Efterlikna deras tro

Hur kan vi få nytta av att studera Bibelns skildringar av människor med tro?

Tidslinje

Kartorna och tidslinjen kommer att hjälpa dig att leva dig in i de här bibliska personernas liv.

Ett brev från den styrande kretsen

Den styrande kretsen uppmuntrar alla att läsa och studera den här boken personligen och som familj.

Förord

Bibelns sidor är fulla av sanna berättelser om trogna män och kvinnor. Hur kan vi följa deras exempel?

ABEL

”Han talar ännu, fastän han är död”

Vad kan vi lära oss av Abel och hans tro, trots att det står så lite om honom i Bibeln?

NOA

Han ”vandrade med den sanne Guden”

Vilka särskilda utmaningar mötte Noa och hans hustru när de uppfostrade sina barn? Hur visade de tro när de byggde arken?

ABRAHAM

”Far till alla som har tro”

Hur visade Abraham tro? Hur skulle du vilja efterlikna hans tro?

RUT

”Dit du går, går också jag”

Varför lämnade Rut villigt sin familj och sitt hemland? Vilka egenskaper hos Rut uppskattade Jehova?

RUT

”En förträfflig kvinna”

Varför var Ruts och Boas äktenskap speciellt? Vad kan vi lära oss av Rut och Noomi om att vara en familj?

HANNA

Hon öppnade sitt hjärta för Gud i bön

Hannas tro på Jehova hjälpte henne att hantera en situation som verkade hopplös.

SAMUEL

Han ”växte upp hos Jehova”

På vilket sätt hade Samuel en ovanlig barndom? Vad hjälpte Samuels tro att växa när han var i tältboningen?

SAMUEL

Han höll ut trots besvikelser

Alla möter vi motgångar och besvikelser som prövar vår tro. Vad kan vi lära oss av Samuels uthållighet?

ABIGAJIL

Hon visade gott omdöme

Vad kan vi lära oss av hur Abigajil hanterade ett dåligt äktenskap?

ELIA

Han försvarade sann tillbedjan

Hur kan vi efterlikna Elia när vi träffar sådana som inte håller med om det Bibeln lär?

ELIA

Han höll utkik, och han väntade

Hur visade profeten Elia en bedjande inställning när han väntade på uppfyllelsen av Jehovas löften?

ELIA

Han blev styrkt av Gud

Vilka händelser ledde fram till att Elia tappade modet så att han till och med bad om att få dö?

JONA

Han lärde sig av sina misstag

Kan du ha förståelse för Jonas rädsla att acceptera sitt uppdrag? Det Jona var med om lär oss mycket om Jehovas tålamod och barmhärtighet.

JONA

Han lärde sig att vara barmhärtig

Hur kan berättelsen om Jona hjälpa oss att göra en ärlig granskning av oss själva?

ESTER

Hon försvarade Guds folk

Att likt Ester visa osjälvisk kärlek kräver mod och tro.

ESTER

Hon var klok, modig och osjälvisk

Hur visade Ester för Jehova och för sitt folk att hon var osjälvisk?

MARIA

”Se! Jehovas slavinna!”

Vad visar Marias svar till ängeln Gabriel om hennes tro? Vilka andra värdefulla egenskaper visade hon?

MARIA

Hon ”drog slutsatser i sitt hjärta”

Marias upplevelse i Betlehem stärkte hennes tro på Jehovas löften.

JOSEF

En andlig och omtänksam familjefar

På vilka sätt tog Josef hand om sin familj? Varför tog han Maria och Jesus till Egypten?

MARTA

”Jag har kommit till tro”

Hur visade Marta stark tro även i tider av sorg?

PETRUS

Han kämpade med rädsla och tvivel

Tvivel kan vara en kraftfull och destruktiv kraft. Men Petrus kom över sina tvivel om att följa Jesus.

PETRUS

Han var lojal när han blev prövad

Hur hjälpte Petrus tro och lojalitet honom att ta emot tillrättavisning av Jesus?

PETRUS

Han fick lära sig att förlåta

Vad lärde Jesus Petrus om förlåtelse? Hur visade Jesus att han hade förlåtit Petrus?

Avslutning

Hur kan du fortsätta att stärka din tro och hålla hoppet levande?

Du kanske skulle tycka om

TRO PÅ GUD

Efterlikna deras tro

Lär dig något av trogna män och kvinnor i Bibeln. Det kommer att dra dig närmare Gud.

VIDEOR

Efterlikna deras tro (videor)

Den här videoserien handlar om vad vi kan lära oss av män och kvinnor i Bibeln med stark tro.