VAKNA! December 2015 | Skapa harmoni i familjen

Ditt hem kan förvandlas från ett slagfält till en fristad.

TEMA

Gräl i familjen – vad beror det på?

Känner du igen resonemanget i den här artikeln?

TEMA

Hur slutar man gräla?

Läs om sex praktiska råd som kan hjälpa din familj att bli mer harmonisk.

TEMA

Hur skapar man en fridfull atmosfär i hemmet?

Kan Bibelns råd hjälpa dig att skapa frid i en konfliktfylld miljö? Läs om hur några familjer har lyckats med det.

HJÄLP FÖR FAMILJEN

Hantera olikheter

Har du någon gång känt att du och din partner inte passar ihop?

Valarna är här!

Hur kan en val på åttio ton lyckas stå alldeles stilla med stjärten i vädret?

BIBELNS SYN

Själen

Är själen odödlig? Är själen åtskild från kroppen?

BLICK PÅ VÄRLDEN

Europa i fokus

Bibeln har kopplingar till de här nyhetsnotiserna på sätt som kanske förvånar dig.

Ämnesregister för Vakna! 2015

Förteckning över artiklar från 2015 sorterade efter kategori.

FINNS DET EN KONSTRUKTÖR?

Kroppens förmåga att läka sår

Hur har forskare imiterat den här processen när de utvecklat självläkande plast?

Läs mer online

Man blir glad av att ge

Du kan ge till andra på många olika sätt. Kan du komma på några?

Jag känner för att leva

James Ryan är ett Jehovas vittne. Han föddes döv och blev senare blind. Vad har gett honom en mening i livet?