media