Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL ETT

”Han talar ännu, fastän han är död”

”Han talar ännu, fastän han är död”

1. Vad hindrade Adams och Evas familj att komma in i Edens trädgård, och vad var Abels högsta önskan?

ABEL tittade på sina får som betade fridsamt på sluttningen. Sedan drogs blicken mot en punkt i fjärran där han såg ett svagt ljussken. Där visste han att en flammande svärdsklinga roterade konstant och blockerade ingången till Edens trädgård. Hans föräldrar hade bott i Eden en gång i tiden, men nu fick varken de eller deras barn gå in dit. Abel vände blicken uppåt och tänkte på sin Skapare medan han kände den ljumma eftermiddagsbrisen i ansiktet. Han kanske undrade om människan någonsin skulle kunna bli en del av Guds familj igen. Det var Abels högsta önskan.

2–4. På vilket sätt talar Abel till oss i dag?

2 Abel talar till oss i dag. Kan du höra honom? Det låter kanske som en omöjlighet. Abel, som var Adams andre son, dog ju för närmare 6 000 år sedan. Hans kvarlevor har brutits ner och blandats med markens stoft. Bibeln säger: ”De döda vet ingenting alls.” (Pred. 9:5, 10) Och inget av det Abel sa finns nedtecknat i Bibeln. Så hur kan han tala till oss?

3 Aposteln Paulus blev inspirerad att skriva så här om Abel: ”Genom den talar han ännu, fastän han är död.” (Läs Hebréerna 11:4.) Genom vad talar Abel? Paulus syftar på hans tro. Abel var den första människa som utvecklade den här värdefulla egenskapen. Hans tro var så stark att han har gett oss ett mycket tydligt exempel att följa. Om vi har Abel och hans tro som förebild, då kan man säga att berättelsen om Abel talar till oss på ett mycket verkligt och levande sätt.

4 Men vad kan vi lära oss av Abel och hans tro när det står så lite om honom i Bibeln?

Han föddes vid ”världens grundläggning”

5. Vad syftade Jesus på när han nämnde Abel i samband med ”världens grundläggning”? (Se också fotnoten.)

5 Abel var en av jordens allra första invånare. Jesus förknippade honom senare med ”världens grundläggning”. (Läs Lukas 11:50, 51.) Jesus menade tydligtvis den värld av människor som har möjligheten att bli återlösta från synden. Abel var den fjärde människan på jorden, men Gud tycks räkna honom som den första människa som får nytta av lösenoffret. * Det är uppenbart att Abels uppväxtmiljö inte var den bästa.

6. Vilka föräldrar hade Abel?

6 Trots att mänsklighetens historia just hade börjat låg sorgen redan tung över den första familjen. Abels föräldrar, Adam och Eva, var säkert vackra människor med mycket kraft och energi. Men de hade tagit ett katastrofalt beslut med fruktansvärda konsekvenser, något de var väl medvetna om. Tidigare hade de varit fullkomliga och haft möjlighet att få leva för evigt. Men de gjorde uppror mot Jehova och drevs ut ur paradiset i Edens trädgård. Genom att sätta sina egna önskningar framför allt annat, till och med sina barns framtid, förlorade de fullkomligheten och det eviga livet. (1 Mos. 2:15–3:24)

7, 8. Vad sa Eva när Kain föddes, och vilka förhoppningar kan hon ha haft?

7 Utanför Eden väntade ett hårt liv. Men när deras första barn, Kain, föddes, sa Eva: ”Jag har frambringat en man med Jehovas hjälp.” Hon kanske tänkte på löftet Jehova hade uttalat i Edens trädgård. Jehova hade förutsagt att någon som kallades ”kvinnan” skulle frambringa en ”avkomma”, och den avkomman skulle så småningom tillintetgöra den onde som hade fått Adam och Eva att synda. (1 Mos. 3:15; 4:1) Trodde Eva att det var hon som var kvinnan i profetian och att Kain var den utlovade ”avkomman”?

8 I så fall tog hon verkligen fel. Och om Kain fick växa upp med den föreställningen så hjälpte det knappast till för att dämpa hans medfödda stolthet. Så småningom fick Eva ännu en son, men då lät hon inte lika hoppfull. Han fick namnet Abel, som kan betyda ”vindfläkt” eller ”tomhet”. (1 Mos. 4:2) Antyder det att de hade lägre förhoppningar på Abel än på Kain? Vi kan bara gissa.

9. Hur är Adam och Eva ett avskräckande exempel för alla föräldrar?

9 Nutida föräldrar kan lära sig något viktigt av de första föräldrarna i historien. Som förälder påverkar du dina barn genom dina ord och handlingar. Kommer du att trigga dina barns stolthet, tävlingsanda och själviskhet? Eller kan du lära dem att älska Jehova och få honom som sin vän? Sorgligt nog misslyckades Adam och Eva med det. Men det fanns ändå hopp för deras barn.

Hur utvecklade Abel tro?

10, 11. Vad arbetade Kain och Abel med, och vilken egenskap utvecklade Abel?

10 Adam lärde säkert sina båda pojkar att arbeta för att kunna försörja familjen. Kain intresserade sig för jordbruk, och Abel blev herde.

11 Men Abel gjorde också något som hade ännu större betydelse. Under årens lopp utvecklade han en stark tro, den fina egenskap som Paulus senare skrev om. Tänk efter en stund. Det fanns ingen människa som Abel kunde ha som förebild. Så hur kunde han bygga upp en tro på Jehova? Vi ska se på tre saker som hjälpte honom.

12, 13. Vad hjälpte Abel att få en stark tro?

12 Jehovas skaparverk. Det är sant att Jehova hade förbannat marken. Det växte törnen och tistlar som försvårade jordbruket. Men Abel och hans familj kunde ändå odla tillräckligt för att få all mat de behövde. Och djuren och naturen som omgav dem hade ingen förbannelse över sig. Abel kunde njuta av fulländade berg, sjöar och floder, han kunde blicka upp på solen och månen. Vart Abel än vände sig såg han tecken på Jehovas djupa kärlek, vishet och godhet. (Läs Romarna 1:20.) Abel kunde utan tvivel stärka sin tro när han begrundade allt som Jehova hade gjort.

Skaparverket byggde upp Abels tro på en kärleksfull Gud.

13 Abel tog sig säkert tid att tänka på andliga ämnen. Försök se honom framför dig när han vallade sina får. En herde var tvungen att gå långa sträckor. Han fick leda de små djuren över kullar, genom dalar och över floder för att hitta det grönaste gräset, de bästa vattenhålen och de tryggaste viloställena. Fåren verkade så hjälplösa, som om de var skapade för att människan skulle leda och beskydda dem. Insåg Abel att han också behövde vägledning, beskydd och hjälp av någon som var mycket visare och mäktigare än människor? Han uttryckte säkert sina tankar och funderingar när han bad till Jehova, och det gjorde att hans tro blev starkare.

14, 15. Vad insåg Abel om Jehova, och varför?

14 Jehovas profetia. Adam och Eva måste ha berättat för sina söner vad som ledde fram till att de blev utkastade ur Eden. Det gav Abel mycket att meditera över.

15 Jehova hade uttalat en förbannelse över marken. Abel kunde själv se hur förbannelsen blev verklighet när marken täcktes av törnen och tistlar. Jehova hade också förutsett att det skulle bli komplicerat och smärtsamt för Eva att vara gravid och föda barn. När Abels syskon föddes fick han utan tvivel se att det uttalandet också uppfylldes. Jehova hade förutsett att Eva skulle få ett överdrivet behov av att känna sig uppmärksammad och älskad av sin man, men att Adam skulle förtrycka henne. Abel såg med egna ögon hur det blev verklighet. Han insåg att man alltid kunde lita på det Jehova hade sagt. Därför hade han också goda skäl att tro på Guds löfte om en ”avkomma” som en dag skulle rätta till det som hade hänt i Eden. (1 Mos. 3:15–19)

16, 17. Vad kan Abel ha lärt sig av keruberna?

16 Jehovas änglar. Abel hade inga goda förebilder bland människorna, men det fanns andra intelligenta skapelser på jorden vid den tiden. När Adam och Eva drevs ut ur paradiset såg Jehova till att varken de eller deras avkomlingar kom in dit igen. Han hade gett keruber, mycket högt uppsatta änglar, uppdraget att vakta ingången med hjälp av en roterande, flammande svärdsklinga. (Läs 1 Moseboken 3:24.)

17 Tänk dig hur Abel tittade nyfiket på keruberna när han var liten. De måste ha varit enormt respektingivande. Och ”svärdet” som ständigt flammade och roterade var säkert en mäktig och imponerande syn. Såg Abel någon gång under sin uppväxt att keruberna blev uttråkade och lämnade sin post? Nej. Dag och natt, år efter år, utförde de här mäktiga skapelserna sitt uppdrag. Abel insåg att Jehova hade rättfärdiga och uthålliga tjänare. Keruberna visade en lojalitet och lydnad mot Jehova som han inte kunde se i sin egen familj. Änglarnas exempel måste verkligen ha stärkt hans tro.

Under hela sitt liv kunde Abel se att keruberna tjänade Jehova troget och lojalt.

18. Hur kan vi bygga upp vår tro?

18 Abel begrundade allt som Jehova berättade om sig själv genom skaparverket och sina profetiska uttalanden, och han begrundade änglarnas exempel. Det byggde upp hans tro. Man kan verkligen säga att hans tro talar till oss, eller hur? Det kan vara skönt för barn och unga att veta att de också kan få en stark tro på Jehova, oavsett vad de andra i familjen väljer att göra. Vi som lever nu har både det fantastiska skaparverket och hela Bibeln att begrunda. Dessutom finns det många trogna människor genom historien som vi kan ha som föredömen, så vi har verkligen alla möjligheter att bygga upp vår tro.

Varför Abels offer var bättre

19. Vilken grundläggande sanning förstod Abel?

19 När Abels tro blev starkare kände han att han ville göra något för Jehova. Men vad kunde en enkel människa ge universums Skapare? Gud behövde naturligtvis inga gåvor eller någon hjälp från människor. Men med tiden förstod Abel en grundläggande sanning: Vår kärleksfulle himmelske Far har inga orimliga förväntningar på oss. Han vill att vi ger honom vårt bästa och gör det av rätt motiv. Då gläder vi hans hjärta.

Abel frambar sitt offer i tro, men det gjorde inte Kain.

20, 21. Vad offrade Kain och Abel, och hur reagerade Jehova?

20 Abel bestämde sig för att offra några av sina får. Han valde ut de bästa, de förstfödda, och lät även de finaste delarna ingå i offret. Kain ville också bli välsignad av Gud och få hans godkännande, så han gjorde i ordning ett offer av det han hade odlat. Men han hade inte samma motiv som Abel. Skillnaden blev tydlig när de frambar sina offer.

21 Det är möjligt att både Kain och Abel brände sina offer på altaren. De kanske frambar offren inom synhåll för keruberna, som var de enda representanterna för Jehova på jorden då. Hur såg Jehova på offren? Vi läser: ”Jehova ... såg med välvilja på Abel och hans offergåva.” (1 Mos. 4:4) Bibeln förklarar däremot inte på vilket sätt Gud visade sin välvilja.

22, 23. Varför godkände Jehova Abels offer?

22 Varför godkände Jehova Abels offer? Berodde det på själva offret? Abel offrade ett levande djur och utgöt det värdefulla blodet, som representerade livet. Förstod Abel betydelsen av ett sådant offer? Många hundra år senare gav Gud israeliterna befallningen att offra felfria lamm. De här offren förebildade att hans egen fullkomlige son, ”Guds lamm”, skulle offra sitt oskyldiga liv och utgjuta sitt blod. (Joh. 1:29; 2 Mos. 12:5–7) Men även om Abel förstod att blod hade ett särskilt värde, så insåg han förmodligen inte riktigt vad det förebildade.

23 En sak kan vi i alla fall vara säkra på: Abel offrade det bästa han hade. Jehova godkände villigt både offret och den som frambar det. Abel motiverades av kärlek till Jehova och en uppriktig tro på honom.

24. a) Varför var det egentligen inget fel på Kains offer? b) På vilket sätt liknar många Kain?

24 Det var annorlunda med Kain. Jehova ”såg ... inte med välvilja på Kain och hans offergåva”. (1 Mos. 4:5) Det var inget fel på själva offret. Längre fram var sädesoffer något som var godkänt enligt Guds lag. (3 Mos. 6:14, 15) Men Bibeln säger att Kains ”gärningar var onda”. (Läs 1 Johannes 3:12.) Genom tiderna har många liknat Kain och tillbett Gud på ett skenheligt sätt. Kains handlingar visade snart att han inte hade verklig tro på Jehova eller älskade honom.

25, 26. Vilken varning fick Kain av Jehova, men vad gjorde han?

25 Försökte Kain lära sig något av Abel när han märkte att Jehova inte godkände hans offer? Nej. Hatet mot hans bror bara växte inom honom. Jehova såg vad som hände i Kains hjärta och försökte tålmodigt resonera med honom. Han varnade Kain och sa att han riskerade att begå en allvarlig synd, men om han ändrade sig skulle det leda till ”upphöjelse” för honom. (1 Mos. 4:6, 7)

26 Kain struntade helt i Guds varning. Han bad sin bror följa med honom ut på fälten. Abel kunde inte ana vad Kain tänkte göra, så han följde med. Ute på fälten överföll och dödade Kain sin bror. (1 Mos. 4:8) Man kan säga att Abel blev det första offret för religiös förföljelse, den första martyren. Han dog, men berättelsen om honom lever vidare.

27. a) Hur vet vi att Abel kommer att bli uppväckt? b) Vad måste vi göra om vi vill träffa Abel?

27 Bibeln säger att Abels blod ropade till Jehova efter rättvisa, och Jehova straffade Kain för hans brott. (1 Mos. 4:9–12) Men något som är ännu viktigare är att berättelsen om Abels tro talar till oss ännu i dag. Med den tidens mått blev han inte så gammal, kanske runt 100 år, men han tog verkligen vara på de år han fick. När han dog visste han att hans himmelske Far, Jehova, älskade honom och godkände honom. (Hebr. 11:4) Vi kan därför vara säkra på att han vilar tryggt i Jehovas gränslösa minne och kommer att få liv igen när jorden blir ett paradis. (Joh. 5:28, 29) Kommer du att vara där och träffa honom då? Det kan du, om du har bestämt dig för att efterlikna Abel och bygga upp din tro.

^ § 5 I det grekiska uttrycket för ”världens grundläggning” finns tanken på sådd eller fortplantning. Det syftar alltså på Adams och Evas första avkomma. Men varför förknippade Jesus Abel med ”världens grundläggning” när Kain var den första människa som föddes? Därför att Kain medvetet handlade upproriskt mot Jehova. Han gick i sina föräldrars fotspår och får förmodligen inte dra nytta av lösenoffret och bli uppväckt.