Första Moseboken 46:1–34

46  Israel tog med sig allt* som var hans och gav sig av. När han kom till Beershẹba+ bar han fram ett offer åt sin far Isaks Gud.+  På natten talade Gud till Israel i en syn och sa: ”Jakob, Jakob!” Han svarade: ”Här är jag!”  Gud sa: ”Jag är den sanne Guden, din fars Gud.+ Var inte rädd för att flytta till Egypten, för där ska jag göra dig till en stor nation.+  Jag ska själv följa dig till Egypten, och jag ska också själv föra dig därifrån.+ Och Josef ska sluta dina ögon när du dör.”*+  Sedan lämnade Jakob Beershẹba. Och Jakobs* söner lät sin far och sina barn och sina hustrur åka i de vagnar som farao hade skickat med.  De tog med sig sina hjordar och sina ägodelar som de hade skaffat sig i Kanaan. Så kom de till Egypten, Jakob och hela hans släkt.  Han tog med sig sina söner och döttrar och sina barnbarn, ja alla sina avkomlingar, till Egypten.  Det här är namnen på Israels, det vill säga Jakobs, avkomlingar som kom till Egypten:+ Jakobs förstfödde var Ruben.+  Rubens söner var Hanok, Pallu, Hesron och Karmi.+ 10  Simeons+ söner var Jẹmuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Shaul,+ son till en kanaaneisk kvinna. 11  Levis+ söner var Gerson, Kehat och Mẹrari.+ 12  Judas+ söner var Er, Onan, Shela,+ Peres+ och Sera.+ Men Er och Onan dog i Kanaan.+ Peres söner var Hesron och Hamul.+ 13  Isạskars söner var Tola, Puva, Jov och Simron.+ 14  Sẹbulons+ söner var Sered, Elon och Jạhleel.+ 15  Detta var Leas söner som hon fick med Jakob i Paddan-Aram. Dessutom fick hon dottern Dina.+ Jakobs avkomlingar var sammanlagt 33. 16  Gads+ söner var Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Ạrodi och Ạreli.+ 17  Asers+ söner var Jimnah, Jisva, Jisvi och Berịa, och deras syster hette Serah. Berịas söner var Heber och Mạlkiel.+ 18  Detta var sönerna till Silpa,+ som Laban hade gett åt sin dotter Lea. Jakobs avkomlingar med Silpa var sammanlagt 16. 19  Jakobs söner med Rakel var Josef+ och Benjamin.+ 20  Josef fick sönerna Manasse+ och Efraim+ i Egypten tillsammans med Ạsenat,+ dotter till Potifẹra, prästen i On.* 21  Benjamins söner+ var Bela, Beker, Asbel, Gera,+ Nạaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim+ och Ard.+ 22  Detta var Jakobs avkomlingar med Rakel, sammanlagt 14. 23  Dans+ son* var Husim.+ 24  Nạftalis+ söner var Jạhseel, Guni, Jeser och Sillem.+ 25  Detta var sönerna till Bilha, som Laban hade gett åt sin dotter Rakel. Jakobs avkomlingar med Bilha var sammanlagt 7. 26  De som härstammade från Jakob och som kom till Egypten var sammanlagt 66, och då var inte Jakobs söners hustrur medräknade.+ 27  Josef fick två söner i Egypten. Allt som allt kom 70 personer av Jakobs släkt till Egypten.+ 28  Jakob skickade Juda+ i förväg för att berätta för Josef att de var på väg. När de kom in i landet Gosen+ 29  spände Josef för sin vagn och gav sig av för att möta sin far Israel där. När de möttes kastade han sig om halsen på honom och grät en lång stund. 30  Sedan sa Israel till Josef: ”Nu kan jag dö, för nu har jag sett dig och vet att du lever.” 31  Josef sa till sina bröder och till resten av sin fars familj: ”Jag ska återvända till farao+ och berätta för honom att mina bröder och min fars familj har kommit hit från Kanaan.+ 32  Jag ska tala om att ni är herdar+ och föder upp boskap+ och att ni har tagit med era hjordar och allt ni äger.+ 33  När farao kallar på er och frågar hur ni försörjer er 34  ska ni svara: ’Dina tjänare har varit boskapsuppfödare ända sedan vi var unga, precis som våra förfäder.’+ Då kommer ni att få bo i landet Gosen.+ Fåraherdar är nämligen föraktade i Egypten.”+

Fotnoter

Eller ”alla”.
Ordagrant ”lägga sin hand på dina ögon”.
Ordagrant ”Israels”.
Dvs. Heliopolis.
Ordagrant ”söner”. Eventuellt fanns det fler söner som inte nämns.

Studienoter

Media