Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL NIO

Hon visade gott omdöme

Hon visade gott omdöme

1–3. a) Varför hotades Abigajils hushåll av 400 stridsmän? b) Vad ska vi ta reda på om Abigajil?

ABIGAJIL såg paniken i den unge mannens ögon. Han var skräckslagen – och inte utan anledning. Situationen var allvarlig. Just i det ögonblicket var omkring 400 krigare på väg för att döda alla män i Abigajils hushåll. Varför det?

2 Det var Nabal, hennes man, som hade utlöst det hela. Han hade varit hård och respektlös, precis som vanligt. Men den här gången hade han förolämpat fel man – en befälhavare som var älskad av sina lojala och tränade stridsmän. Nu hade en av Nabals unga arbetare, kanske en herde, kommit till Abigajil, eftersom han litade på att hon skulle tänka ut ett sätt att rädda dem. Men vad skulle hon kunna göra för att stoppa en hel här?

Hur kunde en enda kvinna bekämpa en hel armé?

3 Först ska vi ta reda på lite mer om den här fantastiska kvinnan, Abigajil. Vem var hon? Hur hade den här konflikten uppstått? Och vad kan vi lära oss av hennes tro?

”Gott omdöme och vacker gestalt”

4. Hur var Nabal som människa?

4 Abigajil och Nabal passade inte särskilt bra ihop. Nabal hade fått bästa tänkbara hustru, men Abigajil hade fått sämsta tänkbara man. Nabal hade visserligen pengar. Därför såg han sig själv som betydelsefull, men hur betraktades han av andra? Det är svårt att hitta en biblisk person som omnämns mer föraktfullt än Nabal. Hans namn betyder ”vettlös” eller ”dåraktig”. Fick han det namnet av sina föräldrar när han föddes, eller fick han det senare i livet? Det vet vi inte, men det är helt klart att han levde upp till sitt namn. Han var ”hård och ond i sina gärningar”. Han var allmänt fruktad och illa omtyckt på grund av sina översittarfasoner och sitt drickande. (1 Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25)

5, 6. a) Vilka fina egenskaper hade Abigajil? b) Varför gifte sig Abigajil med en sådan värdelös man som Nabal?

5 Abigajil var raka motsatsen till Nabal. Hennes namn betyder ”min far har fröjdat sig”. En pappa kan säkert känna sig stolt över en vacker dotter, men om hon har inre skönhet kan han känna sig ännu stoltare. Någon som ser bra ut kan ha svårt att inse hur viktigt det är att utveckla egenskaper som omdöme, vishet, mod och tro. Men så var det inte med Abigajil. Bibeln berättar att hon både hade gott omdöme och var mycket vacker. (Läs 1 Samuelsboken 25:3.)

6 I dag kanske man undrar hur en intelligent ung kvinna som Abigajil kunde gifta sig med en sådan odugling till man. Men på Bibelns tid var det vanligt med arrangerade äktenskap. Och även om det inte var arrangerat, var det viktigt att föräldrarna godkände det. Kan det ha varit så att Abigajils föräldrar ville att hon skulle gifta sig med Nabal därför att han var rik och framstående och att de kanske rentav arrangerade äktenskapet? Kände de sig pressade att göra det på grund av fattigdom? Nabals pengar gjorde honom i alla fall inte till en bra äkta man.

7. a) Vad måste föräldrar undvika om de vill lära sina barn att ha rätt syn på äktenskapet? b) Vad hade Abigajil bestämt sig för?

7 Det här ger kristna föräldrar en viktig lärdom. De vill göra allt de kan för att barnen ska få rätt syn på äktenskapet. De pressar inte sina barn att gifta sig för att få det bra ekonomiskt, och de pressar dem inte heller att börja sällskapa innan de är redo att ta på sig vuxenlivets ansvar. (1 Kor. 7:36) För Abigajils del var det för sent att tänka på sådant. Men oavsett varför hon hade gift sig med Nabal hade hon bestämt sig för att göra det bästa av sin situation.

”Han skrek förebråelser åt dem”

8. Vem hade Nabal förolämpat, och varför var det oförståndigt?

8 Nabal hade just gjort situationen ännu värre för Abigajil. Mannen han förolämpade var ingen mindre än David. David hade blivit smord av profeten Samuel som ett tecken på att Gud hade utvalt honom att bli kung efter Saul. (1 Sam. 16:1, 2, 11–13) David befann sig på flykt undan den svartsjuke och mordiske kungen och levde i vildmarken tillsammans med 600 lojala män.

9, 10. a) Hur var situationen för David och hans män? b) Varför borde Nabal visat tacksamhet mot David och hans män? (Se fotnoten till paragraf 10.)

9 Nabal bodde i Maon men arbetade i det närliggande Karmel och ägde antagligen mark där. * De här städerna låg mitt i ett grönskande högland som passade bra till fåruppfödning, och Nabal ägde 3 000 får. Men runt omkring var det vildmark. I söder låg Parans vildmark, och i öster slingrade en väg genom ödsliga trakter med raviner och grottor fram till Salthavet (Döda havet). I de här regionerna kämpade David och hans män för att överleva. De jagade säkert för att få mat och fick utstå många svårigheter. De stötte ofta ihop med de unga män som var herdar åt den välbärgade Nabal.

10 Hur behandlade Davids soldater Nabals herdar? De hade lätt kunnat förse sig med ett och annat får, men det gjorde de inte. Tvärtom var de som en skyddande mur kring Nabals hjordar och hans tjänare. (Läs 1 Samuelsboken 25:15, 16.) Det fanns många faror som hotade fåren och herdarna, bland annat fanns det gott om rovdjur. Dessutom befann de sig nära Israels södra gräns, där utländska rövarskaror brukade göra infall i landet. *

11, 12. a) Hur visade David respekt när han sände budbärare till Nabal? b) Hur reagerade Nabal på Davids meddelande?

11 Det kan inte ha varit lätt att skaffa mat åt alla de här männen ute i vildmarken. En dag sände David därför tio budbärare till Nabal för att be om hjälp. David hade valt en bra tidpunkt. Fårklippningen pågick, och då brukade man ha fest och visa generositet. David valde också sina ord med omsorg och var mycket artig. Han kallade sig rentav ”din son David”, kanske för att visa respekt för Nabals ålder. Hur reagerade Nabal? (1 Sam. 25:5–8)

12 Han blev rasande! Den unge man som nämndes i inledningen berättade för Abigajil: ”Han skrek förebråelser åt dem.” Den snåle Nabal protesterade högljutt mot att behöva ge bort något av sitt eget vatten, bröd och dyrbara nyslaktade kött. Han sa hånfullt att David var obetydlig och jämförde honom med en förrymd tjänare. Nabal kanske hade samma inställning till honom som Saul, som hatade David. Men varken Nabal eller Saul hade Jehovas synsätt. Jehova älskade David och såg honom inte som en upprorisk slav, utan som Israels blivande kung. (1 Sam. 25:10, 11, 14)

13. a) Hur reagerade David på Nabals förolämpning? b) Vad kan principen i Jakob 1:20 lära oss om Davids reaktion?

13 När budbärarna kom tillbaka till David och berättade vad som hänt blev han ursinnig. ”Spänn på er, var och en sitt svärd!” befallde han. David tog sina vapen och drog ut tillsammans med 400 av sina män. Han svor en ed på att han skulle döda alla män i Nabals hushåll. (1 Sam. 25:12, 13, 21, 22) Man kan förstå varför David blev arg, men han visade sin vrede på fel sätt. Bibeln säger: ”En mans vrede frambringar inte Guds rättfärdighet.” (Jak. 1:20) Hur skulle Abigajil kunna rädda sitt hushåll?

”Välsignat vare ditt förnuft”

14. a) På vilket sätt tog Abigajil första steget mot att reda upp situationen? b) Vad kan vi lära oss av hur olika Nabal och Abigajil var? (Se fotnoten.)

14 Egentligen har vi redan sett hur Abigajil tog första steget för att rätta till situationen. Till skillnad från sin man, Nabal, var Abigajil villig att lyssna. Nabals unge tjänare tyckte inte det var någon idé att ta upp saken med Nabal. Tjänaren sa: ”Han är en sådan odugling att man inte kan tala med honom.” * (1 Sam. 25:17) Tragiskt nog var Nabal så uppfylld av sig själv att han inte brydde sig om att lyssna på andra. Det finns många sådana arroganta människor även i vår tid. Men den unge tjänaren visste att Abigajil var annorlunda, och det var säkert därför han vände sig till henne med det här problemet.

Till skillnad från sin man var Abigajil bra på att lyssna.

15, 16. a) Hur visade Abigajil att hon var som den dugliga hustrun i Ordspråksboken? b) Hur kan man säga att Abigajil inte gjorde uppror mot sin mans ledarskap?

15 Abigajil tänkte och handlade snabbt. ”Genast skyndade sig Abigajil”, läser vi. Fyra gånger i den här skildringen används samma verbuttryck, ”att skynda sig”, om Abigajil. Hon gjorde i ordning en generös gåva till David och hans män. Hon packade bröd, vin, fårkött, rostad säd, kakor av russin och kakor av fikon. Det är tydligt att det var Abigajil som hade ansvaret för hushållet och förvaltade tillgångarna, precis som den dugliga hustrun som beskrivs i Ordspråksboken. (Ords. 31:10–31) Först skickade hon i väg några tjänare med gåvan, och sedan följde hon efter själv. Men Bibeln säger: ”För sin man Nabal berättade hon ingenting.” (1 Sam. 25:18, 19)

16 Betyder det här att Abigajil gjorde uppror mot sin mans ledarskap? Nej. Tänk på att Nabal hade handlat ondskefullt mot Jehovas smorde tjänare, och det kunde leda till att många oskyldiga dödades. Skulle Abigajil bli medskyldig om hon inte gjorde något? I det här fallet valde hon att underordna sig Gud mer än sin man.

17, 18. Vad gjorde Abigajil när hon träffade David, och hur uttryckte hon sig för att lugna honom?

17 Snart mötte Abigajil David och hans män. Återigen skyndade hon sig, den här gången med att stiga ner från sin åsna och falla ner inför David. (1 Sam. 25:20, 23) Sedan uttryckte hon sina innersta känslor och vädjade att David skulle visa barmhärtighet mot hennes man och hennes hushåll. Vad sa hon som fick David att lyssna?

”Var snäll och låt din slavinna tala för dina öron.”

18 Hon tog personligen på sig ansvaret för problemet och bad David förlåta henne. Hon erkände utan omsvep att hennes man var lika oförståndig som hans namn antydde. Och mellan raderna sa hon kanske att det skulle vara under Davids värdighet att tillrättavisa en sådan man. Hon visade att hon litade på David som Jehovas representant och erkände att han utkämpade ”Jehovas krig”. Hon visade också att hon kände till Jehovas löfte om att David skulle bli kung, för hon sa: ”Jehova ... skall ... förordna dig till ledare för Israel.” Till sist uppmanade hon David att inte göra något som skulle kunna dra blodskuld över honom och som kunde bli ”en orsak att vackla”. Det här uttrycket syftar tydligen på ett dåligt samvete. (Läs 1 Samuelsboken 25:24–31.) Det var verkligen omtänksamma och rörande ord!

19. Hur reagerade David, och varför berömde han Abigajil?

19 Hur reagerade David? Han tog emot gåvan av Abigajil och sa: ”Välsignad vare Jehova, Israels Gud, som den här dagen har sänt dig för att möta mig! Och välsignat vare ditt förnuft, och välsignad vare du som den här dagen har hindrat mig från att ådra mig blodskuld.” David berömde henne för att hon hade varit så modig och skyndat i väg för att möta honom, och han erkände att hon hade hindrat honom från att dra på sig blodskuld. ”Gå upp till ditt hus i frid”, sa han, och sedan tillade han ödmjukt: ”Jag har lyssnat till din röst.” (1 Sam. 25:32–35)

”Här är din slavinna”

20, 21. a) Vad gjorde Abigajil som är beundransvärt? b) Hur visade Abigajil mod och gott omdöme?

20 Efteråt måste Abigajil ha tänkt på mötet med David. Och då måste hon ha slagits av vilken skillnad det var mellan den här trogne, vänlige mannen och den råbarkade man hon var gift med. Men det var inget som hon hakade upp sig på. Vi läser: ”Senare kom Abigajil hem till Nabal.” Hon gick hem till sin man igen och var lika besluten som någonsin förr att göra sitt bästa i rollen som hans hustru. Hon skulle bli tvungen att berätta för honom om gåvan hon hade gett David och hans män. Han hade rätt att få veta det. Hon behövde också berätta om den fara hon hade avvärjt innan Nabal fick höra om det från annat håll, vilket skulle göra skammen större. Men det var inte läge att göra det just nu när hon kom hem, eftersom det var fest i huset. Nabal roade sig kungligt och var mycket berusad. (1 Sam. 25:36)

Abigajil berättade modigt för Nabal hur hon hade räddat hans liv.

21 Abigajil visade återigen mod och gott omdöme och väntade till dagen därpå, när Nabal hade börjat nyktra till. Då kunde han förstå vad hon försökte säga, men med tanke på hans humör var det kanske mer riskabelt. Ändå berättade hon vad som hade hänt. Hon väntade sig säkert att han skulle få ett utbrott och kanske bli våldsam. Men i stället satt han bara stilla och orörlig. (1 Sam. 25:37)

22. Vad hände med Nabal, och vad kan vi vara säkra på?

22 Vad hade hänt med Nabal? Det sägs att ”hans hjärta blev dött inom honom, och han blev som en sten”. Han kanske fick någon form av stroke. Drygt en vecka senare var hans liv slut, och det var inte bara av medicinska orsaker. Bibeln berättar: ”Jehova [slog] Nabal, så att han dog.” (1 Sam. 25:38) I och med detta var Abigajils katastrofala äktenskap över. Även om Jehova inte ingriper genom att avrätta någon i dag, så är den här berättelsen en tydlig påminnelse om att han ser allt förtryck och alla övergrepp som sker i en familj. När den rätta tiden är inne kommer han att ta itu med det. (Läs Lukas 8:17.)

23. Vilka välsignelser fick Abigajil, och hur visade hon att hon inte påverkades negativt av erbjudandet?

23 Abigajil blev inte bara fri från sitt dåliga äktenskap. Hon fick också en annan välsignelse. När David hörde att Nabal hade dött sände han bud och friade till henne. Då svarade hon: ”Här är din slavinna som en tjänarinna till att tvätta min herres tjänares fötter.” Det är tydligt att det inte steg henne åt huvudet att hon fick erbjudandet att gifta sig med David – hon sa till och med att hon kunde bli en tjänare åt hans tjänstefolk! Sedan läser vi återigen att hon skyndade sig, den här gången för att ge sig av till David. (1 Sam. 25:39–42)

24. Vilka utmaningar fick Abigajil när hon gifte sig med David, men vad tyckte hennes man och Jehova om henne?

24 Det här låter kanske som ett sagoslut, men Abigajils liv med David blev inte alltid så lätt. David var redan gift med Ahinoam. Och även om Gud tillät polygami på den tiden, så kan det inte ha varit enkelt för en kvinna att leva i ett sådant äktenskap. Dessutom hade inte David blivit kung än. Många hinder och svårigheter skulle övervinnas innan han kunde bli det. Men Abigajil hjälpte och stöttade David genom livet och födde honom en son. Och David var en man som verkligen uppskattade och skyddade henne. Han räddade henne faktiskt från kidnappare vid ett tillfälle. (1 Sam. 30:1–19) David efterliknade Jehova Gud, som älskar och uppskattar modiga och trogna kvinnor som visar gott omdöme.

^ § 9 Detta var inte det berömda berget Karmel i norr, där profeten Elia senare utmanade och avslöjade baalsprofeterna. (Se kapitel 10.) Det var en stad som låg i söder, i utkanten av Parans vildmark.

^ § 10 David såg det troligen som tjänst för Jehova att skydda markägarna och deras hjordar. På den tiden var det Jehovas avsikt att Abrahams, Isaks och Jakobs avkomlingar skulle bo i det här landet. Därför var det en form av helig tjänst att skydda det mot inkräktare och rövarskaror.

^ § 14 Uttrycket som den unge tjänaren använde betyder ordagrant ”en ... belialsson”, och belial betyder ”värdelöshet”. Andra översättningar beskriver Nabal som en som ”inte lyssnar till någon” och säger att det var ”meningslöst att tala med honom”.