Genesis 35:1-29

35  Baka dati Gado taigi Yakob: „Opo go na Betel èn tan drape.+ Meki wan altari drape gi a tru Gado di ben sori ensrefi na yu na a ten di yu ben e lowe gi yu brada Esau.”+  Ne Yakob taigi en osofamiri èn ala den tra sma di ben de nanga en: „Trowe den gado fu den trakondre sma di unu abi na un mindri,+ dan un wasi un skin èn kenki un krosi+  èn meki wi opo go na Betel. Drape mi o meki wan altari gi a tru Gado di piki mi na a ten di mi ben de na nowtu.+ Awinsi pe mi ben go, a ben de nanga mi.”+  Sobun, den gi Yakob ala den gado fu den trakondre sma di den ben abi,+ makandra nanga den yesilinga tu di ben de na den yesi. Dan Yakob beri+ den na ondro wan bigi bon di ben de krosibei fu Sikem.  Baka dati den gowe fu drape. Dan Gado meki den sma di ben e libi na ini den foto na den lontu kon frede.+ Dati meki den no hari go na baka den manpikin fu Yakob fu du den ogri.  Te fu kaba Yakob nanga ala den sma di ben de nanga en, doro na a foto Lus.+ Dati na Betel di de na ini a kondre Kanan.  Dan a meki wan altari drape èn a kari a presi El-Betel, bika na drape a tru Gado sori ensrefi na en, na a ten di a ben e lowe gi en brada.+  Bakaten Debora,+ na uma di ben e sorgu Rebeka di a ben de wan beibi, kon dede. Den beri en na ondro wan bigi bon na a futu fu a pikin bergi pe Betel de. Fu dati ede Yakob kari a bon Alon-Bakut.  Di Yakob ben e komoto fu Padan-Aram,+ dan Gado sori ensrefi na en ete wan leisi èn a blesi Yakob.+ 10  Ne Gado taigi en: „Yu nen na Yakob.+ Ma yu no o nen Yakob moro. Yu nen o de Israel.” Dan Gado bigin kari en Israel.+ 11  Gado taigi en tu: „Mi na Gado na Almaktiwan.+ Meki pikin èn kon furu. Yu o tron na afo fu furu pipel èn den bakapikin fu yu o tiri leki kownu.+ 12  Na yu mi o gi a kondre di mi gi Abraham nanga Isak èn na den bakapikin fu yu+ mi o gi a kondre disi tu.”+ 13  Baka dati Gado gowe libi Yakob na a presi pe a ben taki nanga en.+ 14  Dati meki Yakob teki wan ston, dan a poti en tanapu leki wan pilari na a presi drape pe a ben taki nanga Gado.+ Ne a kanti wan dringi-ofrandi nanga oli na tapu a ston.+ 15  Ne Yakob tan kari a presi Betel, bika na drape Gado ben taki nanga en.+ 16  Baka dati den gowe libi Betel. Den ben abi wan langa pasi ete fu waka go na Efrat,+ di Rakel bigin meki a pikin fu en. Ma a ben hebi gi en trutru fu meki a pikin.+ 17  Di a ben e pina fu kisi a pikin, na uma di ben e yepi en, taigi en: „No frede. Yu o kisi a manpikin disi tu.”+ 18  Na so a kon pasa taki di Rakel ben e hari en lasti bro+ (bika a ben de fu dede)+ a gi a boi a nen Ben-Oni. Ma en papa kari en Benyamin.+ 19  Ne Rakel dede. Den beri en di den ben de na pasi fu go na Efrat, sobun, na Betlehem.+ 20  Dan Yakob poti wan bigi ston na tapu a grebi fu Rakel. Te na a dei fu tide, a ston disi de ete na tapu a grebi fu Rakel.+ 21  Baka dati Israel gowe. Di a pasa Eder-toren,+ a seti en tenti drape. 22  Wan leisi, di Israel ben e tan na ini a kontren dati,+ dan Ruben go didon nanga Bilha, wan fu den wefi fu en papa. Ne Israel kon yere a tori.+ Ala nanga ala, Yakob ben abi twarfu manpikin. 23  Den manpikin di Yakob kisi nanga Lea ben de Yakob en fosi manpikin Ruben,+ sosrefi Simeon, Leifi, Yuda, Isaskar nanga Seibulon. 24  Den manpikin di a kisi nanga Rakel ben de Yosef nanga Benyamin. 25  Den manpikin di a kisi nanga Bilha, na uma-futuboi fu Rakel, ben de Dan nanga Naftali. 26  Den manpikin di a kisi nanga Silpa, na uma-futuboi fu Lea, ben de Gad nanga Aser. Disi na den manpikin fu Yakob di a kisi na ini Padan-Aram. 27  Te fu kaba Yakob doro na a presi pe en papa Isak ben de na ini Mamre+ di de na Kiriat-Arba,+ sobun, na Hebron. Na drape Abraham nanga Isak ben e libi fosi leki trakondre sma.+ 28  Isak libi wán hondro aititenti yari.+ 29  Baka dati Isak hari en lasti bro èn a dede. A go rostu neleki den afo fu en, baka di a ben kon owru èn ben libi wan bun libi.+ Dan Esau nanga Yakob, den manpikin fu en, beri en.+

Futuwortu