Gå direkt till innehållet

Vad är uppståndelsen?

Vad är uppståndelsen?

Bibelns svar

 Det ord som i Bibeln översätts med ”uppståndelse” kommer från det grekiska ordet anạstasis, som bokstavligen betyder ”det att resa (sig) upp”, ”det att stå upp”. En person som uppstår blir uppväckt från döden och får livet tillbaka som den person han var förut. (1 Korinthierna 15:12, 13, fotnoten)

 Ordet uppståndelse förekommer inte i de hebreiska skrifterna, som ofta kallas Gamla testamentet, men läran framkommer tydligt där. Ett exempel är det löfte som Gud gav genom sin profet Hosea: ”Ur Sheols [gravens] hand skall jag friköpa dem; från döden skall jag återvinna dem.” (Hosea 13:14; Job 14:13–15; Jesaja 26:19; Daniel 12:2, 13)

 Var kommer människor att bli uppväckta? Ett antal människor kommer att uppväckas till liv i himlen för att regera som kungar med Kristus. (2 Korinthierna 5:1; Uppenbarelseboken 5:9, 10) Bibeln omtalar detta som ”den första uppståndelsen” och ”den tidigare uppståndelsen”. Båda uttrycken antyder att en andra uppståndelse kommer att äga rum senare. (Uppenbarelseboken 20:6; Filipperna 3:11) Den senare uppståndelsen blir till liv på jorden, och det är vad som väntar de flesta som har somnat in i döden. (Psalm 37:29)

 Hur kommer människor att bli uppväckta? Gud har gett Jesus myndighet att uppväcka de döda. (Johannes 11:25) Jesus kommer att ge livet tillbaka till ”alla som är i minnesgravarna”, var och en med sin unika personlighet och sina unika minnen. (Johannes 5:28, 29) De som uppstår till liv i himlen kommer att få en andlig kropp medan de som uppväcks till liv på jorden kommer att få en fysisk kropp med fullkomlig hälsa. (Jesaja 33:24; 35:5, 6; 1 Korinthierna 15:42–44, 50)

 Vilka kommer att bli uppväckta? Bibeln säger att ”det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga”. (Apostlagärningarna 24:15) De rättfärdiga inbegriper trogna personer, som till exempel Noa, Sara och Abraham. (1 Moseboken 6:9; Hebréerna 11:11; Jakob 2:21) De orättfärdiga avser dem som aldrig fått någon möjlighet att lära sig om Guds normer och därför inte kunnat följa dem.

 De som däremot är oförbätterligt onda kommer inte att få någon uppståndelse. När de dör går de under för all framtid, utan hopp om att få livet tillbaka. (Matteus 23:33; Hebréerna 10:26, 27)

 När kommer uppståndelsen att äga rum? Enligt Bibeln skulle den himmelska uppståndelsen äga rum under Kristus närvaro, som började 1914. (1 Korinthierna 15:21–23) Uppståndelsen till liv på jorden kommer att ske under tusenårsriket med Jesus som kung, då jorden kommer att göras om till ett paradis. (Lukas 23:43; Uppenbarelseboken 20:6, 12, 13)

 Kan man tro på uppståndelsen? I Bibeln kan man läsa nio detaljerade skildringar om personer som blev uppväckta, och vid varje tillfälle fanns det ögonvittnen. (1 Kungaboken 17:17–24; 2 Kungaboken 4:32–37; 13:20, 21; Lukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:38–44; Apostlagärningarna 9:36–42; 20:7–12; 1 Korinthierna 15:3–6) Tillfället då Jesus uppväckte Lasarus är särskilt anmärkningsvärt. Lasarus hade varit död i fyra dagar, och Jesus uppväckte honom inför många ögonvittnen. (Johannes 11:39, 42) Inte ens Jesus fiender kunde förneka det som hade hänt, och därför planerade de att döda både Jesus och Lasarus. (Johannes 11:47, 53; 12:9–11)

 Bibeln visar att Gud har både förmågan och önskan att uppväcka de döda. I sitt gränslösa minne har han bevarat en fullständig bild av alla som han tänkt uppväcka. (Job 37:23; Matteus 10:30; Lukas 20:37, 38) Gud både kan och vill ge människor livet tillbaka! Bibeln beskriver hur Gud känner för den framtida uppståndelsen: ”Du kommer att längta efter dina händers verk.” (Job 14:15)

Missuppfattningar om uppståndelsen

 Myt: Uppståndelsen innebär att själen återförenas med kroppen.

 Fakta: Bibeln lär att själen avser hela personen, inte någon del som lever vidare efter döden. (1 Moseboken 2:7; Hesekiel 18:4) En person som uppstår kommer inte att återförenas med sin själ, utan han kommer att återskapas som en levande själ.

 Myt: En del människor kommer att uppväckas för att omedelbart bli dömda till undergång.

 Fakta: Enligt Bibeln kommer ”de som har bedrivit det som är ont” att uppstå till ”en domens uppståndelse”. (Johannes 5:29) Men de kommer inte att dömas utifrån vad de har gjort före sin död, utan utifrån vad de gör efter att de uppstått. Jesus sa: ”De döda skall höra Guds Sons röst och de som ger akt skall leva.” (Johannes 5:25) De som ”ger akt” på, eller lyder, det som de får lära sig efter uppståndelsen kommer att få sina namn inskrivna i ”livets skriftrulle”. (Uppenbarelseboken 20:12, 13)

 Myt: När man blir uppväckt får man exakt samma kropp som innan man dog.

 Fakta: Efter döden bryts kroppen ner, och beståndsdelarna blir en del av jorden. (Predikaren 3:19, 20)