Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL NITTON

En andlig och omtänksam familjefar

En andlig och omtänksam familjefar

1, 2. a) Vilka förändringar skulle familjen få göra? b) Vilka dåliga nyheter hade Josef?

JOSEF lyfter upp ännu mer packning på åsnan. Han ser sig omkring medan mörkret faller över Betlehem. Han ger sitt lastdjur en uppmuntrande klapp och tänker på färden som ligger framför dem. Familjen ska ta sig hela vägen till Egypten. Hur ska det gå med alla förändringar? Kommer de klara av att anpassa sig till ett främmande folk, ett nytt språk och annorlunda seder och bruk?

2 Det var inte lätt för honom att berätta de dåliga nyheterna för sin älskade hustru, men han tog sig samman och gjorde det. Han förklarade att en ängel hade visat sig för honom i en dröm och gett honom ett budskap från Gud. Kung Herodes ville döda deras lille son! De måste ge sig av direkt. (Läs Matteus 2:13, 14.) Maria blev väldigt orolig. Varför skulle någon vilja döda ett oskyldigt litet barn? Varken Josef eller Maria kunde fatta det. Men de litade på Jehova och gjorde sig i ordning för resan.

3. Beskriv hur det var när Josef och Maria gav sig av från Betlehem. (Se också bilden.)

3 Människorna i Betlehem sov och var helt ovetande om vad som hände när Josef och Maria gav sig av med Jesus i mörkret. Josef ledde dem söderut medan himlen började ljusna i öster. Han undrade säkert vad som låg framför dem. Hur skulle en enkel snickare kunna skydda sin familj mot de fiender som var ute efter dem? Skulle han kunna fortsätta att försörja familjen? Hur skulle det gå med uppgiften som Jehova hade gett honom – att ta hand om och uppfostra det här barnet som var Guds son? Josef hade stora utmaningar framför sig. Vi ska se hur han tog itu med dem, och då förstår vi varför pappor och även vi andra behöver efterlikna hans tro.

Josef skyddade sin familj

4, 5. a) Hur förändrades Josefs liv? b) Hur fick Josef uppmuntran av ängeln?

4 Josefs liv hade förändrats för alltid. Några månader tidigare hade han förlovat sig i sin hemstad Nasaret med Helis dotter Maria. Josef hade lärt känna Maria som en oskuldsfull och trogen kvinna. Men så fick han reda på att hon var gravid! Han tänkte skilja sig från henne i hemlighet för att skydda henne från att bli vanärad. * Men en ängel talade till Josef i en dröm och förklarade att Maria var gravid genom Jehovas heliga ande. Ängeln sa också att den son hon väntade skulle ”rädda sitt folk från deras synder”. Han lugnade Josef: ”Var inte rädd att ta Maria, din hustru, till dig.” (Matt. 1:18–21)

5 Josef var andlig och lojal och följde ängelns uppmaning. Han tog på sig den viktiga uppgiften att uppfostra och ta hand om en son som inte var hans egen, men som var mycket dyrbar för Gud. Längre fram gick Josef och hans gravida hustru till Betlehem för att bli inskrivna enligt kejsarens befallning. Det var där barnet föddes.

6–8. a) Vilka händelser ledde till nya förändringar för Josef och hans familj? b) Vad pekar på att det var Satan som använde stjärnan för sina syften?

6 Efter inskrivningen tog inte Josef med sig familjen tillbaka till Nasaret. I stället bosatte de sig i Betlehem, bara omkring en mil från Jerusalem, och flyttade in i ett anspråkslöst hus. De var fattiga, men Josef gjorde allt för att försörja sin familj och ge dem det de behövde. När deras liv plötsligt förändrades igen var Jesus förmodligen lite över ett år.

7 Det kom några män till Betlehem. De hade rest långt, kanske ända från Babylon. De var astrologer från Östern, och en stjärna hade lett dem till Josefs och Marias hus. De letade efter barnet som skulle bli judarnas kung. Männen var mycket respektfulla.

8 Astrologerna förstod kanske inte vilken fara de utsatte Jesus för. Stjärnan som de hade sett hade först lett dem till Jerusalem, inte till Betlehem. * I Jerusalem berättade astrologerna för den onde kung Herodes att de försökte hitta det lilla barn som så småningom skulle bli judarnas kung. Deras rapport gjorde Herodes helt galen av svartsjuka.

9–11. a) På vilket sätt var starkare krafter än Herodes och Satan i verksamhet? b) Hur var resan till Egypten, till skillnad från vad som sägs i apokryfiska skrifter?

9 Men Herodes och Satan var lyckligtvis inte de starkaste krafterna i verksamhet. Hur vet vi det? När astrologerna kom till familjen och fick se Jesus med sin mamma överlämnade de gåvor som de hade med sig. De begärde inget i gengäld. Det var nog en märklig känsla för Josef och Maria att plötsligt äga ”guld och rökelse och myrra”, värdefulla handelsvaror på den tiden. Astrologerna hade tänkt återvända till kung Herodes och berätta exakt var barnet fanns, men Jehova ingrep. I en dröm gav han astrologerna anvisning om att ta en annan väg tillbaka. (Läs Matteus 2:1–12.)

10 Strax efter att astrologerna hade gett sig av fick Josef den här varningen av Jehovas ängel: ”Stig upp, ta barnet och hans mor med dig och fly till Egypten, och stanna där tills jag ger dig besked; Herodes tänker nämligen söka efter barnet för att röja det ur vägen.” (Matt. 2:13) Som vi såg i början av kapitlet var Josef snabb att följa Guds uppmaningar. Han satte sitt barns säkerhet framför allt annat och tog med sig sin familj till Egypten. Och tack vare de dyrbara gåvorna som de hedniska astrologerna hade med sig kunde Josef finansiera familjens vistelse i ett främmande land.

Josef var en beslutsam och osjälvisk pappa som skyddade sitt barn.

11 I apokryfiska myter och legender romantiseras deras resa till Egypten. I de här berättelserna påstås det att Jesus mirakulöst förkortade färden, fick rövare att bli ofarliga och till och med gjorde så att palmer böjde sig ner till Maria för att hon skulle kunna plocka dadlar. * I verkligheten var det en lång och besvärlig resa på okända vägar.

Josef offrade sin egen bekvämlighet för familjens skull.

12. Vad kan föräldrar lära sig av Josef?

12 Föräldrar kan lära sig mycket av Josef. Han var villig att prioritera familjen framför sitt arbete och offra sin egen bekvämlighet för att skydda den. Han såg helt klart sin familj som en helig gåva från Jehova. I vår tid växer barnen upp i en ond värld full av faror, en värld som kan påverka dem i fel riktning och rentav bryta ner dem och förstöra deras liv. Både pappor och mammor kan efterlikna Josef genom att handla beslutsamt och göra vad som krävs för att skydda sina barn moraliskt och andligt. Sådana föräldrar är verkligen värda stort beröm!

Josef tog hand om sin familj

13, 14. Varför hamnade Josef och Maria i Nasaret?

13 Det verkar inte som om familjen stannade så länge i Egypten, för det tog inte lång tid innan ängeln upplyste Josef om att Herodes hade dött. Då tog Josef med sig sin familj tillbaka till Israel. En profetia hade förutsagt att Jehova skulle kalla sin son ”ut ur Egypten”. (Matt. 2:15) Josef medverkade till att uppfylla den profetian, men vart skulle han ta vägen med sin familj?

14 Josef var försiktig. Han hade all anledning att frukta Herodes efterträdare, Arkelaus, som också var en ondskefull och mordisk kung. Gud vägledde Josef så att han tog med sig sin familj norrut, bort från Jerusalem och intrigerna där, tillbaka till hemstaden Nasaret i Galileen. Där bosatte sig Josef och Maria och fick med tiden en stor familj. (Läs Matteus 2:19–23.)

15, 16. Hur var Josefs yrke, och vilka verktyg använde han?

15 De levde ett enkelt och anspråkslöst liv och fick arbeta hårt. När Bibeln talar om Josef som snickare används ett ord som för tanken till flera av snickarens arbetsmoment. Han fick göra allt från att fälla träd, forsla och torka timmer till att framställa virke för att bygga hus, båtar och broar. Snickare tillverkade också kärror, hjul, ok och olika jordbruksredskap. (Matt. 13:55) Det var ett tungt fysiskt arbete. På Bibelns tid arbetade en snickare ofta precis utanför sitt hus eller i en verkstad som hörde ihop med huset.

16 Josef använde många olika verktyg. Några hade han antagligen fått av sin pappa. Han kan ha använt vinkelhake, lod, kritsnöre, yxa, såg, hammare, träklubba, stämjärn och bågborr, men också olika sorters lim och kanske spik, även om det var dyrt.

17, 18. a) Vad lärde sig Jesus av Josef? b) Vilken utmaning hade Josef med en växande familj?

17 Tänk dig hur Jesus som liten tittade på när hans adoptivpappa arbetade. Med vidöppna ögon och spänt intresse följde han varje rörelse Josef gjorde. Han beundrade säkert sin pappas starka armar och hur skickligt han hanterade verktygen när han arbetade. Josef började kanske med att lära sin son lite enklare uppgifter, till exempel att slipa bort ojämnheter med hjälp av torkat fiskskinn. Jesus fick också lära sig skillnaden mellan olika träslag, som ek, sykomorträ och olivträ.

Josef lärde upp sin son till snickare.

18 Jesus lärde sig dessutom att hans pappa inte bara kunde fälla träd och hugga bjälkar. Hans pappa kunde också skydda och trösta honom och de andra i familjen. Josefs och Marias lilla familj växte och bestod till slut av åtminstone sex barn förutom Jesus. (Matt. 13:55, 56) Ju fler de blev desto hårdare fick Josef arbeta för att kunna ta hand om och försörja dem allihop.

Josef förstod att familjens andlighet måste få högsta prioritet.

19. Hur tog Josef hand om familjens andliga behov?

19 Men Josef förstod att det allra viktigaste var att ta hand om familjens andliga behov. Därför tog han sig tid att undervisa sina barn om Jehova och hans lagar. Han och Maria tog regelbundet med sig barnen till synagogan, där man högläste och förklarade lagen. Jesus hade säkert många frågor efteråt, och Josef gjorde sitt bästa för att svara på dem och hjälpa honom att förstå andliga sanningar. Josef tog också med sig familjen till högtiderna i Jerusalem. När de skulle fira den årliga påskhögtiden kunde familjen behöva vara borta i två veckor. De gick ungefär 12 mil till Jerusalem för att fira högtiden, och sedan hade de lika lång väg hem igen.

Josef tog regelbundet med sig familjen till Jerusalem för att tillbe i templet.

20. Hur kan pappor följa Josefs exempel?

20 I vår tid gör kristna familjefäder en lika stor insats. De arbetar hårt för att försörja sin familj, men de låter inte jobbet eller andra intressen bli viktigare än att undervisa sina barn om Jehova. De gör allt för att få den andliga familjekvällen att fungera och tar med sig barnen till möten och sammankomster. Precis som Josef inser de att det är den bästa investeringen de kan göra för sina barn.

”Med ängslan”

21. Vad gjorde Josef och hans familj under påsken, och när upptäckte de att Jesus var borta?

21 När Jesus var 12 år tog Josef som vanligt med sig familjen till Jerusalem. Det var påsk, och det var feststämning. Stora familjer färdades tillsammans i långa karavaner genom det grönskande landskapet. När de närmade sig Jerusalem förändrades naturen, och det blev kargare och mer höglänt. På vägen sjöng många familjer de välkända vallfartssångerna. (Ps. 120–134) Staden myllrade säkert av flera hundra tusen människor. Efter högtiden började familjerna vända hemåt. Josef och Maria hade förmodligen fullt upp och trodde kanske att Jesus var tillsammans med andra släktingar. Det var inte förrän de hade kommit en hel dagsetapp från Jerusalem som de insåg den hemska sanningen. Jesus var borta! (Luk. 2:41–44)

22, 23. Vad gjorde Josef och Maria när de upptäckte att Jesus var borta, och vad sa Maria när de hittade honom?

22 De började förtvivlat leta medan de följde samma väg tillbaka till Jerusalem. Man kan tänka sig hur annorlunda de upplevde staden nu när de gick genom de folktomma gatorna och ropade på sin son. Var kunde han vara? De letade efter honom i tre dagar utan att lyckas hitta honom. Började Josef undra om han hade misslyckats totalt med sitt uppdrag från Jehova? Till slut gick de till templet och letade. I ett rum satt många lärda män som var kunniga i lagen, och där mitt ibland dem satt Jesus. Josef och Maria kände det säkert som en tung sten föll från hjärtat. (Luk. 2:45, 46)

23 Jesus var helt koncentrerad och lyssnade på de lärda männen. Han ställde massor av frågor, och männen var förvånade över hans kunskap och förstånd. Josef och Maria var tagna av situationen. Enligt Bibeln sa inte Josef något, utan Maria talade för dem båda: ”Barn, varför har du handlat så här mot oss? Här har din far och jag med ängslan hållit på att söka efter dig.” (Luk. 2:47, 48)

24. Hur ger Bibeln en realistisk bild av föräldraskap?

24 Med några snabba drag målar Guds ord upp en realistisk bild av föräldraskap. Det kan innebära mycket stress, också när man har ett fullkomligt barn. Många föräldrar i våra dagars hotfulla värld kan känna sig ängsliga och oroliga, men en tröst för dem är att Bibeln bekräftar att det är en stor utmaning att uppfostra barn.

25, 26. Hur svarade Jesus, och hur kan Josef ha känt för de orden?

25 Jesus hade stannat kvar på den plats där han kände sig närmast sin himmelske Far, Jehova. Och han ville lära sig så mycket han bara kunde om honom. Han svarade sina föräldrar helt uppriktigt: ”Varför behövde ni söka efter mig? Visste ni inte att jag måste vara i min Faders hus?” (Luk. 2:49)

26 Josef tänkte säkert tillbaka på de här orden många gånger och kände sig stolt. Han hade verkligen ansträngt sig för att hans adoptivson skulle känna så för Jehova. Ordet far eller pappa väckte varma känslor hos Jesus redan i den åldern, och det var säkert något som Josef bidrog till.

27. Vilken förmån har du som är pappa, och varför är det viktigt att efterlikna Josef?

27 Om du har barn har du också en stor förmån. Som pappa kan du hjälpa dina barn att skapa sig en tydlig bild av hur en kärleksfull och omtänksam far är. Har du kanske styvbarn eller adoptivbarn? I så fall kan du efterlikna Josef och behandla varje barn som unikt och dyrbart. Hjälp dina barn att få ett nära förhållande till sin himmelske Far, Jehova. (Läs Efesierna 6:4.)

Josef höll troget ut

28, 29. a) Vad visar orden i Lukas 2:51, 52 om Josef? b) Hur hjälpte Josef sin son att växa till i vishet?

28 Vi får inte så mycket mer inblick i Josefs liv, men det vi får veta är värt att begrunda. Bibeln ger vissa ledtrådar. Det står att Jesus fortsatte att underordna sig sina föräldrar och ”fortsatte att göra framsteg i vishet och i fysisk växt och i ynnest hos Gud och människor”. (Läs Lukas 2:51, 52.) Vad visar det här om Josef? En hel del. Vi förstår att Josef fortsatte att ta ledningen i sin familj, eftersom hans fullkomlige son respekterade hans myndighet och underordnade sig den.

29 Jesus fortsatte att växa till i vishet, och det hade nog Josef en stor del i. På den tiden fanns det ett talesätt som var allmänt erkänt bland judarna och som i dag återfinns i apokryferna. Budskapet i det här talesättet är att endast lärda män med gott om tid kan bli verkligt visa. Men om arbetare som snickare, jordbrukare och smeder sägs det: ”De kan varken undervisa eller döma, och de gör sig inte bemärkta med tänkespråk.” Som vuxen bevisade Jesus hur felaktigt det här talesättet var. Under sin uppväxt blev han många gånger undervisad av sin adoptivpappa Josef. Trots att Josef var en enkel snickare hörde Jesus honom ofta skickligt förklara vad som är rätt och fel i Jehovas ögon.

30. Hur är Josef ett exempel för familjefäder i dag?

30 Vi förstår också att Josef gav Jesus det han behövde rent fysiskt. Jesus blev väl omhändertagen av sina föräldrar, och han växte upp till en stark och frisk ung man. Dessutom hjälpte Josef sin son att bli duktig på sitt yrke. Jesus var känd inte bara som snickarens son, utan också som ”snickaren”. (Mark. 6:3) Så Jesus fick en bra grund för framtiden. Familjefäder efterliknar Josef när de hjälper sina barn praktiskt så att de kan få ett yrke att försörja sig på.

31. a) Hur länge levde Josef? (Se  rutan.) b) Vad har vi lärt oss av Josef?

31 När vi kommer till den punkt i Bibelns berättelse då Jesus blir döpt vid omkring 30 års ålder, nämns inte Josef längre. Allt tyder på att Maria var änka när Jesus började sin tjänst. (Se rutan  ”När dog Josef?”) Men Josef var ett fint exempel på en pappa som skyddade sin familj, försörjde dem, tog hand om deras andlighet och tjänade Jehova troget hela sitt liv. Vare sig man är pappa eller inte så finns det många anledningar att efterlikna Josefs tro.

^ § 4 På den tiden betraktades en förlovning nästan som ett giftermål.

^ § 8 Den här stjärnan var inte ett naturligt himlafenomen, och den var inte ett tecken från Gud. Det var tydligtvis Satan som använde övernaturliga krafter för att genomföra sin onda plan att döda Jesus.

^ § 11 Bibeln visar tydligt att Jesus utförde ”det första av sina tecken” eller underverk efter sitt dop, inte tidigare. (Joh. 2:1–11, Bibel 2000)