Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BLICK PÅ VÄRLDEN

Europa i fokus

Europa i fokus

En gång i tiden var Europa starkt religiöst, men numera är stora delar sekulariserade. Ändå finns det beröringspunkter mellan Bibeln och aktuella nyhetsnotiser från Europa.

En mammas ljuva stämma

Forskare i Milano har kommit fram till att spädbarn som fötts för tidigt får hälsofördelar av att lyssna till sin mammas röst. På sjukhuset får spädbarnen därför en liten högtalare på handleden som spelar upp rösten. Med den här tekniken försöker man efterlikna hur barnet uppfattar mammans röst när det fortfarande är i magen. ”Om man låter för tidigt födda barn lyssna till mammans röst i ett tidigt skede ger det positiva effekter”, enligt studien.

VAD BIBELN SÄGER: ”Jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor.” (Psalm 131:2, Svenska Folkbibeln)

Små narcissister

Enligt en studie som innefattade 565 barn i Nederländerna utmärkte sig barn vars föräldrar ansåg dem vara ”mer speciella än andra barn” och förtjänta av ”särskild behandling”. De barnen fick mycket högre poäng på tester för narcissism, kände sig överlägsna andra och tyckte att de hade större rättigheter än andra. ”Barn tror på sina föräldrar när de får höra att de är mer speciella än andra”, säger en av studiens författare. ”Det är nog varken bra för dem eller för samhället.”

VAD BIBELN SÄGER: ”Jag [säger] nämligen till var och en där bland er att inte tänka högre om sig själv än man bör tänka, utan att tänka med sunt förstånd.” (Romarna 12:3)

Levnadsglada hundraåringar

Trots sjukdomar och fysiska begränsningar har hundraåringar en stark livslust, menar forskare vid Heidelbergs universitet i Tyskland. Tre av fyra av de intervjuade hundraåringarna ville fortsätta leva och få ut det mesta av livet. De nådde personliga mål, var optimistiska och hoppfulla, tyckte att livet hade mening och höll fast vid sina religiösa och etiska värderingar.

ATT FUNDERA PÅ: Vad skulle vår inneboende önskan att fortsätta leva kunna tyda på med tanke på det som sägs i Predikaren 3:11?