Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förord

Förord

”Bli efterliknare av dem som genom tro och tålamod ärver löftena.” (HEBRÉERNA 6:12)

1, 2. Hur såg en kretstillsyningsman på trogna män och kvinnor i Bibeln, och varför skulle de vara fina vänner?

”HAN berättar om personerna i Bibeln som om de var hans nära vänner.” Det här sa en av våra systrar när hon hade hört ett tal av en äldre kretstillsyningsman. Och man förstår henne. Den här brodern hade studerat Bibeln grundligt och undervisat ur den i flera decennier. Männen och kvinnorna i Bibelns skildring hade blivit som vänner han känt hela sitt liv.

2 Visst hade det varit trevligt att få vara nära vän med personer i Bibeln? Tycker du att de känns verkliga för dig? Tänk dig hur det skulle vara att få umgås med och lära känna personer som Noa, Abraham, Rut, Elia och Ester. Tänk vilken bra påverkan de kunde haft på ditt liv, vilka fina råd och vilken välbehövlig uppmuntran de hade kunnat ge dig. (Läs Ordspråksboken 13:20.)

3. a) Hur kan vi dra nytta av skildringarna om trogna tjänare i Bibeln? b) Vilka frågor ska vi ta upp?

3 Det kommer naturligtvis att vara fullt möjligt att ha dem som vänner när det blir ”en uppståndelse för ... de rättfärdiga”. (Apg. 24:15) Men redan nu kan vi faktiskt ha stor nytta av att ta reda på mer om de här trogna männen och kvinnorna. Hur då? Aposteln Paulus svarar så här: ”Bli efterliknare av dem som genom tro och tålamod ärver löftena.” (Hebr. 6:12) I den här boken ska vi få möta män och kvinnor med stark tro och lära känna dem lite bättre. Och vi ska också fundera på några frågor som Paulus ord kanske väcker. Vad är tro? Och varför måste vi ha tro? Hur kan vi efterlikna forntidens trogna tjänare?

Vad är tro? Hur stort är behovet?

4. Vilken uppfattning har en del om tro, och varför har de fel?

4 Tro är en fantastisk egenskap, och alla de här männen och kvinnorna som skildras i boken värderade tro mycket högt. Många människor i dag verkar undervärdera tro. De menar att tro innebär att man godtar något utan grund och utan bevis. Det stämmer inte alls. Tro är inte detsamma som godtrogenhet, det är inte bara en känsla och det är mer än att bara anta något. Godtrogenhet är farligt, en känsla kan försvinna eller förändras och antaganden räcker inte för att få en stark tro. Man kan tro att Gud finns, men det är inte detsamma som att man har en stark tro. ”Också demonerna tror, och de ryser.” (Jak. 2:19)

5, 6. a) Vad handlar tro om? b) Hur fast grundad ska vår tro vara? Förklara.

5 En stark tro innebär mer. Vad säger Bibeln om tro? (Läs Hebréerna 11:1.) Paulus sa att tro handlar om två olika saker som inte är synliga. För det första handlar tro om verkligheter omkring oss ”som man inte ser”. Våra fysiska ögon kan inte se verkligheter som existerar i andevärlden, som Jehova Gud, hans son eller Guds rike som regerar i himlen. För det andra handlar tro om ”ting man hoppas på”, sådant som ännu inte har inträffat. Vi kan inte se de nya förhållanden på jorden som Guds rike snart kommer att införa. Betyder det att vår tro på sådana verkligheter och allt vi hoppas på saknar grund?

6 Långt ifrån! Paulus förklarade att verklig tro är fast grundad. När han kallade tro ”den säkra förväntan”, använde han ett uttryck som kan återges med ”äganderättsbevis”. Tänk dig att någon vill ge dig ett hus. Han ger dig ett dokument och säger: ”Var så god, här är ditt hus.” Han menar förstås inte att du ska bo på själva papperet, men dokumentet är ett så tydligt bevis på att du äger huset att det är som att ha huset i din hand. Bevisen för vår tro är också så starka, så övertygande, att allt det vi tror och hoppas på är lika verkligt som om vi kunde se och ta på det, här och nu.

7. Vad innebär tro?

7 En stark tro eller övertygelse är välgrundad och orubblig och bygger på allt det vi har lärt oss om Jehova. När vi har tro kan vi se Jehova som vår älskade Far, och vi kan fullständigt lita på att han kommer att infria alla sina löften. Men tro innebär mer. Som allt levande måste den ha näring. Den måste också komma till uttryck i handling, annars dör den. (Jak. 2:26)

8. Varför är det så viktigt med tro?

8 Varför är det så viktigt med tro? Paulus gav ett tydligt svar. (Läs Hebréerna 11:6.) Vi kan varken närma oss Jehova eller göra hans vilja om vi inte har tro. Tro är helt nödvändigt om vi ska lyckas med det största och ädlaste en människa någonsin kan uppnå i livet, nämligen att lära känna Jehova som sin vän och ära honom.

9. Hur visar Jehova att han förstår vårt behov av tro?

9 Jehova vet hur mycket vi behöver tro, och därför ger han oss många föredömen som vi kan efterlikna och på det sättet bygga upp vår tro. Han välsignar kristna församlingar med föredömliga trogna män som tar ledningen. Bibeln säger: ”Efterlikna deras tro.” (Hebr. 13:7) Och han har gett oss mer. Paulus skrev om ett ”stort moln av vittnen”, forntida trogna män och kvinnor som är fantastiska exempel på tro. (Hebr. 12:1) Men Paulus uppräkning av trogna tjänare i Hebréerna, kapitel 11, är långt ifrån fullständig. Bibeln berättar om många fler män och kvinnor, unga och gamla, ur alla samhällsskikt och med olika bakgrunder. De visade stark tro och har mycket att lära oss i en tid när vår tro är i ständig fara.

Hur kan vi efterlikna andras tro?

10. Hur kan vårt personliga studium hjälpa oss att efterlikna trogna män och kvinnor på Bibelns tid?

10 Man kan inte efterlikna någon om man inte vet något om honom eller henne. När du läser den här boken kommer du förstå att man har gjort grundliga efterforskningar för att hjälpa dig att lära känna de här männen och kvinnorna bättre. Varför inte göra likadant själv och ta reda på mer? Utnyttja alla fina bibelstudiehjälpmedel vi har fått när du studerar Bibeln. Och när du begrundar det du läser kan du använda din fantasi för att göra berättelsen levande. Tänk dig att du är där – försök se platserna framför dig, höra ljuden, känna dofterna. Ännu viktigare är att försöka förstå hur personerna i bibelskildringen kände. När du inser vad de gick igenom och vad de upplevde kommer de att bli mycket verkligare för dig, och en del kommer rentav att kännas som dina vänner.

11, 12. a) Hur kan du lära känna Abraham och Sara? b) På vilket sätt är Hanna, Elia och Samuel ett exempel för dig?

11 När man lär känna dem bättre vill man också efterlikna dem. Tänk dig att du får en förfrågan om en ny uppgift i Jehovas organisation. Det är en inbjudan att utöka din tjänst. Det kanske gäller att flytta till ett behovsdistrikt eller att börja med en ny tjänstegren som känns lite konstig eller obekväm. Du funderar på hur du ska göra och ber till Jehova om det. Kan du få hjälp av att tänka på Abrahams exempel? Han och Sara var villiga att lämna sitt bekväma liv i Ur, och det gav dem stora välsignelser. När du går i deras fotspår kommer du säkert att kunna identifiera dig lättare med dem.

12 Någon i din närhet kanske har behandlat dig illa. Du blir ledsen och känner för att stanna hemma från mötet. Om du tänker på Hannas exempel och vad hon gjorde när Peninna var elak mot henne, så kan det hjälpa dig att ta rätt beslut. Hanna blir säkert mer som din vän efter det. Och om du ofta känner dig värdelös kan du läsa och studera om Elia. När du läser om hans kamp och hur Jehova tröstade honom kan Elia bli mer levande för dig. Du som är ung kanske känner dig pressad av skolkompisar att göra något som är fel. Men Samuel kan bli ditt föredöme när du läser om honom och ser att han inte lät sig påverkas av Elis söner och deras otroligt dåliga moral.

13. Blir din tro mindre värd för att du efterliknar någon annan? Förklara.

13 Men blir du eller din tro mindre värd bara för att du försöker efterlikna någon annans tro? Inte alls. Bibeln uppmanar oss att efterlikna människor med stark tro. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Thess. 3:7, 9) Flera män och kvinnor som vi ska studera om i den här boken hade egna förebilder som de efterliknade. I kapitel 17 kan vi till exempel läsa om hur Maria anspelade på Hannas bön och tydligen hade henne som förebild. Betyder det att Marias tro var mindre värd? Nej, tvärtom fick Maria hjälp av Hannas exempel så att hon kunde bygga upp en stark tro och ett gott namn hos Jehova.

14, 15. Hur är den här boken upplagd, och hur får vi bäst nytta av den?

14 Den här boken är till för att stärka din tro. Den är en sammanställning av artiklar ur artikelserien ”Efterlikna deras tro” i Vakttornet från 2008 till 2013. Men texten har bearbetats, och en del nytt material har tillkommit. Det finns frågor till paragraferna som inbjuder till resonemang och tillämpningar. Den är illustrerad med många nya och detaljerade bilder som har utarbetats särskilt för den här boken, och flera som vi känner igen har förstorats och förbättrats. Det finns dessutom tidslinjer och kartor till hjälp för läsaren. Efterlikna deras tro är tänkt att vara ett studiehjälpmedel när man läser Bibeln enskilt, i familjen och i församlingen. Många familjer kommer säkert att tycka om att läsa högt ur den tillsammans.

15 Vi hoppas verkligen att den här boken kan hjälpa dig att efterlikna Jehovas forntida lojala tjänare. Och vi hoppas att din tro blir starkare så att du dras närmare Jehova, din himmelske Far.

[Frågor]