Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL SJUTTON

”Se! Jehovas slavinna!”

”Se! Jehovas slavinna!”

1, 2. a) Vad sa besökaren till Maria? b) Varför var besöket så omvälvande för Maria?

MARIA tittade storögt upp när besökaren kom in i huset. Han frågade inte efter hennes föräldrar eller någon annan i hushållet. Han hade kommit för att träffa henne! Han var inte från Nasaret, det var hon helt säker på. I en så liten stad lade man märke till främlingar. Och den här besökaren skulle man ha lagt märke till på vilken plats som helst. Dessutom var hans första ord mycket ovanliga: ”Var hälsad, du högt gynnade, Jehova är med dig.” (Läs Lukas 1:26–28.)

2 På det här sättet presenteras vi i Bibeln för Maria, dotter till Heli från staden Nasaret i Galileen. Vi möter Maria när hon får vara med om något fullständigt oväntat. Hon var förlovad med Josef, en snickare som inte var rik men hade stark tro. Så det kan ha verkat som om hennes framtid redan låg utstakad. Hon skulle gifta sig med Josef, och de skulle bilda familj och leva ett enkelt liv tillsammans. Men plötsligt kommer den här besökaren och ger henne ett stort, ansvarsfullt uppdrag från Gud.

3, 4. Vad måste man undvika och i stället fokusera på om man vill lära känna Maria?

3 Många blir förvånade när de får veta att det står så lite om Maria i Bibeln. Det sägs inte mycket om hennes bakgrund, ännu mindre om hennes personlighet och ingenting alls om hennes utseende. Men vi kan lära oss mycket av det som Bibeln ändå berättar om henne.

4 För att lära känna Maria gäller det att inte låta sig påverkas av alla uppfattningar om henne som lärs ut i olika religioner. Vi får försöka bortse från alla målningar, statyer och ikoner som påstås föreställa Maria. Vi får också försöka bortse från invecklade teologiska läror som har gjort att den här ödmjuka kvinnan upphöjts till ”Guds moder” och ”Himlens drottning”. Vi koncentrerar oss i stället på vad Bibeln faktiskt säger. Det hjälper oss att förstå vilken stark tro hon hade och hur vi kan efterlikna den.

Ett besök av en ängel

5. a) Vad visar Marias reaktion på ängelns ord? b) Vilken viktig lärdom får vi av Maria?

5 Det var inte en människa som besökte Maria. Det var ängeln Gabriel. När han kallade Maria ”du högt gynnade” blev hon ”djupt skakad” av hans ord och undrade vad denna ovanliga hälsning betydde. (Luk. 1:29) Högt gynnad eller ärad av vem? Maria förväntade sig inte att bli ärad av någon. Men ängelns ord visade att hon var ärad av Jehova. Det betydde mycket för henne. Hon tog inte för givet att hon var gynnad av Gud, dvs. hade hans godkännande. Vi får inte heller vara självsäkra och ta för givet att vi har Guds godkännande. Maria insåg redan i unga år att Gud drar sig undan dem som är stolta, men älskar och hjälper de ödmjuka. (Jak. 4:6)

Maria tog inte för givet att hon hade Guds godkännande.

6. Vilket särskilt uppdrag gav ängeln Maria?

6 Maria behövde vara ödmjuk eftersom ängeln berättade att ett ofattbart stort privilegium väntade henne. Hon skulle föda ett barn som skulle växa upp till den mest betydelsefulla människa som någonsin levt. Gabriel sa: ”Jehova Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska som kung över Jakobs hus för evigt, och hans kungarike skall inte få något slut.” (Luk. 1:32, 33) Maria kände säkert till det löfte som Gud hade gett David mer än tusen år tidigare, nämligen att en av hans avkomlingar skulle härska för evigt. (2 Sam. 7:12, 13) Hennes son skulle alltså bli den Messias som Guds folk hade väntat på i flera hundra år.

Ängeln berättade för Maria att hon skulle få ett ofattbart stort privilegium.

7. a) Vad säger Marias fråga om henne själv? b) Hur kan ungdomar likna Maria?

7 Ängeln sa dessutom att hennes son skulle ”kallas den Högstes Son”. Kunde verkligen en vanlig kvinna föda Guds son? Och hur skulle Maria över huvud taget kunna bli gravid? Hon var bara förlovad med Josef, de hade inte gift sig än. Maria tog rättframt upp den frågan med orden: ”Hur skall detta gå till? Jag har ju inte något umgänge med en man.” (Luk. 1:34) Lägg märke till att Maria inte skämdes för att hon var oskuld. Hon var tvärtom stolt över sin renhet. I dag vill många unga gärna bli av med oskulden och mobbar dem som inte vill ha sex innan de gifter sig. Världen har verkligen förändrats. Jehova däremot har inte förändrats. (Mal. 3:6) De som följer hans moralnormer är lika värdefulla för honom nu som på Marias tid. (Läs Hebréerna 13:4.)

8. Hur kunde Maria få en fullkomlig son trots att hon var ofullkomlig?

8 Även om Maria var en trogen Guds tjänare var hon ofullkomlig. Hur skulle hon kunna få ett fullkomligt barn, Guds son? Gabriel förklarade: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall överskugga dig. Därför skall också det som föds kallas heligt, Guds Son.” (Luk. 1:35) Helig betyder ”ren” eller ”avskild”. Alla människor för vidare sin ofullkomlighet till sina barn. Men i det här fallet skulle Jehova utföra ett unikt underverk. Han skulle överföra sin sons liv från himlen till Marias livmoder. Och han skulle låta sin verksamma kraft, den heliga anden, ”överskugga” Maria och skydda barnet från att påverkas av hennes ofullkomlighet. Trodde Maria på ängelns löfte? Hur reagerade hon?

Marias svar till Gabriel

9. a) Vilken enkel sanning har inte kritiker förstått? b) Hur kunde ängeln Gabriel stärka Marias tro?

9 Kritiker och vissa av kristenhetens teologer har svårt att tro att en jungfru kunde föda barn. De kanske har god utbildning, men de har inte förstått den enkla sanning som Gabriel uttryckte: ”Ingenting som Gud säger skall vara omöjligt för honom.” (Luk. 1:37) Maria var en ung kvinna med stark tro, och därför accepterade hon att det som Gabriel sa var sant. Men hon var inte lättrogen. Precis som alla andra behövde Maria bygga sin tro på bevis. Och Gabriel var beredd att ge henne fler bevis än hon redan hade. Han hade en nyhet om hennes äldre släkting Elisabet. Hon hade länge varit känd som en kvinna som inte kunde få barn. Men nu hade Gud gjort ett underverk, och hon var gravid!

10. Vad kan ha oroat Maria trots att uppdraget var en stor förmån?

10 Vad skulle Maria göra nu? Hon hade fått sitt uppdrag och hade fått bevis för att Gud skulle göra allt som Gabriel hade sagt. Det är inte konstigt om uppdraget oroade henne och fick konsekvenser som kändes besvärliga. Hon var faktiskt förlovad med Josef. Skulle han fortfarande vilja gifta sig med henne när han fick reda på att hon var med barn? Och själva uppdraget kan ha känts skrämmande och stort. Hon skulle bära på det liv som Jehova värderade högst av allt, hans egen älskade son. Hon skulle få ta hand om honom när han var ett litet hjälplöst spädbarn och skydda honom mot en ond värld. Vilket ansvar!

11, 12. a) Hur har en del av Bibelns trogna män reagerat på uppdrag från Gud? b) Vad visar Marias svar till Gabriel?

11 Bibeln visar att även kraftfulla och trogna män har tvekat att ta emot svåra uppdrag från Gud. Mose protesterade och sa att han hade svårt att uttrycka sig och inte kunde vara Guds talesman. (2 Mos. 4:10) Jeremia invände att han bara var ”en pojke”, att han var alldeles för ung för att klara av uppgiften som Gud gav honom. (Jer. 1:6) Och Jona flydde faktiskt från sitt uppdrag. (Jon. 1:3) Hur skulle Maria göra?

12 Hennes enkla svar återspeglar hennes ödmjukhet och lydnad. Hon sa till Gabriel: ”Se! Jehovas slavinna! Må det ske med mig som du har sagt.” (Luk. 1:38) En slavinna var den lägsta av alla tjänare. Maria kände att hennes liv låg helt i händerna på Jehova, den Herre som hon ville tjäna. Men Maria visste att hon var trygg i Jehovas händer och att han är lojal mot dem som är lojala mot honom. Han skulle välsigna henne om hon gjorde sitt allra bästa. (Ps. 18:25)

Maria visste att hon kunde lita på Jehova och att hon var trygg i hans händer.

13. Vilken nytta har vi av Marias exempel om Jehova uppmanar oss att göra något som känns svårt eller omöjligt?

13 Ibland kan vi tycka att det Gud förväntar av oss verkar svårt, rentav omöjligt. Men i sitt ord ger han oss goda skäl att förtrösta på honom och lägga vårt liv i hans händer, precis som Maria gjorde. (Ords. 3:5, 6) Kommer vi att göra det? I så fall kommer Jehova att belöna oss, och det motiverar oss att bygga upp en ännu starkare tro på honom.

Besöket hos Elisabet

14, 15. a) Hur blev Maria välsignad när hon besökte Elisabet och Sakarja? b) Vad visar Marias ord i Lukas 1:46–55?

14 Gabriels nyhet om Elisabet betydde mycket för Maria. Av alla kvinnor i hela världen fanns det ingen som kunde förstå hennes situation bättre. Maria skyndade i väg till Judas bergsbygd, en färd på kanske tre eller fyra dagar. När hon kom fram till Elisabet och prästen Sakarja, stärkte Jehova hennes tro på ytterligare ett sätt. När Elisabet hörde Marias röst kände hon hur barnet i magen spratt till av glädje. Jehova lät Elisabet uppfyllas av helig ande så att hon beskrev Maria som ”min Herres mor”. Marias son skulle alltså bli Elisabets ”Herre”, Messias. Elisabet blev dessutom inspirerad att berömma Maria för att hon litade på Jehova: ”Lycklig är också hon som trodde.” (Luk. 1:39–45) Allt som Jehova hade lovat Maria skulle bli verklighet.

Marias och Elisabets vänskap var en välsignelse för dem båda.

15 Nu var det Marias tur att tala. Hennes ord finns bevarade i Bibeln. (Läs Lukas 1:46–55.) Det är det längsta citatet av Maria som finns i Bibeln, och det säger en hel del om henne. Hon prisar Jehova för att han välsignade henne med privilegiet att få bli mor till Messias, och det visar att hon hade en tacksam och uppskattande inställning. Hon säger att Jehova förnedrar de mäktiga och övermodiga och konstaterar att han hjälper de enkla och ödmjuka som önskar tjäna honom, och det visar hennes starka tro. Det här säger också en del om hennes kunskap i Skrifterna. Enligt en beräkning hänvisade hon till Bibelns hebreiska skrifter över 20 gånger. *

16, 17. a) Vilken inställning som både Maria och Jesus visade behöver vi efterlikna? b) Vilken välsignelse som Maria och Elisabet fick uppleva kan vi också få?

16 Maria hade tydligtvis begrundat Guds ord. Men hon förblev ändå ödmjuk och lät Skrifterna tala i stället för att föra fram sina egna tankar. Den son som växte inom henne skulle en dag visa samma inställning. Han sa: ”Vad jag lär ut är inte mitt utan tillhör honom som har sänt mig.” (Joh. 7:16) Vi kan fråga oss själva: Visar jag en sådan respekt och vördnad för Guds ord? Eller föredrar jag mina egna tankar och idéer? Det är uppenbart hur Maria skulle ha svarat.

17 Maria stannade kvar hos Elisabet i ungefär tre månader, och de kunde säkert uppmuntra varandra mycket. (Luk. 1:56) Bibelns levande beskrivning av Marias besök påminner oss om vilken välsignelse vänner kan vara. Om vi väljer våra vänner bland dem som verkligen älskar Jehova kommer vi att dras närmare honom och växa som andliga människor. (Ords. 13:20) Till slut var det dags för Maria att vända hemåt. Vad skulle Josef säga när han fick reda på att hon var med barn?

Josef och Maria

18. Vad berättade Maria för Josef, och hur reagerade han?

18 Maria väntade förmodligen inte med att prata med Josef tills alla kunde se att hon var med barn. Hon var helt enkelt tvungen att ta upp det med honom. Hon kanske funderade på hur Josef skulle reagera, han som var så noga med att följa Jehovas lagar och principer. Men hon berättade allt som hade hänt, och som du säkert kan tänka dig blev Josef mycket bekymrad. Han ville så gärna tro henne, men det verkade som om hon hade svikit honom för någon annan. Bibeln säger inte något om vilka tankar som for genom hans huvud eller hur han resonerade. Men den säger att han bestämde sig för att skilja sig från henne, för på den tiden betraktades förlovade par som gifta. Eftersom han inte ville att hon skulle bli utskämd och utstött, så tänkte han skilja sig från henne i hemlighet. (Matt. 1:18, 19) Det kan inte ha varit lätt för Maria att se hur Josef brottades med sina tankar. Men hon klandrade aldrig Josef för att han hade svårt att tro henne.

19. Hur hjälpte Jehova Josef att handla rätt?

19 Jehova var omtänksam och hjälpte Josef att göra det som var rätt. I en dröm berättade Guds ängel för honom att Maria hade blivit med barn genom ett underverk. Det måste ha varit en stor lättnad! Nu gjorde Josef det Maria hade gjort från första början, han följde Jehovas vägledning. Han gifte sig med Maria och förberedde sig för den unika uppgiften att ta hand om Jehovas son. (Matt. 1:20–24)

20, 21. Vad kan både gifta och ogifta lära sig av Josef och Maria?

20 Gifta par och de som planerar att gifta sig kan lära sig mycket av det här unga paret som levde för 2 000 år sedan. Josef var säkert tacksam för att Jehovas ängel hade uppmanat honom att gifta sig med Maria när han såg vilken bra och omtänksam mamma hon var. Det här måste ha lärt Josef att man ska följa Jehovas vägledning när man fattar viktiga beslut. (Ps. 37:5; Ords. 18:13) När han skulle göra det i fortsättningen var han säkert noga med att alltid tänka på sin familjs bästa.

21 Och vad kan vi dra för slutsatser av att Maria gifte sig med Josef? Till en början tyckte han att det var svårt att tro på Maria. Men hon gav Josef tid att komma fram till ett beslut, eftersom han skulle ha huvudansvaret för familjen. Hon insåg hur viktigt det är att visa tålamod, och det är något som alla kristna kvinnor kan efterlikna. De här händelserna lärde kanske också Josef och Maria att det är viktigt att vara öppna och ärliga mot varandra. (Läs Ordspråksboken 15:22.)

22. Vad var grunden till Josefs och Marias äktenskap, och vad låg framför dem?

22 Josef och Maria byggde sitt äktenskap på bästa tänkbara grund. De älskade Jehova över allt annat, och de ville glädja honom genom att vara ansvarsfulla och omtänksamma föräldrar. De skulle möta många utmaningar, men de skulle också få många välsignelser. De fick förmånen att uppfostra Jesus, som skulle växa upp till den största människa som någonsin levt.

^ § 15 Maria använde en del ord och uttryck som påminner om Hannas bön. Hanna hade också blivit välsignad av Jehova med ett barn. (Se rutan ”Två innehållsrika böner” i kapitel 6.)