Gå direkt till innehållet

Efterlikna deras tro – Bibelns personer får liv

Den här artikelserien berättar på ett levande sätt om män och kvinnor i Bibeln som visade stark tro. a Deras fina exempel kan hjälpa dig att bygga upp en stark tro och få ett nära förhållande till Gud.

Titta på en separat videoserie med samma namn för att lära känna personer i Bibeln ännu bättre.

a För att hjälpa dig att leva dig in i berättelserna innehåller artiklarna i den här serien en del detaljer som inte finns med i Bibeln. De här detaljerna bygger på noggranna efterforskningar för att se till att de är i harmoni med Bibelns skildring och stämmer med historiska källor och arkeologiska fynd.

Skapelsen till syndafloden

Abel: ”Han talar ännu, fastän han är död”

Vad kan vi lära oss av Abel och hans tro, trots att det står så lite om honom i Bibeln?

Enok - ”Han hade behagat Gud”

Enoks tro och goda exempel kan hjälpa dig om du har familj eller kämpar för att göra det som är rätt.

Noa ”vandrade med den sanne Guden”

Vilka särskilda utmaningar mötte Noa och hans hustru när de uppfostrade sina barn? Hur visade de tro när de byggde arken?

Han hölls ”i tryggt förvar tillsammans med sju andra”

Hur överlevde Noa och hans familj den mörkaste perioden som mänskligheten upplevt?

Syndafloden till uttåget ur Egypten

Abraham: ”Far till alla som har tro”

Hur visade Abraham tro? Hur skulle du vilja efterlikna hans tro?

Sara – ”en kvinna med vackert utseende”

Faraos furstar får syn på Sara och ser hur vacker hon är. Händelseutvecklingen efter det kan kännas något otippad.

Hon var värdefull i Guds ögon

Varför tyckte Gud att Sara var så värdefull?

Rebecka: ”Jag är villig att ge mig av”

Rebecka hade inte bara en stark tro, utan också många andra fina egenskaper.

”Lyssna till den här drömmen”

Styvfamiljer kan lära sig mycket av Josefs speciella familjesituation.

”Hur skulle jag då kunna göra något så ont?”

Hur kunde Josef motstå Potifars hustrus enträgna försök att förföra honom?

”Är det inte Guds sak att ge uttydningar?”

Vad fick Josef att modigt tyda drömmar åt farao och hans munskänk och bagare? Hur kunde han gå från fängelsehåla till kungens innersta krets på ett och samma dygn?

”Är jag i Guds ställe?”

Har din familj någon gång upplevt avundsjuka, svek eller hat? I så fall kan Bibelns skildring om Josef hjälpa dig.

Job: ”Till mitt sista andetag ska jag förbli lojal!”

Hur kan Bibelns berättelse om Job hjälpa oss när vi går igenom problem eller svårigheter som prövar vår tro?

Job: Jehova läkte hans smärta

Det finns inget som skulle göra Satan mer arg och Jehova mer glad än att vi efterliknar Jobs tro.

Mirjam: ”Sjung en lovsång till Jehova”

Profetissan Mirjam inspirerades att leda Israels kvinnor i en segersång vid Röda havet. Hennes liv lär oss mycket om tro, mod och ödmjukhet.

Uttåget ur Egypten till Israels förste kung

Rahab blev ”förklarad rättfärdig till följd av gärningar”

Hur visar berättelsen om Rahab att ingen av oss är obetydlig för Jehova? Vad kan vi lära oss av hennes tro?

”Jag trädde fram som en mor i Israel”

Vad kan vi lära oss av Debora?

Rut: ”Dit du går, går också jag”

Varför lämnade Rut villigt sin familj och sitt hemland? Vilka egenskaper hos Rut uppskattade Jehova?

Rut: ”En förträfflig kvinna”

Varför var Ruts och Boas äktenskap speciellt? Vad kan vi lära oss av Rut och Noomi om att vara en familj?

Hanna öppnade sitt hjärta för Gud i bön

Hannas tro på Jehova hjälpte henne att hantera en situation som verkade hopplös.

Samuel ”växte upp hos Jehova”

På vilket sätt hade Samuel en ovanlig barndom? Vad hjälpte Samuels tro att växa när han var i tältboningen?

Samuel höll ut trots besvikelser

Alla möter vi motgångar och besvikelser som prövar vår tro. Vad kan vi lära oss av Samuels uthållighet?

Israels förste kung till Jesus födelse

Jonatan: ”Inget kan hindra Jehova”

Jonatan anföll en hel garnison med en enda man vid sin sida, och resten är historia.

”Striden tillhör Jehova”

Hur kunde David besegra Goljat? Vad kan vi lära oss av berättelsen om David?

”Jonatan och David [blev] nära vänner”

Hur kunde två personer med så olika bakgrund och ålder bli så nära vänner? Hur kan deras exempel hjälpa dig att få vänner i dag?

Abigajil visade gott omdöme

Vad kan vi lära oss av hur Abigajil hanterade ett dåligt äktenskap?

Elia försvarade sann tillbedjan

Hur kan vi efterlikna Elia när vi träffar sådana som inte håller med om det Bibeln lär?

Elia höll utkik, och han väntade

Hur visade profeten Elia en bedjande inställning när han väntade på uppfyllelsen av Jehovas löften?

Elia blev styrkt av Gud

Vilka händelser ledde fram till att Elia tappade modet så att han till och med bad om att få dö?

Elia höll ut mitt ibland orättvisor

Har du blivit orättvist behandlad? Längtar du efter att Gud ska rätta till situationen? Läs hur du kan efterlikna Elias tro.

Elia – Han höll ut till slutet

Elia är ett fint exempel på uthållighet som kan hjälpa oss att stärka vår tro i svåra tider.

Jona lärde sig av sina misstag

Kan du ha förståelse för Jonas rädsla att acceptera sitt uppdrag? Det Jona var med om lär oss mycket om Jehovas tålamod och barmhärtighet.

Jona lärde sig att vara barmhärtig

Hur kan berättelsen om Jona hjälpa oss att göra en ärlig granskning av oss själva?

Ester försvarade Guds folk

Att likt Ester visa osjälvisk kärlek kräver mod och tro.

Ester var klok, modig och osjälvisk

Hur visade Ester för Jehova och för sitt folk att hon var osjälvisk?

Jesus födelse till apostlarnas död

Maria: ”Se! Jehovas slavinna!”

Vad visar Marias svar till ängeln Gabriel om hennes tro? Vilka andra värdefulla egenskaper visade hon?

Maria ”drog slutsatser i sitt hjärta”

Marias upplevelse i Betlehem stärkte hennes tro på Jehovas löften.

Maria överlevde ett smärtsamt svärdshugg

Om du har förlorat någon du älskar är Jesus mamma, Maria, ett bra exempel.

Josef var en andlig och omtänksam familjefar

På vilka sätt tog Josef hand om sin familj? Varför tog han Maria och Jesus till Egypten?

Marta: ”Jag har kommit till tro”

Hur visade Marta stark tro även i tider av sorg?

Maria Magdalena: ”Jag har sett Herren!”

Det här trogna kvinnan fick förmånen att berätta goda nyheter för andra.

Petrus kämpade med rädsla och tvivel

Tvivel kan vara en kraftfull och destruktiv kraft. Men Petrus kom över sina tvivel om att följa Jesus.

Petrus var lojal när han blev prövad

Hur hjälpte Petrus tro och lojalitet honom att ta emot tillrättavisning av Jesus?

Petrus fick lära sig att förlåta

Vad lärde Jesus Petrus om förlåtelse? Hur visade Jesus att han hade förlåtit Petrus?

”Mitt älskade och trogna barn i Herren”

Vad gjorde att Timoteus kunde gå från att vara en blyg ungdom till att bli en lysande tillsyningsman?