Laporan Taun Dines 2021 ti Saksi-Saksi Yéhuwa di Sakuliah Dunya

Tingali rincian kagiatan pangwawaran Saksi-Saksi Yéhuwa di sakuliah dunya ti Séptémber 2020 nepi ka Agustus 2021.

Jumlah Total dina Taun 2021

Laporan ieu nunjukkeun sakumaha gedé upaya ti Saksi-Saksi Yéhuwa pikeun ngawawar di sakuliah dunya.

Laporan ti Nagri jeung Daérah 2021

Dina laporan ieu aya jumlah Saksi Yéhuwa, nu dibaptis, hadirin Pangéling-ngéling, jeung sajabana.

You May Also Like

PANANYA NU UMUM

Sabaraha Loba Jumlah Saksi-Saksi Yéhuwa di Sakuliah Dunya?

Tingali kumaha cara urang ngitung jumlah anggota sidang jamaah.

PANANYA NU UMUM

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Ngadatangan Imah-Imah?

Pék baca paréntah Yésus ka murid-muridna nu mimiti.

PANGANTEUR KEUR DINES

Saha Saksi-Saksi Yéhuwa téh?

Loba nu panasaran ngeunaan saha sabenerna Saksi-Saksi Yéhuwa téh. Mangga téang katerangan ti sumberna langsung.

NGEUNAAN URANG

Saksi-Saksi Yéhuwa di Sakuliah Dunya

Mangga tingali duduluran urang nu aya di sakuliah dunya.

NGEUNAAN URANG

Saperti Kumaha Palajaran Alkitab Saksi-Saksi Yéhuwa téh?

Di sakuliah dunya, Saksi-Saksi Yéhuwa kasohor ku program palajaran Alkitabna. Tingali kumaha program palajaranana.