Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL TVÅ

Han ”vandrade med den sanne Guden”

Han ”vandrade med den sanne Guden”

1, 2. Vad arbetade Noa och hans familj med, och vad tyckte människor i allmänhet?

NOA rätade på ryggen och sträckte på sina ömmande muskler. Tänk dig att han satte sig ner på en timmerstock för att ta en paus från arbetet och få en överblick över den enorma träkonstruktionen som höll på att växa fram. Doften av varm tjära fyllde luften, och ljudet av alla verktyg ekade vida omkring. Där Noa satt kunde han se sina söner arbeta på olika delar av stommen till arken. Noa, hans hustru och deras söner och svärdöttrar hade arbetat tillsammans på det här projektet i flera decennier. De hade kommit långt, men det fanns mycket kvar att göra.

2 Folket i trakten tyckte att de var galna. Ju mer arken tog form, desto mer skrattretande verkade tanken på en översvämning över jorden. Katastrofen som Noa varnade för lät fullständigt befängd. Hur kunde en man slösa bort sitt eget och sin familjs liv på ett så vansinnigt projekt? Men Jehova hade en helt annan uppfattning om Noa och hans familj.

3. Hur vandrade Noa med Jehova?

3 Bibeln säger: ”Noa vandrade med den sanne Guden.” (Läs 1 Moseboken 6:9.) Vad innebar det? Inte att Gud var på jorden, och inte att Noa kom till himlen på något sätt. Men eftersom Noa älskade Jehova innerligt och gjorde allt som Jehova bad honom att göra, var det som om de ”vandrade” tillsammans och var nära vänner. Drygt två tusen år senare får Noa följande erkännande i Bibeln: ”Genom ... [sin] tro domfällde han världen.” (Hebr. 11:7) På vilket sätt gjorde han det? Vad kan vi lära oss av hans tro?

En rättfärdig man i en orättfärdig värld

4, 5. Hur hade de onda förhållandena blivit ännu värre på Noas tid?

4 Noa växte upp i en värld som snabbt gick utför. Det var dåligt redan när Noas gammelfarfar, Enok, levde. Han var också en rättfärdig man som vandrade med Gud. Enok förutsade att Gud skulle gå till rätta med de onda. Nu när Noa levde hade ondskan blivit ännu värre. Ur Jehovas synvinkel var jorden fördärvad, eftersom den var uppfylld av våld. (1 Mos. 5:22; 6:11; Jud. 14, 15) Hur hade det kunnat gå så illa?

5 Något fruktansvärt hade hänt bland änglarna i himlen. En av dem hade gjort uppror mot Jehova. Han hade blivit Satan Djävulen genom att förtala Gud och få Adam och Eva att synda. På Noas tid var det fler änglar som började göra uppror mot Jehovas myndighet. De svek Gud, lämnade sitt uppdrag i himlen och kom ner till jorden för att leva som människor och gifta sig med vackra kvinnor. De här stolta, själviska änglarna påverkade människor på ett mycket destruktivt sätt. (1 Mos. 6:1, 2; Jud. 6, 7)

6. Hur påverkade nefilim förhållandena i världen, och vad bestämde Jehova?

6 De onaturliga förbindelserna mellan kvinnor och andevarelser i mänsklig skepnad fick ett onaturligt resultat. Deras barn blev ovanligt storväxta och extrema i fysisk styrka. Bibeln kallar dem nefilim, ett hebreiskt ord som betyder ”fällare”, eller ”de som får andra att falla”. De var onda tyranner, och deras påverkan gjorde världen ännu mer brutal och demoraliserad. Det är inte konstigt att Skaparen tyckte att ”människans ondska var mycket stor på jorden och att varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden”. Jehova satte upp en tidsgräns på 120 år för mänskligheten. Efter det skulle han ta bort de onda. (Läs 1 Moseboken 6:3–5.)

7. Varför kunde det vara svårt att fostra barn på Noas tid?

7 Tänk dig hur svårt det måste ha varit att ta hand om en familj i en sådan värld. Men Noa lyckades. Han hade en bra hustru, och när han var mer än 500 år fick de tre söner som hette Sem, Ham och Jafet. * Som föräldrar behövde de skydda sina pojkar från den otroligt dåliga miljö de levde i. Det är inte ovanligt att unga killar blir fascinerade av ”väldiga” och ”ryktbara” män, och nefilim uppfyllde båda kriterierna. Noa och hans hustru kunde inte skydda dem från alla nyheter om de här jättarnas framfart, men de kunde lära sina barn de uppbyggande sanningarna om Jehova, som hatar ondska. De behövde hjälpa sina pojkar att inse att Jehova avskydde allt våld och uppror i världen. (1 Mos. 6:6)

Noa och hans hustru behövde skydda sina barn från negativ påverkan.

8. Hur kan föräldrar efterlikna Noa och hans hustru?

8 Föräldrar i dag kan säkert känna igen sig i Noa och hans hustru. Världen är lika infekterad av våld och uppror i vår tid som när Noa levde. Många storstäder har problem med ungdomsgäng som ofta är våldsamma och destruktiva. Till och med underhållning som riktar sig till små barn innehåller våld och andra nedbrytande ingredienser. Föräldrar måste göra allt de kan för att motverka det och undervisa sina barn om fridens Gud, Jehova, som kommer att göra slut på allt våld. (Ps. 11:5; 37:10, 11) Det går att lyckas! Det gjorde Noa och hans hustru. Deras söner växte upp till fina män, och de gifte sig med kvinnor som också ville sätta Jehovas vilja främst i livet.

”Gör dig en ark”

9, 10. a) Vilket uppdrag från Jehova förändrade Noas liv? b) Vilken information fick Noa om arken?

9 En dag förändrades Noas liv för alltid. Jehova berättade att han tänkte göra slut på de dåliga världsförhållandena. Gud gav Noa ett uppdrag: ”Gör dig en ark av trä från ett kådigt träd.” (1 Mos. 6:14)

10 Arken såg inte ut som ett skepp, som många tror. Den hade inga mjuka linjer och saknade bog, köl och roder. Arken såg i princip ut som en stor trälåda. Jehova gav Noa exakta mått på arken, instruktioner om utformningen och anvisningar om att täcka in- och utsidan med tjära. Han förklarade varför: ”Jag låter den stora översvämningen komma med sina vattenmassor över jorden ... Allt som är på jorden skall gå under.” Men Jehova upprättade ett förbund med Noa: ”Du skall gå in i arken, du och dina söner och din hustru och dina söners hustrur tillsammans med dig.” Noa skulle också ta med sig exemplar av alla djurarter. Endast de som var ombord på arken skulle överleva den kommande översvämningen. (1 Mos. 6:17–20)

Noa och hans familj samarbetade för att göra Guds vilja.

11, 12. Hur reagerade Noa på att få en sådan enorm arbetsuppgift?

11 Noa stod inför en enorm utmaning. Arken skulle bli gigantisk – 133 meter lång, 22 meter bred och 13 meter hög. Den var mycket större än något skepp i trä som har byggts genom tiderna. Tvekade Noa att anta utmaningen? Klagade han på alla svårigheter? Ville han göra arbetet på ett annat sätt för att underlätta för sig själv? Bibeln svarar: ”Noa grep sig an med att göra i enlighet med allt som Gud hade befallt honom. Han gjorde just så.” (1 Mos. 6:22)

12 Arbetet tog flera decennier, förmodligen omkring 40 till 50 år. Träd skulle fällas, timmer skulle forslas och bjälkar skulle huggas till och fogas samman. Arken skulle ha tre däck och många olika utrymmen. Ingången skulle vara på långsidan. En fönsterrad löpte förmodligen högst upp under taket, och taket sluttade lätt från mitten för att vattnet skulle rinna av. (1 Mos. 6:14–16)

13. Vad kan ha varit svårare än att bygga arken, och hur reagerade människor?

13 Åren gick och arken började ta form. Under den här tiden måste Noa ha varit oerhört tacksam över stödet från sin familj. Uppdraget innebar dessutom något mer, något som kanske var en större utmaning än själva byggnadsarbetet. Bibeln berättar att Noa var ”en rättfärdighetens förkunnare”. (Läs 2 Petrus 2:5.) Han tog sitt ansvar och varnade modigt människor för katastrofen som skulle drabba deras onda, gudlösa samhälle. Hur reagerade de? Jesus kommenterade den tiden och sa att folk ”tog ingen notis”. Han sa att de var så upptagna med vardagen och att äta, dricka och gifta sig att de inte brydde sig om Noas budskap. (Matt. 24:37–39) Många hånade Noa och hans familj, och en del kan säkert ha hotat dem och varit direkt våldsamma. Arken kan också ha blivit utsatt för sabotage.

Människor hånade Noa och struntade i hans budskap, trots alla bevis för att Jehova välsignade honom.

14. Vad kan vi lära oss av Noa och hans familj?

14 Men de gav inte upp. Trots att världen omkring dem inte hade någon förståelse för deras val i livet och tyckte att deras projekt var galet och meningslöst, så fortsatte de troget att jobba vidare. Kristna familjer i dag kan hämta fina lärdomar av hur Noa och hans familj visade tro. Vi lever trots allt i den tid som Bibeln kallar ”de sista dagarna” av den här världsordningen. (2 Tim. 3:1) Jesus sa att vi i vår tid skulle få uppleva samma förhållanden som när Noa byggde arken. När människor reagerar negativt på budskapet om Guds rike och är likgiltiga, hånfulla och rentav förföljer oss, så är det bra om vi tänker på Noa. Det är inte första gången Guds tjänare möter motstånd.

”Gå in i arken”

15. Vilka förluster upplevde Noa när arken nästan var klar?

15 Årtiondena gick, och arken började bli färdig. När Noa var 595 år fick han uppleva sorg i familjen. Hans pappa, Lemek, dog. * Några år efter att Lemek hade dött dog även Metusela, som var Noas farfar. Han blev 969 år och är den människa som levt längst i historien. (1 Mos. 5:27) Både Metusela och Lemek hade levt samtidigt med Adam, den första människan.

16, 17. a) Vilket nytt budskap fick Noa från Jehova? b) Vad fick Noa och hans familj se när alla djuren gick in i arken?

16 När Noa var nästan 600 år fick han ett nytt budskap från Jehova: ”Gå in i arken, du och hela ditt hushåll.” Jehova sa också att Noa skulle ta med sig olika slags djur in i arken – sju av varje av de djur som betraktades som rena och kunde användas till offer, och två av varje av de övriga. (1 Mos. 7:1–3)

17 Det måste ha varit en oförglömlig syn. Tusentals djur i alla tänkbara storlekar och former strömmade till arken från alla håll och kanter. De kröp och gick och flög, de vaggade och lufsade fram. Men hur kunde Noa lyckas få vilda djur att över huvud taget vilja gå in i ett så slutet utrymme som arken? Hade han stort besvär med att knuffa och fösa in dem? Nej, för Bibeln säger att djuren ”gick ... in till Noa i arken”. (1 Mos. 7:9)

18, 19. a) Varför är det rimligt att tro på berättelsen om Noa och arken? b) Hur räddades djuren på ett sätt som speglar Jehovas vishet?

18 En del undrar om det här är möjligt. Hur kunde så många djur existera sida vid sida på en begränsad yta? Men egentligen, är det verkligen en stor sak för Skaparen av hela universum att styra och kontrollera djuren? Kan han inte göra dem tama och medgörliga om det skulle behövas? Jehova är den Gud som skapade djuren. Längre fram i historien delade han Röda havet och fick solen att stå stilla. Var det omöjligt för Jehova att göra det som beskrivs i skildringen om Noa? Naturligtvis inte. Han både kunde det och gjorde det.

19 Gud hade naturligtvis kunnat rädda djuren på något annat sätt. Men sättet han gjorde det på ger oss en påminnelse om förtroendet Jehova gav människorna från början. De skulle ta hand om allt levande här på jorden. (1 Mos. 1:28) Många föräldrar i dag använder berättelsen om Noa för att lära sina barn att Jehova värderar både människor och djur mycket högt.

20. Hur kan det ha varit sista veckan innan översvämningen?

20 Jehova berättade för Noa att han hade en vecka på sig innan det skulle börja regna. Det måste ha varit hektiskt för hela familjen att få ordning på allt. De skulle se till att djuren kom på plats och fick det bra, fylla djurens och familjens matförråd och dessutom lasta personliga tillhörigheter. Noas fru och hans tre sonhustrur ville säkert göra det så trevligt som möjligt ombord på arken.

21, 22. a) På vilket sätt liknar människor i dag de som levde på Noas tid? b) När slutade människor driva med Noa och hans familj?

21 Vad gjorde människor omkring dem? De tog fortfarande ”ingen notis”, inte ens när de fick tydliga bevis på att Jehova välsignade Noa och hans arbete. De kunde inte undgå att se djuren som strömmade in i arken. Men vi blir inte förvånade över deras likgiltighet. I vår tid bryr sig inte människor om alla starka bevis för att vi lever i de sista dagarna av den här världsordningen. Precis som aposteln Petrus förutsade möter vi ofta ”hånfulla människor med sitt hån och löje”, och de driver med alla som lyssnar till Guds varning. (Läs 2 Petrus 3:3–6.) Noa och hans familj blev säkert också hånade.

22 När slutade människor driva med dem? Djuren var på plats, och Noa var tillsammans med sin familj inne i arken när Jehova ”stängde ... dörren bakom honom”. Om några av deras motståndare råkade vara i närheten, tystnade säkert deras hånfulla kommentarer. Och om inte, fick de något att tänka på när regnet började falla. Regnet verkade inte ge sig. Det bara fortsatte och fortsatte tills vattnet täckte hela jorden, precis som Jehova hade sagt. (1 Mos. 7:16–21)

23. a) Hur vet vi att Jehova inte tyckte om att se människor dö? b) Vilken nytta har vi av att efterlikna Noas tro i dag?

23 Njöt Jehova när han såg alla onda som dog? Nej, tvärtom! (Hes. 33:11) Han hade gett dem alla chanser att rätta till sitt liv. Var det omöjligt för dem att ändra sig? Noas eget liv besvarar den frågan. Han vandrade med Jehova, gjorde hans vilja och visade att det var möjligt att leva ett rättfärdigt liv. Med en så stark tro ”domfällde han världen” och visade med all önskvärd tydlighet hur ond hans samtida värld hade blivit. Noas tro gjorde att han och hans familj kunde vara trygga. Om du visar lika stark tro kan du rädda både dig själv och dem du älskar. Du kan också vandra med Jehova och ha honom som din vän. Och den vänskapen kan vara för evigt.

^ § 7 På den tiden levde människor mycket längre än vi gör i dag. Det kan förklaras med att de levde närmare fullkomligheten och hade mer av den livskraft som Adam och Eva skapades med, men som de förlorade.

^ § 15 Lemek gav sin son namnet Noa, som troligen betyder ”vila” eller ”tröst”. Han profeterade att Noa skulle ge mänskligheten vila, eftersom det var tack vare honom som Jehova skulle avlägsna förbannelsen över marken. (1 Mos. 5:28, 29) Lemek dog innan den här profetian gick i uppfyllelse. Noas mamma och syskon kan ha omkommit i översvämningen.